prezracevanje-proizvodnja-logistika-klimatizacija

Prezračevanje proizvodne hale

Ko gre za prezračevanje proizvodne hale in pri procesni klimatizaciji je potrebno zagotoviti, da se v določenih situacijah zagotovi natančno definirane klimatske ali mikroklimatske pogoje. Doseganje teh pogojev je v določenih tipih industrijskih objektov lahko izjemno zahtevno in energetsko potratno.

Sistemi Menerga poleg prezračevanja proizvodnih hal lahko zagotovijo tudi zanesljivo sušenje, hlajenje proizvodnih hal in/ali ogrevanje industrijskih objektov.

Na področju hladilnih agregatov naši sistemi zanesljivo vzdržujejo optimalne pogoje pri pripravi vode. Tudi v tem segmentu je varčevanje energije z uporabo inteligentne tehnologije na prvem mestu.

Prezračevanje v industriji / procesna klimatizacija

V industriji lahko pri prezračevanju in klimatizaciji srečamo izjemno različne klimatsko-prezračevalne potrebe. Vse zavisi od same tehnologije in od namembnosti industrije. Nekateri industrijski procesi zahtevajo izjemno natančne temperature zaradi potrebe obdelave materialov, druge proizvodne hale lahko potrebujejo enormno količino hlajenja, da so lahko pogoji vzdržni za ljudi, ki tam delajo; spet drugi zahtevajo vzdrževanje vlage v ozkem intervalu. Drugačen tip industrije lahko zahteve tudi t.i. “čiste sobe”, ki potrebujejo nadpovprečno čist in prefiltriran zrak. Spet drug tip industrije lahko »profitira« od energije, ki jo je mogoče izrabiti iz odpadne vode.

Procesna-klimatizacija-Varčevanje-energije-iz-odpadne-vode-Hladilni-agregati

Pod črto: energetski sistem klimatizacije za prezračevanje proizvodne hale in morebitno hlajenje proizvodne hale je potrebno prilagoditi na tip industrije in njene specifike proizvodnega procesa, ki se v stavbi nahaja.

Kompetentno energetsko svetovanje inženirjev podjetja Menerga lahko tukaj rezultira v enormnih prihrankih za stroške energije. Na energetski prihranek, ki je v industriji lahko enormen je prav tako mogoče dojemati kot dobiček, ki se na podlagi nizkih mesečnih obratovalnih stroškov, zrcali pri dobičku podjetja.

Z ustreznim načrtovanjem energetsko-hladilnega sistema se tudi v teh primerih kaže enormen potencial za prihranek energije, ne da bi pri tem pod kompromis postavili hladilno zmogljivost klimatskega sistema.

Primerne naprave:  Trisolair 52/89Adsolair 56/58 |  Adconair 76 | KV sistem 77RewaTemp  | Resolair 62/66 in Resolair 64/68 | AquaCond 44

Hlajenje proizvodne hale – izraba obnovljivega vira energije: plitva geotermalna energija

V industrijskih objektih, kjer se odvijajo proizvodni procesi, je poleg prezračevanja, v poletnem času lahko problem tudi velika količina odpadne toplote, ki jo je potrebno odvesti, da lahko zagotovimo normalne delovne in bivalne pogoje.

Tukaj se  skriva velika priložnost, da te odpadne topote ni potrebno zavreči v okolje, ampak jo lahko “skaldiščimo” za zimski čas in z njo pogrevamo stavbo, ko toplote primanjkuje. To lahko nredimo s pomočjo hibridne geotermalne toplotne črpalke in geotermalnega hladilnega agregata, ter toploto skladiščimo v zemljino pod stavbo – popolnoma ekološko neoporčeno.

Primerne naprav: geotermalna toplotna črpalka RewaTemp in energetski modul HydroTemp

Video študija primera: hlajenje proizvodne hale Domel s pomočjo obnovljivega vira energije: plitve geotermalne energije.

Vračanje energije s pomočjo tople vode

Tudi v industrijskih tipih zgradb je mogoče zagotoviti vračanje toplote iz zavržene vode. Slednje je energetsko učinkovit proces, kjer lahko toplotno energijo uporabite točno na tistem področju kjer jo najbolj potrebujete. Tukaj lahko gre za ponovno ogrevanje vode, dogrevanje stavbe ali pa – v primeru večjih količin energije – tudi za prodajo energije sosednjim stavbam.

Primerne naprave: AquaCond

Tipi industrijskih stavb

V ta sklop klimatizacije, prezračevanja in ogrevanja sodijo industrijski objekti:

  • stavbe v katerih se odvijajo splošni industrijski postopki,
  • prehrambena industrija,
  • industrija plastike,
  • farmacevtska industrija,
  • podatkovni centri (računalniški centri)
  • in drugi tipi industrijskih objektov.
Stopite v stik z nami še danes!

Oddajte povpraševanje
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search