Hydrotemp

360° rešitev za pripravo hladilnih in grelnih energentov

Hydrotemp – Nadgradnja hibridne naprave Rewatemp

Naprava Hydrotemp je naprava za pripravo toplotne in hladilne energije  iz obnovljivega vira energije.

Hydrotemp omogoča najugodnejše pogoje za delovanje večopravilne toplotne črpalke Rewatemp in drugih toplotnih črpalk.

Optimalno povezani toplotni menjalniki predstavljajo hidravlično najsmiselno rešitev. Uravnavanje hidravličnih parametrov je zagotovljeno na transparenten način.

Zagotovljena je velika hitrost in natančnost pri izvedbi. Izognemo se nepotrebnim preverjanjem namensko izdelanih instalacij za povezovanje toplotnih izmenjevalnikov in preusmerjanja toka energentov.

Zakaj Hydrotemp?

 • Energetska transformacija obnovljivega vira na termodinamično določen način.
 • Zagotavlja projektno definiranih temperatur vstopnih medijev v večopravilno toplotno črpalko Rewatemp.
 • Tipsko izdelana kompaktna enota z vgrajenimi toplotnimi izmenjevalniki in preklopnimi loputami z elektro motornim pogonom.
 • Opremljena z elektro kontrolno omaro z regulacijsko opremo. Povezljiva v CNS sistem toplotne črpalke.
 • Omogoča pregleden prikaz statusa transformacije obnovljivega vira.
 • Omogoča pregleden prikaz aktivnosti posameznega toplotnega izmenjevalnika.
 • Enovito zagotovljena priprava hladilnega in grelnega energenta.
 • Zagotovljeno delovanje na termodinamično najugodnejši način.
 • Zagotovljeni so najmanjši obratovalni stroški pri transformaciji obnovljivega vira.
 • Povečana življenska doba večopravilne toplotne črpalke Rewatemp ter drugih toplotnih črpalk.
 • Hitra in natančna vgradnja.
 • Zagotovljena najmanjša potrebna tlorisna površina strojnice objekta.
 • Učinkovito vzdrževanje zaradi vnaprej definiranih algoritmov.
Hydrotemp_pasivno hlajenje

Primer implementacije sistema Hydrotemp in Accutemp.

Hydrotemp je naprava za:

Prenos toplote obnovljivega vira za potrebe pasivnega hlajenja

Izrabo toplote obnovljivega vira za potrebe ogrevanja objekta

Predajo viškov toplote na obnovljivi vir

Sestavni deli rešitve

Naprava Hydrotemp vsebuje:

 • 3 toplotne izmenjevalnike,
 • preklopne lopute,
 • senzorje,
 • krmilno opremo.

Toplotni izmenjevalniki v napravi Hydrotemp

 • Toplotni izmenjevalnik za prenos toplote obnovljivega vira za pripravo ogrevalne energije.
 • Toplotni izmenjevalnik za regeneracijo obnovljivega vira (odvod toplote kondenzacije).
 • Toplotni izmenjevalnik za prenos toplote obnovljivega vira za pasivno hlajenje.

Delovanje naprave Hydrotemp – zima / poletje / prehodna doba

ZIMA

V zimskem času delovanja naprava Hydrotemp na termodinamično najugodnejši način prenaša toploto z namenom priprave ogrevalne energije za zagradbo. Prav tako omogoča ogrevanje sanitarne tople vode.

POLETJE

V poletnem režimu naprava Hydrotemp odvaja višek kondenzacijske toplote, ki nastaja pri pripravi hladilnega energenta v obnovljivi vir, tako, da večopravilna toplotna črpalka deluje z najboljšim EER, hkrati pa pripravlja sanitarno toplo vodo.

PREHODNO OBDOBJE

V prehodnem obdobju (jesen / zima) naprava Hydrotemp pripravlja pasivno hladilno energijo in skrbi za prenos toplote v fazi delne priprave hladilne energije in delne priprave toplotne energije.

Rešitev Hydrotemp dopolnjuje še: