RewaTemp

Kapaciteta za hlajenje: 30 - 800 kW | Kapaciteta za ogrevanje: 40 - 1000 kW

Toplotna črpalka in hladilni agregat v eni hibridni napravi

Predstavljamo vam novo revolucionarno družino hibridnih naprav RewaTemp za dodatni izkoristek obnovljivih virov energije. Gre za kombinirano hibridno napravo, kjer sta v eni napravi združena toplotna črpalka in hladilni agregat. Zaradi tega naprava Rewatemp omogoča optimalno hkratno proizvodnjo toplotne in hladilne energije s pomočjo obnovljivih virov energije.

Lastnosti in prednosti

 • Hkratna in simultana (!) produkcija ogrevnega in hladilnega medija zagotavlja nižanje stroškov energije.
 • Dejansko paralelno delovanje – brez preklopa med hladilnim/ogrevalnim režimom (kakor to počnejo reverzibilne toplotne črpalke) – zagotavlja minimalno porabo energije za obratovanje.
 • Optimalno samodejno prilagajanje na potrebe po hladilni in toplotni energiji stavbe je mogoče s pomočjo zvezne regulacije.
 • Integracija hladilnega agregata, toplotne črpalke in sistema za vodno dogrevanje v eni napravi zagotavlja minimalno električno priključno moč v zgradbi.
 • Vsak hladilni kompresor ima integriran »oljni management« – upravljanje in nadzor nivoja olja ter sistem za avtomatsko dopolnjevanje, kar zagotavlja visoko zanesljivost sistema in dolgo življenjsko dobo.
 • Proizvodnja toplotne in hladilne energije na osnovi 100% izrabe obnovljivih virov energije.
 • Hlajenje, ogrevanje in dogrevanje tople vode s pomočjo enega hladilnega cikla.
 • Hkratna dogrevanje oz. prirpava tople sanitarne vode je mogoča pri vseh režimih delovanja naprave, kar omogoča še dodatno znižanje priključnih moči (opcija).
 • Najsodobnejša tehnologija spiralnih kompresorjev zagotavlja minimalne vibracije ter nizko porabe energije.
 • Le en hladilni sistem, ki omogoča preprosto in stroškovno nizko vzdrževanje.
 • Majhne prostorske potrebe.
 • COP nad 5.
 • EER nad 6.
 • Hladilno sredstvo R410a.

"ena izmed najboljših idej za pripravo energije v zadnjih 10 letih"

"tehnologija, ki preprosto deluje in dejansko prihrani energijo"

Uporaba obnovljivih virov

Naprava Rewatemp za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije z najvišjim energetskim potencialom. Med te sodijio:

 • odprti sistemi: podtalna voda, površinska voda, morska voda, izkoriščena toplota tehnološke vode,
 • zaprti sistemi: geosonde, zemeljski kolektorji.

Slednje je bistveno bolj učinkovito kotsistemi zrak-voda in dodatno pripomore k energetski učinkovitosti sistema.

Na kratko: uporabljamo zeleno energijo za to da ustvarjamo še več zelene energije.

Obnovljivi-viri-energije-z-najvišjim-energetskim-potencialom

Delovanje – zima / poletje / prehodna doba

ZIMA

 • optimalen “transport” oz. prerazporeditev energije iz vročega dela zgradbe na hladnejše dele zgradbe, zaradi česar zmanjšujemo potrebo po toplotni energiji.
 • ko prerazporejene energije ni dovolj pa dodatno manjkajočo toplotno energijo pripravi s pomočjo obnovljivih virov energije.

POLETJE

 • generiranje hladilne energije z uporabo obnovljivih virov energije in sočasno pripravo toplotne energije.
 • Ko toplotna energija ni več potrebna jo vračamo v obnovljivi vir ter jo shranjujemo za uporabo pozimi.

PREHODNA DOBA

 • avtomatska aktivacija simultanega ogrevanja in hajenja, ki bo regulirana zvezno
 • glede na balansiranje med potrebo po hladilni/toplotni energiji, bo avtomatsko aktiviran uparjalnik za pripravo hladilnega medija ali uparjalnik za odvzem topolte ali oba.

Naložba v trajnostne zelene donose

Napravo RewaTemp je mogoče enostavno umestiti prav v vsak sistem ogrevanja in/ali hlajenja. Primerna je za vse zgradbe, ki želijo povečati svoj potencial za varčevanje energije in še dodatno znižati stroške obratovanja na način, da znižajo stroške proizvodnje energije za energetiko zgradbe.

Naprava ima visok energetski izkoristek, kar pomeni, da gre za izjemno donosno naložbo, ki se povrne v manj kot treh letih. Za napravo, ki ima življenjsko dobo ob ustreznem vzdrževanju okoli 20-25 let, je slednje odlična investicija. Rewatemp odločno pripomore k trajnostnim zelenim donosom.

Rewatemp-return-on-investment

Naprava +1

Naprave Rewatemp se je tekom razvoja prijelo ime “Naprava +1”. Zakaj? Prav zaradi tega, ker jo lahko v svoj sistem ogrevanja in hlajenja umesti prav vsaka zgradba – ne glede na njen obseg trenutnih naprav oz. njeno namembnost. Tako novogradnje kakor rekonstrukcije lahko s pomočjo naprave Rewatemp nemudoma pričnejo z varčevanjem energije.

Implementacije v regiji Adriatic

V regiji Adriatic smo tehnologijo uspešno predstavili številnim zasebnim investitorjem, ki so v svoje projekte, kakor tudi že v svoje zgradbe uspešno implementirali napravo Rewatemp in pričeli z varčevanjem energije ter si zagotovili svoje zelene donose.

Modular-arhitekti-Vrtec-Poljčane
Modular arhitekti - Vrtec Poljčane (2014)
Rewatemp-Toplotna-Crpalka-Hladilni-Agregat-Vrtec-Poljcane
Rewatemp - Toplotna Črpalka in hladilni agregat v eni napravi (Vrtec Poljčane)
Kovinarstvo Bucar - Arnovski Gozd
Kovinarstvo Bucar - Arnovski Gozd
Studentski dom karlovac
Študentski dom Karlovac
Turška Ambasada Srbija
Turška Ambasada Srbija
Park Hotel varaždin
Park Hotel varaždin
Studentski_dom_Varazdin_
Študentski dom Varaždin
ameriska sola
Ameriška internacionalna šola Zagreb

Dokumenti