Vse preveč pogosto se topla zavržena voda skupaj z v njej vezano toplotno energijo odvaja v kanalizacijo. Naprave družine Aquacond vrnejo zelo velik del te toplotne energije nazaj in jo prenesejo na svežo vodo. S kombinacijo rekuperatorja in toplotne črpalke je potrebno samo še 10% energije, ki bi bila sicer potrebna za segrevanje vode na klasičen način. Standardno vgrajeni sistem za čiščenje toplotnega prenosnika omogoča uporabo naprave tudi ko je na razpolago umazana zavržena voda. Vrnite in pridobite nazaj dragoceno energijo – povsod tam, kjer se zavržena voda zbira in se mora istočasno pripravljati sveža voda, kot je to npr. pri tuširanju, v bazenskih prostorih, bolnišnicah ali domovih za ostarele, v pralnicah kakor tudi v mnogih industrijskih procesih.

Ostale karakteristike in opcije:

 • konstantne pretočne hitrosti vsled nespremenjenega preseka cevovoda na poti zavržene vode,
 • toplotna črpalka s hermetičnim kompresorjem hladilnega sredstva, hlajenim s sesalnim plinom in montiranim na dušilnikih vibracij,
 • naprava dokončno izdelana in pripravljena za obratovanje; vsebuje vse elemente za vračanje toplotne energije iz zavržene vode, vključno z elementi regulacije in krmiljenja,
 • intenzivna kontrola kvalitete s poskusnim obratovanjem naprave v proizvodnji.

Opcije

 • izvedba brez samodejnega čiščenja toplotnega prenosnika – rekuperatorja,
 • dodatna predfiltracija zavržene vode z grobim filtrom,
 • izvedba z varnostnim toplotnim prenosnikom in tako ločitvijo zavržene in sveže vode,
 • By-pass toplotnega prenosnika – rekuperatorja,
 • daljinski nadzor,
 • in mnogo več.

Na kratko:

 • Vračanje toplotne energije iz čiste ali umazane zavržene vode za ogrevanje sveže vode
 • Z manjšanje ogrevalnih potreb za ogrevanje sveže vode vse do 90%
 • Samodejno čiščenje toplotnega prenosnika – rekuperatorja
 • Regulacija pretočnih količin
 • Integrirana krmilna in regulacijska oprema, kompatibilna z vsemi CNS sistemi

Opis delovanja

Naloga naprave Aquacond je, da hladno svežo vodo energetsko učinkovito segreje na ustrezno temperaturo sanitarne tople vode. Kot vir toplote služi toplotna energija zavržene vode. Prenos toplote poteka s kombinacijo rekuperativnega toplotnega prenosnika in toplotne črpalke.

Najprej topla zavržena voda teče skozi rekuperator in za tem skozi izparilnik toplotne črpalke. Enaka količina sveže vode teče v nasprotni smeri najprej skozi rekuperator in za tem skozi kondenzator toplotne črpalke. Večji del toplotne energije vezane v odpadni vodi se prenese na svežo vodo že v rekuperatorju. Ta proces poteka uspešno zaradi učinkovitega protitočnega načina prenosa toplote, kjer ni porabe dodatne energije.

Na izparilniku toplotne črpalke se zavrženi vodi nadalje odvzame del toplotne energije in se na kondenzatorju toplotne črpalke preda predhodno predgreti sveži vodi. Zaradi optimalne usklajenosti posameznih komponent se dosega visoko skupno grelno število (COP=11).

Nespremenjeni preseki cevovoda na poti zavržene vode zagotavljajo enakomerne visoke pretočne hitrosti. Tako se že konstrukcijsko zmanjšuje možnost odlaganja nečistoč na stene cevi toplotnega prenosnika in s tem poslabšanje učinka prenosa toplotne energije v rekuperatorju. Kljub enakomernemu pretoku na poti zavržene vode obstaja možnost, da se v topli zavrženi vodi raztopljena mila, maščobe in ostale snovi v fazi hlajenja odložijo na stene toplotnega prenosnika.

Prav tako lahko zaradi obremenitve zavržena vode z organskimi spojinami prihaja do razvoja bakterij in do tvorbe mulja, ki se nalaga na površini toplotnega prenosnika. Za preprečitev tega, sistem samodejnega čiščenja toplotnega prenosnika v enakomernih časovnih intervalih potiska čistilne elemente skozi cevovod zavržene vode. Čistilni elementi odstranjujejo odložene snovi iz stene cevi in s tem preprečujejo nastajanje oblog na površini toplotnega prenosnika.

Dokumenti

Stopite v stik z nami še danes!

Oddajte povpraševanje
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search