Centralni nadzorni sistem (CNS)

 • Centralni-nadzorni-sistem
 • Centralni-nadzorni-sistem
 • Centralni-nadzorni-sistem

Centralni nadzorni sistem (CNS) Menerga omogoča učinkovito upravljanje, regulacijo in inteligentno krmiljenje zgradbe iz centralnega računalnika, tablice ali sobnega panela na dotik.

Vse programabilne krmilnike različnih podsistemov zgradbe (ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, žaluzije, …) povežemo v eno integralno celoto. Na tak način je mogoče upravljati s procesi, nadzirati parametre ali vršiti nadzor nad stanjem parametrov v realnem času. Prav tako je mogoče analizirati trende porabe in prihranka, kakor tudi primerjati različne spremenljivke in iz njih razbrati stanje sistema in možnosti za optimizacijo.

Prednosti Centralnega Nadzornega Sistema

VARČEVANJE ENERGIJE

Učinkovito in preprosto varčevanje energije v zgradbi.

NIŽANJE STROŠKOV

Dnevno nižanje stroškov obratovanja zgradbe s preprostimi ukazi, urniki in algoritmi.

UPORABNIKU PRIJAZNO

Uporabniku prijazna aplikacija omogoča enostavno upravljanje sistema in varčevanje z energijo zgradbe za vsak tip uporabnika.

FLEKSIBILNOST

Popolnoma fleksibilen sistem, ki brez težav omogoča razširitve in nadgradnjo.

KOMPATIBILNOST

Visoka kompatibilnost komponent sistema omogoča zamenljivost in nevezanost na ponudnika opreme.

VZDRŽEVANJE

Zmanjšana potreba po dodatnem vzdrževalnem osebju in nizki stroški vzdrževanja sistema.

Varčevanje energije

V splošnem velja: Le kar merimo, lahko kvalitetno analiziramo. Le kar analiziramo, lahko razumemo. Le kar razumemo, lahko optimiramo in izboljšamo. Centralni nadzorni sistem podjetja Menerga omogoča varčevanje energije na način, da:

 • Optimizira delovanje naprav po prednastavljenih programih,
 • Zagotavlja prilagajanje krmilnikov glede na:
  • Prednastavljene urnike (razsvetljava, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, žaluzije),
  • Informacije iz drugih senzorjev oz. tipal (osvetljenosti, temperature, vlage, kvalitete zraka, tlaka, pretoka…),
  • Potrebo po optimizaciji (npr. omejevanje električne konične moči),
  • Algoritme varčevanja z energijo, ki naredijo velike količine majhnih prihrankov, ki jih človek sam po sebi ne bi mogel načrtovati in izvajati (t.i. “priložnostni mirko-prihranki”).

Funkcionalnosti – SCADA

Interaktivni centralno nadzorni sistem strojnih instalacij bo upravljanje in nadzor klimatskih in prezračevalnih naprav, hladilnih enot ali prezračevalnih kanalov naredil še bolj prijazne uporabniku. Vaš sistem – klimatske in prezračevalne naprave ter ostale strojne instalacije – bomo vizualizirali tako, da bodo 100% ustrezale napravam, ki so vgrajene v strojnici objekta. Menerga SCADA omogoča:

 • Celostno upravljanje in nadzor (monitoring) strojnih instalacij,
 • Alarmiranje (SMS / e-pošte / govorna opozorila),
 • arhiviranje podatkov in spremljanje trendov ter zgodovine podatkov,
 • generiranje poročil (reporting),
 • avtomatski nadzor nad rabo energije,
 • povezljivost Web Server, OPC server, SQL server,
 • in veliko več.

Zgodovina in trendi

Energetska analitika vam omogoča, da pridobite vpogled v sistem strojnih instalacij na podlagi trendov in vzorcev o porabi energije, prihranku energije in delovanju poglavitnih parametrov sistema. Trende in zgodovino prikazujemo s pomočjo aplikacije VIA, ki kot centralno nadzorni sistem služi upravljanju z zgradbo in energijo zgradbe.