Uporaba energije in vračanje energije iz obnovljivih virov + adiabatsko hlajenje in sorpcijsko razvlaževanje

Klimatske naprave družine Sorpsolair 72 in 73 so bile posebej razvite za uporabo energije iz obnovljivih virov. Inovativni koncept klimatizacije združuje sorpcijsko podprto razvlaževanje, „adiabatsko” hlapilno hlajenje in učinkovit sistem vračanja energije v eni kompaktni komfortni klimatski napravi. Družina 72 brez akumulatorja slanice je primerna za direktno uporabo zavržene toplote od npr. sistema za soproizvodnjo toplotne in električne energije, medtem ko pri družini 73 integriran akumulator slanice omogoča akumulacijo npr. solarne energije in na ta način viša skupni učinek celotnega postrojenja. Kombinacija visoko učinkovitih komponent z natančno regulacijo in krmiljenjem vedno jamči varčne obratovalne režime pri najvišji stopnji ugodja. Naprave Sorpsolair so zasnovane za uporabo v npr. poslovnih stavbah, kakor tudi v mnogih ostalih tipih stavb.

Ostale karakteristike in opcije:

 • integrirana absorber in desorber,
 • akumulator slanice (Družina 73) za dolgoročno akumulacijo npr. solarne energije omogoča neprekinjen režim razvlaževanja,
 • filtracija zraka v vsakem režimu obratovanja,
 • korozijsko odporen toplotni prenosnik (rekuperator) iz polipropilena,
 • toplovodni grelnik zraka,
 • individualno nastavljivi parametri,
 • naprava dokončno izdelana in pripravljena za obratovanje; vsebuje vse elemente za komfortno klimatizacijo, vključno z elementi regulacije in krmiljenja,
 • intenzivna kontrola kvalitete s poskusnim obratovanjem naprave v proizvodnji.

Opcije

 • loputa obtočnega zraka,
 • vodni hladilnik zraka,
 • dušilniki zvoka,
 • izvedba za postavitev na prostem,
 • razred toplotnih mostov TB1,
 • daljinski nadzor,
 • in mnogo več.

Na kratko:

 • Sorpcijsko podprta klimatizacija – razvlaževanje brez elektrike
 • „Adiabatsko“ hlapilno hlajenje – hlajenje brez elektrike
 • Temperaturni učinek nad 75%
 • Termični učinek COPth od 1,5
 • Regeneracija slanice z uporabo solarne energije, daljinskega ogrevanja ali obstoječe procesne toplote vse na nizkotemperaturnem nivoju (temperatura predtoka že od 65°C)
 • Energetsko varčni EC-ventilatorji
 • Inteligentno By-pass vodenje zraka
 • Dvostopenjska filtracija vtočnega zraka
 • Integrirana funkcija odtaljevanja

Opis delovanja

Zimski režim obratovanja

V zimskem režimu obratovanja se odtočnemu zraku v dvojnem ploščnem prenosniku – rekuperatorju odvzema senzibilna toplota (pri nizkih zunanjih temperaturah tudi del latentne toplote) in se prenaša na zunanji zrak. Ohlajeni odtočni zrak se kot zavrženi zrak vodi v okolico, medtem ko se predgreti zunanji zrak dogreva na toplovodnem grelniku zraka na želeno temperaturo in se kot vtočni zrak vodi v prostore. Glede na namen uporabe naprave je možno v smislu povečanja količine zraka, toku zunanjega zraka dodati delež obtočnega zraka (dodatna oprema). V režimu obratovanja z obtočnim zrakom je napravo možno uporabljati tudi za toplozračno ogrevanje.

Indirektno „adiabatsko“ hlapilno hlajenje

Kadar je v letnem režimu obratovanja temperatura zunanjega zraka višja od temperature odtočnega zraka, se zunanji zrak ohladi z indirektnim „adiabatskim” hlapilnim hlajenjem. Bistven element v procesu je dvojni ploščni toplotni prenosnik – rekuperator, v katerem se odtočni zrak „adiabatsko” ohladi. Na drugi strani rekuperatorja, se zračni tok zunanjega zraka hladi z vlažnim in hladnim odtočnim zrakom, ne da bi se pri tem tudi sam navlažil. Visoka učinkovitost procesa temelji na dejstvu, da oba procesa („adiabatsko” hlapilno hlajenje ODZ in hlajenje ZUZ) potekata v toplotnem prenosniku – rekuperatorju istočasno. Zaradi visokega temperaturnega učinka dvojnega ploščnega rekuperatorja je možna velika ohladitev zunanjega-vtočnega zraka in sicer vse do 12K.

Prosto hlajenje poleti

Kadar je v letnem režimu obratovanja temperatura zunanjega zraka nižja od temperature odtočnega zraka, se naprava samodejno preklopi v režim prostega hlajenja. Zračna tokova ODZ/ZAZ in ZUZ/VTZ preko By-pass loput popolnoma zaobideta toplotni prenosnik – rekuperator. Nižji interni tlačni padci zmanjšujejo delovno moč motorjev ventilatorjev.

Sorpcijsko podprta klimatizacija

Sorpcijsko podprta klimatizacija poteka v dveh korakih in sicer razvlaževanja zraka in hlajenje zraka. V procesu razvlaževanja se topli zunanji zrak vodi skozi sredstvo, ki ima visoko sposobnost absorbcije vode (sorbent – visoko koncentrirana slanica). Suhi zunanji zrak se nato vodi skozi dvojni ploščni rekuperator, v katerem se z indirektnim hlapilnim hlajenjem učinkovito ohladi. Z vodo obogatena slanica se za ponovno uporabo regenerira s toploto. Za izvor toplote se koristijo solarne naprave, daljinsko ogrevanje, zavržena toplota od npr. sistema za soproizvodnjo toplotne in električne energije ali iz industrijskega procesa. Razvlaževanje zraka in regeneracija slanice potekata v ločenih krogotokih. Tako je možno toploto skoraj časovno neomejeno in brez izgub akumulirati v tekočem mediju in jo zlasti pri nekonstantni dobavi toplotne energije nemoteno koristiti. Sorpcijsko podprta klimatizacija omogoča hlajenje in razvlaževanje brez kompresorskega hladilnega sistema in tako brez konice električne energije.

Režim odtaljevanja rekuperatorja

Vsi rekuperativni prenosniki toplote so nagnjeni k temu, da pri nizkih zunanjih temperaturah na strani zavrženega zraka zamrznejo. V režimu odtaljevanja se odpre sistem loput. Toplotna energija vezana v odtočnem zraku odtali toplotni prenosnik, ob tem pa se natančno regulira pretočna količina zraka posameznih zračnih tokov.

Dokumenti

Stopite v stik z nami še danes!

Oddajte povpraševanje
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search