hydrotemp-energetski-modul-hidravlicni-modul-menerga-obnovlivi-vir

HydroTemp: energetski in hidravlični modul, ki predstavlja 360° rešitev za pripravo ogrevnega in hladilnega energenta

Naprava HydroTemp je energetsko-hidravlični modul, ki povezuje proizvodnjo in porabo toplotne in hladilne energije iz obnovljivega vira. V eni kompaktni napravi je
združen energetski in hidravlični modul, ki stavbi omogoča:

 • aktivno ogrevanje; na način, da izrablja toploto iz obnovljivega vira,
 • aktivno hlajenje; na način, da preda presežek toplote na obnovljivi vir,
 • pasivno hlajenje; na način, da prenaša hladilno energijo iz obnovljivega vira.

Energetski modul služi prenosu toplote in hladu iz obnovljivega vira in vračanju presežkov toplotne energije v obnovljivi vir. Hidravlični modul služi delni akumulaciji aktivne toplotne in hladilne energije.

Združevanje obeh modulov v eni napravi omogoča nadzorovano, učinkovito in optimizirano uporabo obnovljivega vira na termodinamično najučinkovitejši način. Ocevje znotraj naprave je izvedeno z najkrajšimi razdaljami in najmanj hidravličnimi preusmeritvami. Naprava ima tako minimalno energetsko izgubo in deluje na ekološko prijazen način.

Stavbi bi lahko s pomočjo naprave HydroTemp zagotavljali skorajda brezplačno ogrevno in hladilno energijo iz obnovljivega vira energije.

Kaj omogoča naprava HydroTemp?

Energetsko-hidravlični modul HydroTemp omogoča prenos in shranjevanje plitve geotermalne energije. To energijo je mogoče uporabiti za “brezplačno“ ogrevanje in hlajenje stavbe.

Naprava HydroTemp pomaga pametno uravnavati presežek in primanjkljaj energije.

Odvečno toplotno energijo poletja shranjuje za zimski čas. Odvečno hladilno energijo zime shranjuje za poletni čas.

Energijo začasno shranjuje v zemljino, ki predstavlja hranilnik popolnoma obnovljivega vira energije.

100% kompatibilnost  s toplotno črpalko in hladilnim agregatom v eni napravi Menerga RewaTemp.

Hydrotemp_pasivno hlajenje

Naprava energijo “pretaka” iz enega v drug letni čas, medtem ko jo v vmesnem času okolju prijazno shranjuje.

Prednosti

Obratovalni stroški

Zagotovljeni so najnižji obratovalni stroški pri prenosu obnovljivega vira.

Hitra vgradnja

Tipska naprava omogoča hitro in natančno vgradnjo.

Majhna površina

Zagotovljena najmanjša potrebna tlorisna površina strojnice objekta.

TRANSPARENTNI Nadzor

Popolni nadzor pri uporabi obnovljivega vira.

Življenjska doba

Podaljšana življenjska doba toplotne črpalke / hladilnega agregata.

Prenos energije

Gre za proces prenosa energije iz zemljine, ki:

 • ko imamo potrebo po toplotni energiji (zima), jo iz zemljine prenašamo za ogrevanje,
 • ko imamo potrebo po hladilni energiji (poletje), jo iz zemljine prenašamo za hlajenje.

Shranjevanje energije

Gre za ekološko varno shranjevanje energije v zemljini, ki poteka tako, da:

 • ko imamo presežke toplotne energije (poletje), jo v zemljini shranjujemo za zimo, ko bomo z njo ogrevali.
 • ko imamo presežke hladilne energije (zima), jo v zemljini shranjujemo za poletje, ko bomo z njo hladili.
hydrotemp-skladiscenje-geotermalne-energijehydrotemp-crpanje-geotermalne-energije

Gre za “energetski Jing-Jang” oz. t.i. energetsko prehajanje, ki nam omogoča ekološko nesporno shranjevanje energije od takrat, ko je imamo preveč do takrat, ko je imamo premalo.
Gre za pasiven transport energije, ki ne potrebuje skoraj nikakršne zunanje energije za svoje delovanje.

Zakaj je HydroTemp preboj na področju strojnih instalacij?

HydroTemp je naprava, ki zaključuje pomemben del strojnih instalacij, saj ob toplotni črpalki / hladilnem agregatu poskrbi, da je celoten sistem pretoka medijev izpeljan pravilno, sistematično in sinhronizirano. Povezuje toplotne izmenjalnike s hranilnikoma energije in toplotno črpalko / hladilnim agregatom.

Naprava HydroTemp predstavlja preboj zaradi tega, ker je v njej združeno vse, kar je moral nekoč načrtovati in preračunavati projektant sam – po tem, ko se je odločil za implementacijo toplotne črpalke.

Sedaj lahko projektant za to izbere tipski izdelek. S tem odpadejo preračuni dimenzioniranja toplotnih izmenjalnikov, hranilnikov vode ter njihovega razporejanja po strojnici. Odpade pa tudi kopica majhnih detajlov, ki jih je bilo potrebno načrtovati.

Slednje je od projektanta zahtevalo veliko časa in koncentracije. Sedaj pa je to mogoče izbrati hitro, natančno in brez zapletov. In kar je najbolj pomembno – popolnoma sinhronizirano s sistemom za optimalno delovanje.

S tem je zagotovljena velika hitrost in natančnost pri izvedbi projekta. Izognemo se tudi nepotrebnim preverjanjem namensko izdelanih instalacij in digitalne regulacije za povezovanje toplotnih izmenjalnikov in preusmerjanja toka medijev. Lastniki stavb bodo na tak način veliko prihranili pri montaži instalacij.

Režimi delovanja

Naprava HydroTemp ima predprogramiranih 8 različnih režimov delovanja, ki se samodejno regulirajo glede na potrebe po ogrevanju in hlajenju v stavbi oz. glede na to, ali je mogoče prenašati ali shranjevati energijo. Trije glavni režimi, predstavljeni v nadaljevanju so: aktivno ogrevanje, aktivno hlajenje, pasivno hlajenje.

Zgornje sheme prikazujejo osnovne povezave teh režimov delovanja med napravo HydroTemp, toplotno črpalko Rewatemp in zemljino, ki predstavlja hranilnik energije.

Delovanje skozi letne čase

ZIMA

V zimskem režimu delovanja naprava HydroTemp na termodinamično najugodnejši način prenaša toploto z namenom priprave ogrevne energije za zgradbo. Prav tako omogoča ogrevanje sanitarne tople vode.

POLETJE

V poletnem režimu naprava HydroTemp odvaja presežek toplote, ki nastaja pri pripravi hladilnega energenta, v obnovljivi vir, tako da večopravilna toplotna črpalka deluje z najboljšim EER; hkrati pa pripravlja sanitarno toplo vodo.

JESEN/POMLAD

V prehodnem obdobju naprava HydroTemp prenaša pasivno hladilno energijo in skrbi za prenos toplote v fazi delne priprave hladilne energije in delne priprave toplotne energije.

Sestavni deli naprave HydroTemp

TEHNIČNO USKLAJENE MEHANSKE KOMPONENTE

Tipsko izdelana kompaktna enota Hydrotemp ima vgrajene 3 toplotne izmenjevalnike, vse ptorebne preklopne lopute z elektromotornim pogonom ter vso potrebno senzoriko in krmilno opremo. Toplotni izmenjevalniki v napravi Hydrotemp:

I. toplotni izmenjevalnik za prenos toplote obnovljivega vira za pripravo ogrevalne energije.

II. toplotni izmenjevalnik za regeneracijo obnovljivega vira (odvod toplote kondenzacije).

III. toplotni izmenjevalnik za prenos toplote obnovljivega vira za pasivno hlajenje.

HRANILNIK VODE ACCUTEMP

Del rešitve HydroTemp je tudi hranilnik ogrevne in hladilne vode Menerga AccuTemp.

Gre za hranilnik ogrevnega in hladilnega medija s posebnim večstopenjskim sistemom za optimalno temperaturno razslojevanje in zmanjšanje padcev tlaka na priključkih.

Omogoča optimiranje ogrevnih in hladilnih sistemov s toplotnimi črpalkami ali kondenzacijsko tehnologijo. Zagotavlja zmanjšanje porabe električne energije ter optimalnejše pogoje za delovanje naprav.

AVTOMATIZACIJA

Vsaka naprava je tipsko opremljena z elektro omaro, ki vsebuje vso potrebno regulacijsko in programsko opremo.
Predprogramiran algoritem zagotavlja ustreznost delovanja vseh režimov in povezljivost na sistem priprave energenta (Menerga Rewatemp). Elektro omara omogoča povezavo v centralno nadzorni sistem (CNS) ter s tem pregleden prikaz:

 • statusa prenosa obnovljivega vira,
 • aktivnosti posameznega toplotnega izmenjalnika,
 • temperaturo medija,
 • samodejnega obveščanja,
 • zgodovine podatkov.

Tipske različice naprave Hydrotemp

Napravo HydroTemp je mogoče univerzalno umestiti ne glede na namembnost stavbe. Ne glede na to, ali gre za vrtec, šolo, industrijsko halo, wellness kompleks ali pisarne. HydroTemp je primeren za projekte, katerih rezultat mora biti trajnostna stavba z nizko porabo energije.

Obstaja 12 velikosti naprave HydroTemp, ki variirajo glede na ogrevno ali hladilno moč.
Najmanjša različica naprave je primerna za zgradbe, ki potrebujejo ~30 kW hladilne energije oz. ~40 kW toplotne energije. Najpogosteje so to stavbe, ki so večje od 2000 m². Medtem ko največja različica naprave zagotavlja 500 kW hladilne in 640 kW ogrevne moči.

Različice naprave HydroTemp:
hladilna moč / ogrevna moč (kW)

 • 30 / 40 kW
 • 36 / 50 kW
 • 50 / 65 kW
 • 75 / 100 kW
 • 90 / 120 kW
 • 120 / 160 kW
 • 160 / 200 kW
 • 200 / 260 kW
 • 230 / 300 kW
 • 300 / 390 kW
 • 400 / 510 kW
 • 500 / 640 kW

Celostna rešitev HydroTemp + Rewatemp

Celostna rešitev, v katero je umeščen HydroTemp, sestavlja tudi hibridna toplotna črpalka Menerga RewaTemp. S pomočjo celostne rešitve RewaTemp + HydroTemp zagotovimo stavbam otipljive energetske prihranke. Hkrati pa jim zagotovimo:

 • uporabo izključno obnovljivega vira,
 • skladno z evropsko zakonodajo,
 • znižanje CO2 odtisa stavbe,
 • možnost, da je lahko zgradba za potrebe ogrevanja, hlajenja in priprave STV samooskrbna!

Od Menerga ponudnika je mogoče zagotoviti varno sinergijo štirih sistemov v eni rešitvi: toplotno črpalko + hladilni agregat + energetsko-hidravlični + hranilnik energije. 

Povezava vseh Menerga izdelkov zagotavlja otipljive prednosti. HydroTemp zagotavlja optimalne pogoje za delovanje večopravilne toplotne črpalke Rewatemp. To poteka tako, da vodo segreje ali ohladi na idealno temperaturo preden le-ta vstopi v toplotno črpalko Rewatemp. S takim načinom delovanja se bistveno poveča življenjska doba večopravilne toplotne črpalke Rewatemp.

Brošura

Stopite v stik z nami še danes!

Oddajte povpraševanje
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search