prezracevanje-poslovne-zgradbe-banke-klimatizacija

Prezračevanje in klimatizacija poslovnih zgradb / poslovnih prostorov / pisarn

Profesionalno prezračevanje poslovne zgradbe – ter hlajenje in prezračevanje pisarn ter poslovih prostorov, ki se v njej nahajajo – zahteva poleg klimatskih naprav z visoko stopnjo rekuepracije tudi pravilno načrtovanje in razporeditev.

V poslovnih zgradbah in poslovnih prostorih je ključno ustvariti ugodne delovne in bivalne pogoje za ljudi, ki v teh prostorih preživljajo skoraj polovico svojega dneva. Profesionalna klimatizacija in prezračevanje pisarn, ki sta pravilno načrtovana lahko zagotovita prijetno počutje in skoncentrirano delo sta tukaj izjemnega pomena, saj neposredno vplivata na delo in produktivnosti ljudi.

Dobra klima je v poslovnih prostorih dobesedno »vidna«, saj vpliva na:

  • višjo sposobnost koncentracije,
  • produktivnejši delovni čas,
  • niža stresne sindrome,
  • manjša občutljivost na glavobol in migrene.

Pozornost je potrebno posvetiti tudi načrtovanju vpihovalnih elementov in ustreznemu razvodu zraka. Pomembno je, da v zgradbi “ne piha” in da se zrak ne premika prehitro, saj slednje vodil v glavobol ali prehlad.

Nezanemarljivo pa je, da je na voljo tudi zadostna količina svežega zraka. Prav slednje je v pisarnah velikokrat problem. Zaradi česar je v bolj obremenjenih pisarnah konstantno prisoten smrad.

Energetski sistem v pisarnah je mogoče načrtovati izjemno energetsko učinkovito – kar pomeni nizki stroški obratovanja za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje zgradbe. S pomočjo vračanja energije je mogoče bistveno znižati energetsko porabo z napravami katerih življenjska doba je 20+ let.

Kako prihraniti še več? Pomemben varčevalni potencial pa se skriva že v pravilnem načrtovanjem energetske rešitve poslovne zgradbe v zgodnji fazi projekta. V tej fazi je namreč mogoče optimirati potrebno:

  • elektično priključno moč za hlajenje svežega zraka,
  • znižati električno moč za hladilno energijo,
  • zmanjšati potrebo po toplotni energiji.

Za investitorja je prav v zgodnji fazi načrtovanja projekta najbolj pomembno, da se odloči za željeno energetsko rešitev zgradbe in si zagotovi zelene prihranke za naslednjih nekaj desetljetij! Takšna investicija se povrne v obliki nizkih mesečnih stroškov za energent v roku 2-3 let.

Primerne naprave za prezračevanje poslovnih zgradb: Adsolair 56/58 | Resolair 62/66 in Resolair 64/68 | Trisolair 52/59 | Adconair 76 | KV sistem 77RewaTemp

Stopite v stik z nami še danes!

Oddajte povpraševanje
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search