Digitalna knjižnica strokovnih Menerga Webinar-jev o profesionalnem prezračevanju bazenov, kuhinj, proizvodnih hal, industrijskih objektov in izrabi plitve geotermalne energije v stavbah. Webinarji so namenjeni projektantom, energetikom, investitorjem, izvajalcem, arhitektom.

Za najave o nadaljnih webinarjih sledite našemu LinkedIn in Facebook profilu.

Wolf-Drago-Menerga

v živo:
20. april, 2022
ob 10h

V sodelovanju z GZS

gzs

 

 

 

 

Kreditne točke za člane zbornic: IZS

V Webinarju si bomo dotaknili naslednji tem: 

 • Izdelava idejne zasnove za znižanje stroškov energije v vaši stavbi: konceptualna priprave ogrevne in hladilne energije za novogradnje ali rekonstrukcije stavb,
 • Kakšno ugodje bivanja po izvedenih ukrepih je mogoče pričakovati?
 • ROI v preseku z življenjskim ciklom rešitve: Odločitev za vrsto geotermalnega vira: podzemna voda; geosonda, 
 • Prihodnost hitrega prihoda na obnovljive vire energije: standardizirana tehnična rešitev priprave toplotne in hladilne energije z uporabo plitve geotermalne energije (“Ready-to-Operate”),
 • Ekonomika vlaganja v izrabo plitve geotermalne energije in prihodnost izjemnega potenciala tega energenta v regiji Adriatic. 
Gavez-Bojan-Menerga

v živo:
6. april, 2022
ob 10h

V sodelovanju z GZS

gzs

 

 

 

 

Kreditne točke za člane zbornic: IZS

V webinarju se bomo dotaknili naslednjih tem:

 • Kako enostavno, ugodno in okolju prijazno hladiti velike stavbe: uporaba pasivnega hlajenja v novogradnjah in rekonstrukcijah stavb
 • Ugodje v prostoru, ki pripomore k produktivnosti : termično aktivna betonska konstrukcija, talno in stropno hlajenje, stensko hlajenje
 • Sodobni obnovljivi viri energije: Sočasno pasivno hlajenje in dodatna priprava aktivne hladilne energije ter toplotne energije s pomočjo geotermalne toplotne črpalke
 • Kako viške energije v stavbi ponovno uporabiti? Priprava toplotne energije za ogrevanje sanitarne tople vode
 • Pasivno in indirektno adiabatno hlajenje v sistemih klimatizacije in prezračevanja
Gavez-Bojan-Menerga

v živo:
27. oktober, 2021
ob 10h

Kreditne točke za člane zbornic: IZS

Webinar bo obdelal naslednje sklope:

 • Kako obnoviti stare stavbe – spomeniško zaščitene stavbe?
 • Ali je to sploh možno? Ali se splača?
 • Kdo vse mora sodelovati pri prenovi in kako se je lotiti?
 • Kakšne instalacije predvideti?
 • Je sploh možno zagotavljati bivalne standarde pri prenovi spomeniško zaščitenih stavb?
 • Kako prezračevati spomeniško zaščitene stavbe glede na konstrukcijske zasnove starih stavb?
 • Je sploh možna zasnova URE na spomeniško zaščitenih stavbah?
 • Na kakšen način vključiti uporabo OVE?
 • Kako se upošteva obstoječa in prihajajoča regulativa pri prenovi spomeniško zaščitenih stavb?
 • Skozi vsa omenjena vprašanja bomo iskali i,n podali odgovore na primeru prenove objekta Stara Cukrarna, danes Galerija Cukrarna Ljubljana.
 • Vprašanja in odgovori
danijel_mursic_menerga

v živo:
20. oktober, 2021
ob 10h

Kreditne točke za člane zbornic: IZS

Webinar bo obdelal naslednje sklope:

 • Sončno sevanje na površino zemlje
 • Bilanca energijskih tokov pri sončnem sevanju
 • Morje kot pasivna hladila energije
 • Ploskovni sistemi ogrevanja in hlajenja
 • Termična aktivna betonska konstrukcija
 • Predhlajenje zunanjega zraka z pasivno hladilno energijo
 • Priprava hladilne energije z visokim EER
 • Priprava toplotne energije z visokim COP
 • Minimalna priključna električna moč geotermalne toplotne črpalke
 • Priprava energije za pritočni sistem ogrevanje STV
 • Prihranek električne priključne moči iz elektroenergetskega sistema
 • Možne državne spodbude pri izrabi plitke geotermalne energije
 • Vprašanja in odgovori
icon-bazen
Wolf-Drago-Menerga

v živo:
13. oktober, 2021
ob 10h

Kreditne točke za člane zbornic: IZS

WEBINAR: PREZRAČEVANJE IN ODVLAŽEVANJE BAZENA IN WELLNESSA, PRIMER: BAZEN ILIRIJA

Webinar bo obdelal naslednje sklope:

 • kakšne pogoje klime želimo v prostoru bazena
 • kako določimo potrebno klima napravo
 • distribucija zraka v prostor
 • kako preprečimo rosenje stekel –
 • prikaz na študiji primera bazen Ilirija Ljubljana
 • Vprašanja in odgovori v živo.
Gavez-Bojan-Menerga

v živo:
22. april, 2021
ob 14h

inzenirska-zbornica-slovenije-izs
zaps-zbornica-za-arhitekturo-in-prostor-slovenije

Kreditne točke za člane zbornic: IZS (1KT) in ZAPS (2KT)

Webinar Vrtec Kamnitnik (Škofja Loka) – 360° rešitev plitve geotermalne energije za šole, vrtce in javne stavbe bomo vsebinsko pokrili naslednje sklope:

 • Primer dobre prakse: Vrtec Kamnitnik, Škofja Loka
 • Od energetskega koncepta do končne izvedbe: Kako smo zaprli prepad med teorijo in prakso? 
 • Predstavitev rešitve izrabe plitve geotermalne energije  za “brezplačno” ogrevanje in hlajenje?
 • Energetski “jing-jang” in hranjenje energije poleti / pozimi.
 • Predstavitev rešitve prezračevanja in klimatizacije.
 • Upravljanje stavbe za energetsko optimizacijo s centralnim nadzornim sistemom (CNS),
 • Tehnični izzivi za arhitekte,
 • Tehnični izzivi za projektante.
Zelenko-Branko-Menerga

v živo:
15. april, 2021
ob 14h

inzenirska-zbornica-slovenije-izs
zaps-zbornica-za-arhitekturo-in-prostor-slovenije

Kreditne točke za člane zbornic: IZS (1KT) in ZAPS (2KT)

Na Webinarju Prezračevanje stavb in COVID-19: Zdravje in načrtovanje prezračevanja z roko v roki! bomo vsebinsko pokrili naslednje sklope:

 • Prezračevanje in COVID-19: resnice in miti.
 • Zakaj je prezračevanje lahko del rešitve ali del problema pri prenosu okužbe s koronavirusom!?
 • Distribucija aerosolov v prostoru primeri širjenja okužbe
 • Odvod / dovod zraka skozi prostor in pomen načrtovanja za preprečevanje okužb,
 • Izdih in prepih.
 • Projektiranje za zdravje – nov vidik v načrtovanju tehničnih rešitev,
 • Kako izbrati ustrezne prezračevalne naprave?
 • Poseben primer: COVID-19: bazeni in kopališča
 • “Clean rooms”
danijel_mursic_menerga

v živo:
21. oktober, 2020
ob 14h

So-organizator:

ZAPS

logo_zaps

Na Webinarju Izraba Obnovljivih Virov Energije v stavbah za arhitekte bomo vsebinsko pokrili naslednje sklope:

 • Kako lahko arhitekt načrtuje izrabo OVE v stavbah?
 • Plitva (!) geotermalna energija – skrit potencial za ogrevanje / hlajenje.
 • Kaj je “energetski jing-jang”?
 • Kakšne so dimenzije strojnice za izkoriščanje OVE?
 • Energetika zelene stavbe – zelena pripravi toplotna in hladilna energije.
 • Vprašanja in odgovori v živo.
Zelenko-Branko-Menerga

v živo:
14. oktober, 2020
ob 13h

Organizator:

inzenirska-zbornica-slovenije-izs

WEBINAR: ANALIZA UČINKOVITOSTI SISTEMOV VRAČANJA TOPLOTE V PREZRAČEVALNIH IN KLIMATIZACIJSKIH SISTEMIH

Na Webinarju Analiza učinkovitosti sistemov vračanja toplote v prezračevalnih in klimatizacijskih sistemih bomo vsebinsko pokrili naslednje sklope:

 • Izračun potrebne količine svežega zraka za bivalne in nebivalne prostore.
 • Prikaz termodinamičnih sprememb stanja vlažnega zraka v h-x diagramu.
 • Vpliv vračanja toplote v prezračevalnih in klimatizacijskih napravah na dimenzioniranje moči za pripravo hladilnega in grelnega energenta.
 • Vzdrževanje sistemov vračanja toplote in lekaže zraka.
 • Tehnične lastnosti sestavljenih sistemov rekuperatorjev.
 • Vprašanja in odgovori v živo.
icon-pisarna-poslovni-prostori
regvart

v živo:
7. oktober, 2020
ob 14h

So-organizator:
Andivi

andivi_logo_small

WEBINAR: CENTRALNI NADZORNI SISTEM IN SODOBNA AVTOMATIZACIJA STAVB

Na Webinarju Centralni Nadzorni Sistem in sodobna avtomatizacija stavb bomo vsebinsko pokrili naslednje sklope:

 • Kaj obsega sodoben centralni nadzorni sistem (CNS)?
 • Kakšne so osnovne in napredne funkcionalnosti CNS-a v stavbah?
 • Kakšna je vloga uporabniške izkušnje pri snovanju sistema?
 • Kako algoritem in uporabnik vplivata na varčevanje energije?
 • “Know-how” v Oblaku,
 • Kako je mogoče nadgraditi obstoječe sisteme klimatizacije in prezračevanja s sodobno avtomatizacijo?
 • Vprašanja in odgovori v živo.
icon-prezracevanje-procesna-tehnologija-hale-industrija
Wolf-Drago-Menerga
Gavez-Bojan-Menerga

v živo:
30. september, 2020
ob 14h

WEBINAR: HYDROTEMP – ENERGETSKI IN HIDRAVLIČNI MODUL

Na Webinarju HydroTemp – energetski in hidravlični modul bomo vsebinsko pokrili naslednje sklope:

 • HydroTemp – nov odgovor na poznane izzive v strojnici.
 • Ideja prehajanja energije v zemljino in sinhronizacije procesov.
 • Kako z napravo Hydrotemp pohitrimo in poenostavimo proces projektiranja.
 • Kako z napravo Hydrotemp pohitrimo in poenostavimo proces montaže?
 • Kompaktnost in kompatibilnost z ostalimi sistemi.
 • Kako se HydroTemp povezuje s toplotno črpalko in hladilnim agregatom?
 • Režimi: Ogrevanje, hlajenje, pasivno hlajenje, odvod kondenzacijske toplote, kombinacija različnih režimov.
 • Vprašanja in odgovori v živo.
Wolf-Drago-Menerga

v živo:
9. september, 2020
ob 13h

Organizator:

inzenirska-zbornica-slovenije-izs

WEBINAR: LCC ANALIZA PREZRAČEVALNIH SISTEMOV

Na Webinarju LCC analiza prezračevalnih sistemov bomo vsebinsko pokrili naslednje sklope:

 • Izračun potrebnih priključnih moči grelnikov in hladilnikov.
 • Priprava potrebnih vhodnih podatkov primerjanih sistemov.
 • Metode izračuna prihrankov energije.
 • Implementacija softwarea za izračun LCC.
 • Prikaz razmerja prihranjenih priključnih grelnikov in hladilnikov prezračevalnih naprav.
 • Vprašanja in odgovori v živo.
icon-knjiznica
Zelenko-Branko-Menerga
Wolf-Drago-Menerga

v živo:
23. april, 2020
ob 14h

WEBINAR: PREZRAČEVANJE NOTRANJIH BAZENOV

Webinar Prezračevanje notranjih bazenov je obdelal naslednje sklope:

 • Kaj narekujejo trendi v energetiki?
 • Kako načrtovati energetsko učinkovito bazenski prostor?
 • Kaj so pasti in na kaj je treba paziti pri optimizaciji energetike bazena?
 • Kakšne težave poznamo v praksi pri izvedbi bazenov?
 • Kaj je potrebno upoštevati pri izbiri prezračevalne naprave?
 • Kako ponovno uporabiti odpadno toploto?
 • Kako zagotoviti optimalne bivalne pogoje v bazenskem prostoru?
icon-bazen
Gavez-Bojan-Menerga

v živo:
23. april, 2020
ob 10h

WEBINAR: PROFESIONALNO PREZRAČEVANJE RESTAVRACIJ IN KUHINJ

Webinar Profesionalno prezračevanje restavracij in kuhinj je obdelal naslednje sklope:

 • Kakšna je sodobna rešitev prezračevanja restavracije in kuhinje?
 • Kaj so pasti in priložnosti pri optimizaciji energetike restavracije in njene kuhinje?
 • Kakšne težave poznamo v praksi pri izvedbi?
 • Kaj je potrebno upoštevati pri izbiri prezračevalne naprave?
 • Kaj je potrebno upoštevati pri izbiri kuhinjske nape ali prezračevalnega stropa?
 • Kako gostu zagotoviti optimalno izkušnjo v restavraciji?
icon-prezracevanje-kuhinje
danijel_mursic_menerga

v živo:
21. april, 2020
ob 13h

Organizator:

inzenirska-zbornica-slovenije-izs

WEBINAR: IZRABA PLITVE GEOTERMALNE ENERGIJE ZA POTREBE OGREVANJA IN HLAJENJA VEČJIH ZGRADB

Webinar Izraba plitve geotermalne energije za potrebe ogrevanja in hlajenja večjih zgradb je obdelal naslednje sklope:

 • Uvod – Plitva geotermalna energija in njen potencial – podzemne vode, reke, morja, jezera, energija zemljine …
 • Priprava ogrevalnega energenta in izraba geotermalnega vira,
 • Priprava hladilnega energenta,
 • Regeneracija geotermalnega vira in učinkovitost porabe električne energije,
 • Sočasna priprava sanitarne tople vode.
icon-prezracevanje-procesna-tehnologija-hale-industrija
Gavez-Bojan-Menerga
Zelenko-Branko-Menerga

v živo:
16. april, 2020
ob 14h

WEBINAR: PREZRAČEVANJE PROIZVODNIH HAL IN INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV

Webinar Prezračevanje proizvodnih hal in industrijskih objektov je obdelal naslednje sklope:

 • Kako načrtovati energetsko učinkovito proizvodno halo?
 • Kaj so pasti in na kaj je treba paziti, da se izognemo težavam poznanim iz prakse?
 • Kaj je potrebno upoštevati pri izbiri prezračevalne naprave?
 • Kako ponovno uporabiti odpadno toploto?
 • Kako zagotoviti optimalne delovne pogoje?
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search