prezracevanje-lakirnic-klimatizacija

Prezračevanje lakirnice

V lakirnici je najustreznejša energetska rešitev prezračevanje z regeneracijo. Narava dela tukaj zahteva dovolj visoko število izmenjav zraka in prav tako tudi kontrolirano vlago.

Zelo pomemben del splošne varnosti pri delu zagotovo predstavlja eksplozijska varnost. Na tem področju ima prezračevanje prostora veliko vlogo, saj s pravilnim prezračevanjem poskrbimo za odvod emisij v zraku in dovod svežega zraka. Za preprečevanje eksplozij in zagotavljanja varovanja pred njimi je potrebno poskrbeti za izvajanje ukrepov proti-eksplozijske zaščite in pred začetkom del pridobiti certifikat o ustreznosti vgrajene opreme ter zagotoviti ustrezno vzdrževanje in servisiranje le-te. Velikokrat se namreč na račun varčevanja zanemarjajo ukrepi proti eksplozijske zaščite, ki zagotovo ne spada med področja pri katerih naj se začne varčevanje, temveč ravno obratno. Ustrezna proti-eksplozijska zaščita predstavlja dober temelj za prihodnost, saj bo le v primeru uporabe ustrezne opreme in pravilno opremljenih delavcev, delo v eksplozijsko ogroženih prostorih varno in zdravo.

Primerne naprave: Resolair 62/66 in Resolair 64/68

Reference iz področja klimatizacije in prezračevanja lakirnic

Stopite v stik z nami še danes!

Oddajte povpraševanje
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search