Prezračevanje hotela

Integralna energetska rešitev za hotel - velika priložnost za še večji prihranek energije.
prezracevanje-hotela-apartmajev-restavracije-klimatizacija

Prezračevanje hotela

Prezračevanje hotela je smisleno obravnavati kot del celostne energetske rešitve hotela. Neizogibno je natančno preučiti potrebe različnih prostorov – recepcije, kuhinje, jedilnice, bazena in hotelskih sob – in pri tem natančno dimenzionirati prezračevalne, toplotne in hladilne potrebe hotela. Ključno je: hotelske energetike ne smemo predimenzionirati, saj upravniku hotela s tem povzročimo (pre)visoko investicijo in mesečne stroške popolnoma po nepotrebnem. Prav tako pa je pomembno, da energetike hotela ne poddimenzioniramo, saj s tem nižamo udobje v prostoru. Zaradi tega je gostom lahko prevroče poletji, prehladno pozimi ali je v prostorih neprijetno zatohel zrak … Vse to vpliva na zadovoljstvo gostov, njihovo oceno hotela in odločitev ali se v hotel ponovno vrnejo ali izberejo drugega.

Prezračevanje hotelskih sob predstavlja pomemben del udobja za hotelske goste – predvsem v višjih kategorijah hotelov. Sobe, ki so vedno sveže in prijetne ter ne zaudarjajo in v njih ni čutiti zatohlega zraka je mogoče z ustreznim načrtovanjem narediti tudi cenovno dostopno. Podjetje Menerga pa vam bo pokazalo kako pri prezračevanju hotelskih sob prihraniti kar se da največjo količino energije.

Primerne naprave:  Trisolair 52/89Adsolair 56/58 | Sorpsolair 72/73 | Adconair 76 | KV sistem 77RewaTemp  | ThermoCond 38 in ThermoCond 39

Reference iz področja klimatizacije in prezračevanja hotelov