Trajnostni turizem in zelena gradnja

Trajnostni turizem, okoljska odgovornost in zmanjševanje ogljičnega odtisa igrajo vse bolj pomembno vlogo pri hotelskih izkušnjah. Trajnostni turizem tako predstavlja odlično priložnost za hotelirje. Po eni strani je to priložnost za znižanje stroškov, po drugi strani pa gostu na ta način omogočimo izkušnjo odgovornosti, ne da bi pri tem zmanjšali udobje bivanja.

V nadaljevanju je predstavljenih šest ključnih priložnosti za znižanje stroškov energije v trajnostnih hotelih. Skozi podoben proces smo vodili naročnika dveh objektoj: Bohinj ECO hotel in Vodnega Parka Bohinj.

6 priložnosti za nižanje stroškov energije v hotelih

CELOSTNI ENERGETSKI DIZAJN + NAČRTOVANJE

MANJŠA PORABA ENERGIJE

UPORABA LOKALNIH OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

RECIKLIRANJE ENERGIJE

KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE HOTELSKIH SOB

RECIKLIRANJE IN VRAČANJE ENERGIJE

PONOVNA UPORABA ENERGIJE IZ SANITARNE VODE

PONOVNA UPORABA ENERGIJE

PONOVNA UPORABA ODPADNE KUHINJSKE ENERGIJE

PONOVNA UPORABA ENERGIJE

AVTOMATIZACIJA IN REGULACIJA HOTELSKIH SOB

PAMETNI ENERGETSKI MANAGEMENT

1 –  Zelena gradnja – od celostnega energetskega načrtovanja do celostnega energetskega koncepta

Izbira optimalnega energetskega sistema pri hotelski investiciji bo pomembno vplivala na življenjsko dobo obratovanja stavbe. Udobje gostov, kakovost zraka v zaprtih prostorih, stroški poslovanja in vzdrževanja, integracija, zanesljivost, fleksibilnost in nadgradljivost sistemov so dejavniki, ki jih moramo pri načrtovanju trajnostne stavbe upoštevati in optimizirati.

Pri rekonstrukciji obstoječega ali načrtovanju novega energetskega sistema hotela predstavlja prvi ter ključni korak priprava strateškega energetskega razvojnega načrta. Investitor zato potrebuje izkušeno skupino strokovnjakov, ki bo pripravila celosten energetski koncept v obliki predinvesticijske študije izvedljivosti.

Ta koncept je sestavljen iz preučitve in analize celotnega hotelskega kompleksa, obstoječih ključnih konstrukcij in komponent energetskega sistema. To med drugim vključuje tudi: konstrukcijske elemente, ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, električno napeljavo, požarno varnost, centralni nadzorni sistem, modeliranje porabe energije, analizo toka zraka in gospodarjenje z energijo. Gre torej za pripravo obsežnega koncepta energetsko učinkovite obnove, ki upošteva vse energetske sisteme v hotelu in njegovi okolici.

Rezultat je strokovna gospodarska / energetska ocena možnih in smiselnih korakov k optimizaciji energetske učinkovitosti in ukrepov, s katerimi hotelskim gostom zagotovimo visoko udobje.

Rezultat: popolna dokumentacija za uresničitev celostnega energetskega sistema oziroma sistema, ki upošteva ekološki, gospodarski in družbeni vidik zamisli o trajnostnem turizmu. S to dokumentacijo je zelena gradnja prešla od ideje do jasnega načrta.

To lahko postane tudi ključni razpoznavni znak v strategiji trženja hotela in vizija njegovega dolgoročnega razvoja.

2 – Zelena gradnja pomeni uporabo lokalnih (!) obnovljivih virov energije (OVE)

Kadar razmišljamo o obnovljivih virih energije (OVE), prepogosto pozabimo na lokalne vire energije, ki so že prisotni »na sami lokaciji«. Tehnologije z največjim potencialom izkoriščajo naslednje vire energije: podtalnico, podzemne toplotne cevi, površinsko ali morsko vodo ter tehnološko vodo ali termalno vodo. Zakaj so prav ti viri najbolj obetavni? Zato, ker vse poganja energija sonca in so potemtakem obnovljivi, brezplačni in na voljo za uporabo.

To energijo lahko učinkovito zajamete in jo upravljate s pomočjo hibridnih energetskih sistemov, kot je Menerga Rewatemp, ki skrbi za ogrevanje ali hlajenje ali pa za oboje hkrati. Tako lahko isto enoto uporabite za gretje in hlajenje zgradbe, poleti pa lahko kot stranski produkt izkoristite tudi brezplačno gretje sanitarne vode.

Prednosti takšnega sistema sta, da Vam ne bo več treba plačevati fosilnih goriv in da boste občutno zmanjšali ogljični odtis vaše zgradbe. Če temu dodamo še solarne celice za preskrbo z električno energijo, lahko naredimo popolnoma energijsko samozadosten hotel.

3 – Klimatizacija in prezračevanje hotelskih sob – razkošno udobje po minimalni ceni za lastnika/upravljalca

Večina hotelskih lastnikov pozablja, da je prijetna temperatura prostora le polovica uporabniške izkušnje. Drugo polovico predstavlja prezračevanje hotelskih sob s 100% svežim zrakom. Posledica tega je občutek svežine, ki ga gost občuti vsakič, ko vstopi v sobo. Na ta način pa odpravimo tudi neprijetne jutranje vonjave. Obenem pa to razkošje prinaša tudi pozitiven »stranski učinek«: gostje ne bodo več odpirali oken, da bi prezračili sobo, pa vendar bodo v svežem zraku lahko uživali tekom celotnega bivanja. Poleg tega lastnik hotela ne bo izgubil ogromne količine energije, ki bo v okviru sistema povrnjena, s tem pa bodo minimizirani tudi stroški (ponovnega) gretja.

Predstavljena pametna rešitev je del celostnega pristopa k reševanju problemov, vendar nanjo pri renoviranju hotelov prepogosto pozabijo. Obnova izolacije zgradbe je nujna, vendar ni dovolj. Z uvedbo visoko učinkovitega sistema za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo lahko stroške prezračevanja zmanjšate za 90 % ter eksponentno povečate udobje. To je zagotovil tudi Bohinj Eco Hotel.

4 – Ali še vedno splakujete toplo vodo za kopanje/tuširanje?

V vsakem luksuznem hotelu je »skrit« vir energije, na katerega se večinoma pozabi. To je topla sanitarna voda, ki je po navadi zavržena. Če zavržemo toplo vodo iz tušev in kadi, odpadno vodo iz bazenov, jacuzzijev in čiščenja filtrov … z vodo istočasno splakujemo ogromne količine energije.

S pomočjo visoko učinkovitega sistema za gretje/hlajenje lahko – brez ene same toplotne črpalke – vso to energijo vrnemo (recikliramo in znova uporabimo) v sistem za gretje sveže sanitarne vode.

Ker ima odlično toplotno število (COP=11), lahko takšen sistem kar za 5 krat zmanjša vaše stroške ogrevanja sanitarne vode. Poleg precejšnega znižanja stroškov pa ima ta sistem tudi kratko obdobje donosnosti naložbe, ki znaša 1-3 leta. Realizacija rešitve je preprosta tako v novih kot tudi v že obstoječih hotelih. Ne pozabite, da je treba pri renoviranju hotela odtočne cevi za sanitarno vodo ločiti od odtočnih cevi stranišč! Zelena gradnja podprta s takšnim sistemom je enostavna – toda potrebno jo je načrtovati!

5 – Kako odpadno energijo iz kuhinje porabimo za ogrevanje zgradbe?

Hotelska kuhinja je eden najbolj energetsko potrošnih prostorov v hotelu. Zakaj? Ker s prezračevanjem kuhinje iz nje odvedemo ogromne količine toplote. Če bi vso to »prosto« toploto (energijo) lahko ujeli, bi jo lahko (ponovno) uporabili za ogrevanje zgradbe ali sanitarne vode.

Z vsestransko kuhinjsko rešitvijo, integrirano v energetski sistem zgradbe, lahko naredimo prav to. Rezultat: popolnoma prezračena kuhinja, ki istočasno uporablja odvečno energijo za ogrevanje zgradbe. Tako se neprijetni vonji ne bodo razširili v druge hotelske prostore, kuhinjskemu osebju pa bomo zagotovili odlične delovne pogoje.

Vsestranska kuhinjska rešitev je sestavljena iz učinkovitega sistema prezračevalnih stropov z dvostopenjskim filtriranjem odtočnega zraka ter UVC sistemom za razgradnjo maščob. Prezračevanje in klimatizacijo izvaja rekuperator z visokim izkoristkom, del katerega je tudi posredni sistem hlajenja. Sistem prezračevalnih stropov zagotavlja 50% manjšo potrebo po izmenjavi zraka, z rekuperatorjem pa za 50% zmanjšamo potrebo po hladilni energiji.

S kombinacijo obeh lahko prihranite do 75% obratovalnih stroškov za prezračevanje in klimatizacijo kuhinje. Toda najbolj spodbudno je dejstvo, da lahko odpadno energijo ponovno uporabite za ogrevanje zgradbe. To JE prava trajnost! Zelena gradnja poskrbi tudi za energetske prihranke, ki jih lahko zagotovi profesionalna kuhinja.

6 – Pametna avtomatizacija in regulacija hotelskih sob

Individualni energetski podsistemi in enote so lahko same po sebi zelo učinkovite, toda ko pogledamo hotel kot celoto, še zmeraj nimamo zagotovljene celotne optimalne energetske učinkovitosti. Ključni sestavni del sodobne energetske učinkovitosti je inteligentnost celostnega energetskega sistema ali digitalna regulacija v kombinaciji s centralnim nadzornim sistemom. Z uporabo takšnih sistemov in implementacijo ustreznih termodinamičnih algoritmov poskrbimo za pametne rešitve, ki harmonično regulirajo posamezne komponente energetskega sistema glede na želene notranje pogoje in dane zunanje razmere.

Kakovostni sistemi za regulacijo zagotavljajo optimalno udobje vaših gostov in jim omogočajo luksuzno izkušnjo, pri tem pa porabo energije zmanjšajo za dodatnih 30%. Ključnega pomena je, da so sistemi regulacije in centralnega nadzora intuitivni in uporabnikom prijazni. S pomočjo aplikacije Via za upravljanje centralnega nadzornega sistema preko spletnega brskalnika smo dosegli, da sistem v resnici služi.

Kaj meni investitor – Bohinj Eco Hotel?

O zadovoljstvu s projektom, ambiciji za zeleno in okolju prijazno gradnjo in viziji prihranka energije smo povprašali predstavnika investitorja in direktorja Bohinj Eco Hotela in Vodnega Parka Bohinj, Anžeta Čokla. Njegova izjava:

  • Odločili smo se za izvedbo projekta po zadnjih dognanjih stroke in s tem dosegli bistvene prihranke pri porabi energije. Prav izvedba po projektni dokumentaciji, ki jo je izdelalo podjetje Menerga d.o.o, nam je v letu 2010 prinesla naslov najboljšega energetskega objekta v Sloveniji. Rezultati izvedbe so dokazali pravilnost projektov z minimalnimi odstopanji. [...] Brez težav lahko priporočimo podjetje Menerga d.o.o za izvedbo zahtevnejših projektov.

    Anže Čokl
    Anže Čokl MPM Engineering d.o.o. Bohinj Eco Hotel in Vodni Park Bohinj

Želite izvedeti več?

Če vas zanima kako Bohinj Eco Hotel skrbi za za čisto okolje si lahko več o njihovih trajnostnih praksah in zelenem poslanstvu preberete na tej povezavi.

Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search