Trajnostna gradnja: Zelena Poslovna Zgradba Menerga Maribor

Energetika je naše področje. Zelena zgradba je rezultat našega dela. Trajnostna gradnja je naša ekspertiza. Prav zaradi tega smo lastno poslovno zgradbo zasnovali kot vzorčni primer trajnostne gradnje, kjer si lahko naše stranke na praktičnem primeru ogledajo zasnovano energetsko rešitev in dejansko minimalno porabo energije.

Poslovna zgradba Menerga je energetsko učinkovita zelena zgradba in je dokaz optimalne fuzije arhitekturne izpiljenosti, gradbeno-fizikalne dovršenosti in optimalne energetske zasnove. Cilj takšnega – celostnega – pristopa je najvišja možna prijaznost do okolja oz. minimalno onesnaževanje.

Primer zelene energetske rešitve smo zasnovali na lastni poslovni zgradbi prav z namenom, da služi kot demo objekt. Tekom let smo “osrčje” zgradbe Menerga  prikazali številnim investitorjem, domačim in tujim izobraževalnim institucijam ter vladnim organizacijam. Stavba služi kot primer dejanske trajnosti in je dokaz, da je za ceno investicije, ki je primerljiva klasičnim stroškom investicije, mogoče narediti zeleno zgradbo, ki je v skladu z najzahtevnejšimi merili trajnosti. Torej stavbo, ki je glede na porabo energije za vzor nizkoenergijskim stavbam.

Trajnostna gradnja pod črto:

0 m2
Uporabne površine
0 kWh/m2 na leto
Specifične rabe energije
0 MWh (62%)
Prihranka energije
~ 0
Letnega prihranka
0 ton/leto (47%)
Zmanjšanje emisij CO2

Za lastno poslovno stavbo je podjetje Menerga prevzelo:

  • Izdelavo integralnega energetskega koncepta,
  • Izdelavo in razdelavo Green Building energetske rešitve,
  • Projektiranje strojnih in elektro instalacij,
  • Gradbeni in projektni nadzor,
  • Dobavo opreme in naprav klimatizacije, prezračevanja in ogrevanja Menerga.

Arhitekt zgradbe je Nande Korpnik, NAP – Nova Arhitekturna Produkcija.

Poslovna zgradba Menerga Maribor je bila zgrajena leta 2004. Leta 2008 smo zanjo prejeli nagrado Green Building Evropske Komisije, ki nam je nagrado GreenBuilding Award 2008 podelila za najučinkovitejšo stavbo v Evropi. Nagrado Green Building Award 2011 smo prav tako dobili za Poslovno-trgovski objekt AB Pesnica (Mercator).

EU GreenBuilding in Menerga Slovenija

Leta 2006 je podjetje Menerga za primer pionirske energetske rešitve – na lastni poslovni zgradbi – prejelo priznanje GreenBuilding Endorser (podpornik programa GreenBuilding Evropske komisije). Leta 2008 smo za enak projekt prejeli prestižno nagrado GreenBuilding Partner Award. Nagrado GreenBuilding smo prejeli kot prvi v Sloveniji. Kasneje pa smo kot prvi prejeli GreenBuilding nagrado tudi za zeleno stavbo na Hrvaškem trgu, in sicer za energetsko rešitev za projekt Nakupovalnega Centra Phoenix Plaza v Zagrebu.

Tekom let smo GreenBuilding nagrade in priznanja dobili tudi za druge uspešno izvedene objekte:

Osnovna šola Destrnik

deseternik

Vodni Park Bohinj

bohinj

Terme Snovik

snovik

Univerzitetna knjižnica Split

split

Shopping Center Phoenix Plaza

phoenix

Menerga Maribor

menerga
deseternik
bohinj
snovik
split
phoenix
menerga

Program Green Building Evropske Komisije (European Commission)

GreenBuilding je program za izboljšanje energetske učinkovitosti nestanovanjskih zgradb. Program je bil zasnovan leta 2005 na pobudo Evropske komisije. Po besedah predsednika Joint Research Centra (EU komisije), Paola Bertoldi-ja je cilj programa: »dvigati ozaveščenost lastnikov nestanovanjskih stavb ter jih spodbujati k dodatnim investicijam v energetsko učinkovitost ter rabo obnovljivih virov energije. Energetski prihranki prispevajo k evropskemu boju proti klimatskim spremembam, poleg tega pa so tudi v poslovnem smislu donosni, saj se zmanjšajo stroški za energijo.«

European-Comission-GreenBuilding-Logo
IJS_logo
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search