DOGODEK: Predstavitev novosti, izboljšav in nadgradenj pri prezračevanju in klimatizaciji – temelj zelene zgradbe