Sistem Adconair Adiabatic ima integrirano, indirektno adiabatsko hlajenje z izhlapevanjem. Na voljo v različnih izvedbah:

Področja uporabe

podatkovni center

Podatkovni centri

higijena

Higiena

industrija

Industrija

bazen

Bazeni

preciznost

Natančnost

storitev

Drugo

Adconair Adiabatic

Naprava, ki vrača toploto v protitoku s protitočnim izmenjevalnikom

Vračanje toplote v napravi Adconair postavlja za protitočne izmenjalnike izjemno visoka merila.

Toplotni izmenjalnik deluje z več kot 80% deleža realnega protitoka in to pri padcu tlaka samo 150 Pa; hkrati izpolnjuje tudi vse najvišje stopnje energetske učinkovitosti. V celoti izpolnjuje zahteve direktive Ecodesign 1253/2014.

Rešitve Menerga Adconair z izrabo odpadne toplote so vsestransko uporabne, zato jih je mogoče implementirati v različne rešitve.

Obratovalni režimi

Adiabatsko hlajenje

Prosto hlajenje

Vračanje toplote pozimi

*Brez toplovodnega grelnika (LPHW)

Hlapilni hladilni sistemi

 • Učinkovitost adiabatnega hlajenja preko 90%,
 • Ni dodatnih padcev tlaka na zračni strani kot npr. z vgradnjo dodatnih vlažilnikov,
 • Manjša poraba vode zaradi obtočnega sistema,
 • Zmanjšanje potrebnega DX hlajenja do 70%,
 • Manjša poraba elektrike med obratovanjem,
 • Uporaba kondenzata za obratovanje adiabatnega hlapilnega hlajenja,
 • Ni potrebna dodatna površinska obdelava rekuperatorja,
 • Odporen proti koroziji.

Krmiljenje in digitalna regulacija

 • Individualno krmiljenje motornih žaluzij,
 • Nadzor nad obratovalnimi režimi in učinkovitostjo sistema,
 • Individualna regulacija učinkovitosti prenosa toplote,
 • Daljinsko vzdrževanje preko 256 bitnega kodiranega pristopa v oblaku z aplikacijo Menerga Vicomo,
 • Integrirana zgodovina in prikaz trendov neposredno na napravi ali preko oblaka,
 • Zvezna regulacija integriranega mehanskega hlajenja,
 • Projektno specifičen in povsem individualiziran koncept regulacije,
 • Prenos podatkov preko C bus sistema in oplaščenih kablov, neodvisen od dolžine kabla.

Vračanje toplote

 • Visoka učinkovitost pri majhnem padcu tlaka na zračni strani,
 • Izdelan iz mikrobiološko nespornega in korozijsko obstojnega materiala polipropilen,
 • Material z dolgo življenjsko dobo in odporen proti staranju,
 • Visoka tlačna odpornost vse tja do tlakov 10000 Pa med obema zračnima tokovoma,
 • Podatki o močeh protitočnega izmenjalnika za dejanski primer vgradnje skladno z EN 308, meritve TÜV NORD,
 • Odledovanje po potrebi,
 • Uporaben skoraj v vseh možnih sistemih prezračevanja,
 • Lastna proizvodnja vseh sistemov za vračanje toplote,
 • Preko 25 let izkušenj pri izdelavi toplotnih izmenjalnikov iz polipropilena.

DX hlajenje (opcija)

 • Povečanje moči DX hladilnega sistema z vgrajenim podhlajevalnikom vse do 25%,
 • Majhne količine hladiva in manjši padec tlaka na zračni strani z uporabo “microchannel” tehnologije zračnih kondenzatorjev,
 • EER vrednosti do preko 12, kombinirano s posrednim hlapilnim in mehanskim hlajenjem,
 • Majhne električne priključne moči kakor tudi delovanje brez konic v času poletnega obratovanja,
 • Velika natančnost pri regulaciji moči,
 • Različne stopnje moči za optimalno prilagajanje sistema.

Adconair Adiabatic Pro

Adiabatno hlapilno hlajenje

Menerga je z nadgradnjo klimatske naprave naprave Adconair v napravo Adconair Adiabatic pro dodatno optimizirala adiabatno hlapilno hlajenje.

Pri tem sistemu je osnova to, da  se izvaja predhlajenje odtočnega zraka pred prenosom toplote. S tem se doseže skoraj 100% skupna učinkovitost hladilnega procesa.

S predhlajenjem odtočnega zraka, se bo dosegla temperatura dovodnega zraka cca. 18°C; hladilna moč pa bo hkrati v primerjavi s srednjo temperaturo prostora 26°C, večja za 30%.

Naprava Adconair v izvedbi Adiabatic pro, je zelo izpopolnjena, energetsko učinkovita in hkrati tudi alternativa za konvencionalno komfortno klimatiziranje brez hladilnega sistema.

Obratovalni režimi (Letni režim)

Delovanje sistema klimatske naprave Adconair Adiabatic PRO

Z napravo Adconair Adiabaticpro se zunanji zrak hladi 3-krat. V odtočnem zraku se nahaja učinkovit senzibilen predhladilnik; hladilna voda prihaja iz internega hladilnega kroga posrednega hlapilnega hlajenja, ki se nahaja v delu toplotnega izmenjevalnika, področje vtočno – odtočni zrak.

Z dodatnim cevnim razvodom in šobami se ta voda dodatno razprši v toku odtočnega zraka rekuperatorja in ta s pomočjo posrednega hlapilnega hlajenja predstavlja tudi tretjo stopnjo hlajenja zunanjega zraka.

Sistem adiabatnega hlapilnega hlajenja

 • Učinkovitost adiabatskega hlajenja: 100%,
 • Manjša poraba vode zaradi obtočnega sistema,
 • Manjša poraba električne energije med obratovanjem,
 • Uporaba kondenzata za adiabatno hlapilno hlajenje,
 • Ni potrebna dodatna površinska obdelava rekuperatorja,
 • Odporen proti koroziji,
 • Visoka učinkovitost tudi pri zelo visokih notranjih obremenitvah prostorov,
 • Ni potrebe po mehanski hladilni napravi.

Krmiljenje in digitalna regulacija

 • Individualno krmiljenje motornih žaluzij,
 • Nadzorovanje posameznih stopenj obratovanja in učinkovitosti sistema,
 • Individualna regulacija moči vračanja toplote,
 • Daljinsko vzdrževanje preko 256 bitnega kodiranega pristopa v cloudu z aplikacijo Menerga Vicomo,
 • Integriranana zgodovina in prikaz trendov neposredno na napravi ali preko clouda,
 • Projektno specifičen in povsem individualiziran koncept regulacije,
 • Prenos podatkov brez motenj preko C bus sistema in oplaščenih kablov, neodvisen od dolžine kabla.

Vračanje toplote

 • Visoka učinkovitost pri majhnem padcu tlaka na zračni strani,
 • Izdelan iz mikrobiološko nespornega in korozijsko obstojnega materiala polipropilen,
 • Material z dolgo življenjsko dobo in odporen proti staranju,
 • Visoka tlačna odpornost vse tja do tlakov 10000 Pa med obema zračnima tokovoma,
 • Podatki o močeh protitočnega izmenjalnika za dejanski primer vgradnje skladno z EN 308, meritve TÜV NORD,
 • Odledovanje po potrebi,
 • Uporaben skoraj v vseh možnih sistemih prezračevanja,
 • Lastna proizvodnja vseh sistemov za vračanje toplote,
 • Preko 25 let izkušenj pri izdelavi toplotnih izmenjalnikov iz polipropilena.

Adconair Adiabatic Zero GWP

Hlajenje vtočnega zraka brez fluoriranih toplogrednih plinov (HFC)

Postopek hlajenja, ki je vsebovan v tej napravi imenovani Adconair Adiabatik zeroGWP, sloni na preizkušenih tehnologijah hlajenja sistema Adconair in je neodvisen od klimatskih pogojev.

Zunanji poletni vroči zrak se s pomočjo hibridnega hladilnega sistema  z zanesljivostjo hladi vse do 18°C. Takšen način hlajenja, ki uporablja kombinacijo indirektnega hlapilnega hlajenja in hlajenja do točke rosišča, zagotovavlja odvod toplote tudi pri entalpijsko zelo obremenjenih prostorih, ob konstantni temperaturi vtočnega  zraka.

Obratovalni režimi (Letni režim)

Delovanje sistema – toplotni izmenjalnik

V prvi polovici toplotnega izmenjalnika se nahaja adiabatno hlapilno hlajenje, ki je poznano že iz naprav Adconair Adiabatic in Adconair Adiabatic pro, s katerim se zunanji zrak v veliki meri že ohladi.

V drugi polovici izmenjalnika pa je vgrajeno tako imenovano hlajenje na točki rosišča. V tem procesu bo del že ohlajenega zunanjega zraka, po izstopu iz toplotnega izmenjalnika, vstopil v toplotni izmenjalnik kot procesni zrak in se v protitoku v toplotnem izmenjalniku dodatno navlažil. S tem se doseže dodatno ponovno  posredno hlapilno hlajenje zunanjega zraka.

Razlika od konvecionalnih sistemov je v tem, da v tem primeru najnižja temperatura ni več odvisna od temperature vlažnega termometra odtočnega zraka, ampak od temperature vlažnega termometra predhlajenega zunanjega zraka. Količina procesnega zraka znaša cca. 50% nazivnega pretoka zraka in se v napravi zvezno regulira. S tem se doseže konstantna temperatura vtočnega zraka. To povečanje količine zraka je potrebno upoštevati pri dimenzioniranju zračnih kanalov, saj bosta dimenziji kanala zunanjega in odpadnega zraka temu ustrezno večji.

Kako deluje?

Sistem adiabatskega hlapilnega hlajenja

 • Učinek adiabatnega hlapilnega hlajenja preko 100% (primerjava je izvedena za točko rosišča odtočnega zraka),
 • Manjša poraba vode zaradi obtočnega sistema,
 • Manjša poraba električne energije med obratovanjem,
 • Uporaba kondenzata za obratovanje hlapilnega hlajenja,
 • Ni potrebna dodatna površinska obdelava rekuperatorja,
 • Odporen proti koroziji,
 • Visoka hladilna moč tudi pri posebej visokih notranjih obremenitvah prostorov,
 • Hlajenje zunanjega zraka možno vse do 16 K
 • Ni potrebe po mehanski hladilni napravi.

Krmiljenje in digitalna regulacija

 • Individualno krmiljenje motornih žaluzij,
 • Nadzor nad obratovalnimi režimi in učinkovitostjo sistema,
 • Individualna regulacija učinkovitosti prenosa toplote,
 • Daljinsko vzdrževanje preko 256 bitnega kodiranega pristopa v cloudu z aplikacijo Menerga Vicomo,
 • Integriranana zgodovina in prikaz trendov neposredno na napravi ali preko clouda,
 • Zvezna regulacija integriranega mehanskega hlajenja,
 • Projektno specifičen in povsem individualiziran koncept regulacije,
 • Prenos podatkov brez motenj preko C bus sistema in oplaščenih kablov, neodvisen od dolžine kabla.

Vračanje toplote

 • Visoka učinkovitost pri majhnem padcu tlaka na zračni strani,
 • Izdelan iz mikrobiološko nespornega in korozijsko obstojnega materiala polipropilen,
 • Material z dolgo življenjsko dobo in odporen proti staranju,
 • Visoka tlačna odpornost vse tja do tlakov 10000 Pa med obema zračnima tokovoma,
 • Podatki o močeh protitočnega izmenjalnika za dejanski primer vgradnje skladno z EN 308, meritve TÜV NORD,
 • Odledovanje po potrebi,
 • Uporaben skoraj v vseh možnih sistemih prezračevanja,
 • Lastna proizvodnja vseh sistemov za vračanje toplote,
 • Preko 25 let izkušenj pri izdelavi toplotnih izmenjalnikov iz polipropilena.

Adconair Adiabatic DX Carbonfree

Hlajenje s toploto brez uporabe fluoriranih toplogrednih plinov (HFC)

Novo razvit sistem naprave z imenom Adibatic DXcarbonfree, ki temelji na priznanih tehnologijah izrabe toplote sistema Adconair,  omogoča intenzivno zmanjševanje porabe električne energije v poletni hladilni sezoni.

Priprava hladilne energije se izvaja s pomočjo zaprtega adsorpcijskega hladilnega kroga, ki je integriran v napravi.

Za delovanje hladilnega sistema v poletnem režimu se uporablja dovod hladilnega medija na toplotni izmenjalnik, ki se v zimskem režimu uporablja tudi za gretje vtočnega zraka. Za razliko od mehanskega hlajenja ta sistem za obratovanje ne potrebujem električne energije ampak toploto. Toplotna energija, ki se sicer potrebuje za obratovanje v zimskem režimu, mora biti temperature nad 60°C. Hlajenja adsorpcijskega sistema, ki je vsebovano v klimatski napravi, pa tako zagotavlja tudi pri najvišjih zunanjih poletnih temperaturah visoko učinkovitost hladilnega sistema in ugodna hladilna števila.

V napravi uporabljeno hladivo je voda (R718), ki ima faktor GWP = 0 (GWP – global warming potencial) in nima neposrednega vpliva na učinek tople grede. Voda kot hladivo  v primerjavi z drugimi hladivi ni vnetljiva in ne strupena.

Obratovalni režim (Letni režim)

Delovanje sistema: adsorpcija

Osrednji del te naprave sta dva modula s silikagelom kot adsorpcijskim materialom. Fizikalni proces adsorpcije se uporablja za pripravo hladilne vode, ki se nato preko kombiniranega toplotnega izmenjalnika uporablja za hlajenje in razvlaževanje vtočnega zraka.

Predtočne temperature iz hladilnega kroga so vsled kombinacije posrednega adiabatskega hlapilnega hlajenja dovolj nizke, da se lahko zunanji zrak od 32°C ohladi vse do cca. 16°C. Med tem ko eden od  modulov v tem procesu brez hladiva pripravlja hladilno vodo, se drugi modul regenerira. Za ta del procesa se uporablja vroča voda (nad 60°C) s čimer se izvede proces desorpcije nasičenega silikagela.

Desorpcija poteka najmanj tako  hitro kakor adsorbcija, kar zagotavlja, da je hladilne energije vedno dovolj na voljo.

Kako deluje?

Hlajenje vtočnega zraka brez fluoriranih toplogrednih plinov (HFC)

 • Brez fluoriranih toplogrednih plinov ker se uporablja voda kot hladilno sredstvo, ki ima GWP 0,
 • Ni dodatne porabe električne energije za hlajenje in razvlaževanje vtočnega zraka,
 • Pogonska toplotna energija s temperaturami od 60°C do 90°C,
 • Možni izvori toplote so solarna energija, daljinsko ogrevanje, procesna voda ali priključek ogrevalne vode, ki se sicer uporablja v zimskem režimu za ogrevanje vtočnega zraka,
 • Povratno hlajenje je integrirano v napravi in ne zahteva dodatnih eksternih suhih hladilnikov,
 • Ni dodatnih toplotnih izmenjalnikov v dovodnem zraku in tako se ne generirajo dodatni konstantni tlačni padci.

Sistem adiabatnega hlapilnega hlajenja

 • Učinkovitost adiabatnega hlapilnega hlajenja preko 90%,
 • Ni dodatnih padcev tlaka na zračni strani kot na primer pri vgradnji dodatnih vlažilnikov,
 • Manjša poraba vode zaradi obtočnega sistema,
 • Zmanjšanje potrebe po DX hlajenju do 70%,
 • Manjša poraba električne energije med obratovanjem,
 • Uporaba kondenzata za obratovanje adiabatnega hlapilnega hlajenja,
 • Ni potrebna dodatna površinska obdelava rekuperatorja,
 • Odporen proti koroziji

Vračanje toplote

 • Visoka učinkovitost pri majhnem padcu tlaka na zračni strani,
 • Izdelan iz mikrobiološko nespornega in korozijsko obstojnega materiala polipropilen,
 • Material z dolgo življenjsko dobo in odporen proti staranju,
 • Visoka tlačna odpornost vse tja do tlakov 10000 Pa med obema zračnima tokovoma,
 • Podatki o močeh protitočnega izmenjalnika za dejanski primer vgradnje skladno z EN 308, meritve TÜV NORD,
 • Odledovanje po potrebi,
 • Uporaben skoraj v vseh možnih sistemih prezračevanja,
 • Lastna proizvodnja vseh sistemov za vračanje toplote,
 • Preko 25 let izkušenj pri izdelavi toplotnih izmenjalnikov iz polipropilena.

Krmiljenje in digitalna regulacija

 • Individualno krmiljenje motornih žaluzij,
 • Nadzor nad obratovalnimi režimi in učinkovitostjo sistema,
 • Individualna regulacija učinkovitosti prenosa toplote,
 • Daljinsko vzdrževanje preko 256 bitnega kodiranega pristopa v oblaku z aplikacijo Menerga Vicomo,
 • Integrirana zgodovina in prikaz trendov neposredno na napravi ali preko oblaka,
 • Zvezna regulacija integriranega mehanskega hlajenja,
 • Projektno specifičen in povsem individualiziran koncept regulacije,
 • Prenos podatkov brez motenj preko C bus sistema in oplaščenih kablov, neodvisen od dolžine kabla.

Dokumenti

Iščete prezračevalno napravo, brez hlapilnega hlajenja? 

Klimatsko-prezračevalna naprava z največjim izkoristkom energije Adconair 76.

Stopite v stik z nami še danes!

Oddajte povpraševanje
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search