Hladilni agregat za hlajenje pri visokih toplotnih obremenitvah, hlajenje industrijskih procesov, proizvodnih procesov in komfortno klimatizacijo

Hlajenje s hladilno vodo je možno najti na raznovrstnih področjih: ali za odvod odvečne toplote v prostorih z visokimi toplotnimi obremenitvami, za hlajenje industrijskih proizvodnih procesov, ali za komfortno klimatizacijo v stavbah. Hladilni agregati družine Hybritemp 97 in 98 so za ta namen optimalno prilagojene. Naprava „vse-v-enem” ponuja učinkovito proizvodnjo hladu, na najmanjšem možnem prostoru. Komponente za proizvodnjo hladu, ki morajo po navadi biti instalirane v ali na stavbi praviloma niso potrebne – in to drastično zniža skupne investicijske stroške. Naprava Hybritemp je bila razvita v dveh različicah in sicer kot družina 97, kjer je dan poudarek doseganju optimalnih izkoristkov, kar se izkaže z zelo visoko učinkovitostjo in kot družina 98, kjer se je pri razvoju poudarilo doseganje najvišjih zmogljivosti pri najmanjšem za to potrebnem prostoru. Kombinacija visoko učinkovitih komponent z natančno regulacijo in krmiljenjem vedno jamči varčne obratovalne režime.

Ostale karakteristike in opcije:

 • visoka korozijska zaščita s cinkovo elektrodo, zaščita sestavnih delov s katodno potopno zaščito, kakor tudi sestavni deli iz umetnih mas,
 • vgradnja elektronskega ekspanzijskega ventila,
 • energetsko varčni EC-ventilatorji,
 • filtracija zraka v vsakem režimu obratovanja,
 • individualno nastavljivi parametri,
 • naprava dokončno izdelana in pripravljena za obratovanje; vsebuje vse elemente za proizvodnjo hladilne vode, vključno z elementi regulacije in krmiljenja,
 • intenzivna kontrola kvalitete s poskusnim obratovanjem naprave v proizvodnji.

Opcije

 • pri uporabi mehčane vode regulacija kaluženja glede na prevodnost vode,
 • izkoriščanje zavržene toplote kompresorskega hladilnega sistema za različne namene ogrevanja,
 • daljinski nadzor,
 • in mnogo več.

Na kratko:

 • Učinkovita proizvodnja hladu z uporabo naravnih virov
 • Širok spekter moči pri istočasno visokih vrednostih EER in ESEER
 • Zanesljiva proizvodnja hladu tudi pri zelo visokih zunanjih temperaturah
 • Kompresorski hladilni sistem in sistem prostega hlajenja optimalno usklajena glede na primer uporabe
 • Kompaktna naprava z vgrajenim sistemom za odvod kondenzacijske toplote, brez kakršnihkoli elementov hladilne tehnike na fasadi ali na strehi
 • Nizka potrebna pretočna količina zraka za odvod toplote
 • Integrirana krmilna in regulacijska oprema, kompatibilna z vsemi CNS sistemi

Opis delovanja

Prosto hlajenje in hlapilno hlajenje

Pri ustrezno nizki temperaturi in vlagi zunanjega zraka, se v procesni vodi vezana toplotna energija odvaja z zunanjim zrakom. Za nadaljnje nižanje temperature zunanjega zraka in povečanje hladilne moči, se vključi hlapilno hlajenje. Procesna voda se v vmesnem toplotnem prenosniku ohladi na želeno temperaturo predtoka. Regulacija hladilne moči je zvezna.

Režim delne obremenitve s prostim in hlapilnim hlajenjem: odvod kondenzacijske toplote kompresorskega hladilnega sistema z ZAZ

Pri naraščajoči temperaturi in vlagi zunanjega zraka se zmanjša učinek hlapilnega hlajenja in s tem s hlapilnim hlajenjem odvedena toplotna energija. Če se procesna voda v vmesnem toplotnem prenosniku ne zmore ohladiti na želeno temperaturo predtoka, se dodatno ohladi na izparilniku kompresorskega hladilnega sistema. Kondenzacijska toplota nastala v režimu delne obremenitve, se odvaja z zavrženim zrakom v okolje.

Režim normalne obremenitve s prostim in hlapilnim hlajenjem: odvod kondenzacijske toplote kompresorskega hladilnega sistema z ZAZ in s sekundarnim krogom

Ob vse večjem deležu kompresorskega hlajenja v bilanci skupne potrebne hladilne moči, se kondenzacijska toplota odvaja v zaporedni kombinaciji toplotnih prenosnikov. DDC krmilnik regulira mehanski hladilni sistem tako, da dosega optimalno število EER.

Režim polne obremenitve: hlajenje s kompresorskim hladilnim sistemom

Ko so temperaturni pogoji najtežji, se vsa potrebna hladilna energija proizvede s kompresorskim hladilnim sistemom. Vsled večstopenjskega odvoda kondenzacijske toplote, je potrebna nižja pretočna količina zraka. Po zaslugi hlapilnega hlajenja se dosegajo nizki tlaki kondenzacije, kar vodi ponovno k visokim EER številom.

Dokumenti

Stopite v stik z nami še danes!

Oddajte povpraševanje
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search