Prezračevanje trgovskih centrov

Nakupovalno središče je lahko izjemno optimirana integralna energetska oaza z minimalno porabo energije.
prezracevanje-nakupovalni-center-trgovski-center-klimatizacija

Prezračevanje nakupovalnih središč / trgovskih centrov

Nakupovalna središča, trgovski centri in trgovine so obremenjeni z velikim številom ljudi in visokimi notranjimi izvori toplote. Toploto notranjih izvorov (luči, ljudi, računalnikov …) lahko pozimi izrabimo za dogrevanje zgradbe, medtem ko jo moramo znati poletji dovolj hitro odpeljati iz zgradbe, da ne nastajajo dodatne potrebe po hlajenju. Pravilna izmenjava zraka lahko vodi do optimalnega razmerja med udobjem strank in stroškom za prezračevanje.

Primerne naprave: Adsolair 56/58 | Resolair 62/66 in Resolair 64/68 | Sorpsolair 72/73 | Adconair 76 | KV sistem 77RewaTemp