Poleg energetsko varčnih klimatskih naprav, toplotnih črpalk, hladilnih agregatov in naprav za pripravo ogrevnega in hladilnega energenta, na podjetju Menerga nudimo integralne energetske rešitve in druge energetske in projektantske storitve.

Integralne energetske rešitve za večje stavbe

Integralne energetske rešitve stavb pri podjetju Menerga zajemajo celostno načrtovanje stavbe oz. načrtovanje energetike iz vidika 360° stopinj. Za poslovne uporabnike to pomeni, da želimo izrabiti vsako energetsko priložnost za stavbo in načrtovat novogradnjo ali sanacijo stavbe po načelih:

 • Reduce – zmanjšanje potrebe po energiji, kar za nas pomeni, da preučimo vse potrebno, da pridemo do najmanjšega možnega zakupa električne priključne moči,
 • Recyclerecikliranje energije,
 • Reuseponovna uporaba že uporabljene energije in maksimiranje prihranka na osnovi uporabe skaldiščene energije, ko jo stavba potrebuje.
Znižati-porabo-energije-Reduce-energy

REDUCE

Reciklirati-energijo-Recycle-energy

RECYCLE

Ponovno-uporabiti-energijo-Reuse-energy

REUSE

Odgovoriti na prava vprašanja pravilno.

Energetske rešitve Menerga

menerga-logo-white-bela-transparent

Pri podjetju Menerga razumemo klimatizacijo, prezračevanje, ogrevanje in hlajenje, kot del povezane energetske simbioze, ki jo je potrebno pravilno načrtovati skozi cel projekt.

Zato se pri sodelovanju s podjetjem Menerga poslovni uporabniki zanesejo, da bomo na začetku odgovorili na vsa prava vprašanja o znižanju energetskih potreb stavb. To storimo tako, da sami pripravimo energetski koncept in vse potrebne tehnične preračune.

Naš cilj: na začetku želimo ugotoviti tiste potenciale in priložnosti za prihranek energije, ki jih nekateri ugotovijo komaj po tem, ko je stavba že zgrajena in v njej izvajajo energetski monitoring. Toda takrat je za velik del varčevanje že izjemno pozno.

hoteli
javne-zgradbe
vecstanovanjske-stavbe
ostalo
industrijski-objekti

Razumeti integralne energetske rešitve pomeni ugotoviti:

 • Koliko energije stavba sploh potrebuje?
 • Kako lahko z energetsko učinkovitimi napravami ogrevanja in hlajenja ter s pomočjo rekuperacije največjo možno količino energije vrnemo nazaj v stavbo?
 • Kako lahko s pomočjo energetskih modulov in hidravličnih modulov izkoriščamo obnovljive vire energije tako, da z njihovo uporabo generiramo še več obnovljive energije (renewable energy)?
 • Kako lahko s na osnovi majhnih arhitekturnih modifikacij spremenimo potrebo po energji, ki jo ima stavba?
 • Kako lahko s pomočjo minimalnih arhitekturnih nadgradenj stavbe poskrbimo, da stavba pridobi čim več energije iz obnovljivega vira?
 • Kako lahko s pomočjo projektantskih izboljšav in nadgradenj stavbe poskrbimo, da je stavba energetsko balansirana in porabi čim manjšo količino energije že v samem začetku?
 • Kako na osnovi tega zmanjšamo električno priključno moč?

Poslovni uporabniki, ki nam svoje stavbe zaupajo vedno, da znamo z našim strojniškim znanjem na ta vprašanja pravilno odgovoriti. Še več. Vedo tudi, da imamo na osnovi naših bogatih projektnih izkušenj tudi veščino, da to znanje pretopimo v uporabno prakso. To pomeni, da na podlagi izračunov podamo rešitev, ki je 100% po meri prilagojena stavbi in deluje v praksi.

Celostne energetske storitve

Energetsko svetovanje

Poslovnim uporabnikom nudimo energetsko svetovanje, ki spada med največkrat potrebovane energetske storitve. Energetsko svetovanje zagotavljamo na podlagi 30 letnih let izkušenj iz zahtevnih energetskih projektov v regiji Adriatic. Ekipa strojnih inženirjev na podjetju Menerga velja za eno najzanesljivejših ekip za energetsko svetovanje v vzhodno evropski regiji.

Slednje potrjuje tudi bogata paleta referenc iz najrazličnejših področij. Največ projektov začnemo prav z energetskim svetovanjem. Na osnovi svetovanja pripravimo energetski koncept in projektno nalogo.

Še več. Na željo stranke lahko poskrbimo tudi za projektiranje ali se ustavimo samo pri dobavi prezračevalnih in klimatskih naprav ter naprav za pripravo hladilnega in ogrevnega energenta.

LCC Analiza

Med najbolj iskane energetske storitve spada LCC Analiza (oz. Life Cycle Cost Analysis), kjer med idejno zasnovano projekta in pred dokumentacijo gradbenega dovoljenja, za naročnika izvedemo računsko analizo optimalnega energetskega sistema klimatizacije, prezračevanja in ogrevanja.

Na osnovi LCC analize se naročnik lahko utemeljeno odloči v katero smer želi voditi investicijo energetike stavbe:

 • osnovno rešitev: navadna stavbo oz. osnovno rešitev prezračevanja in klimatizacije,
 • napredno rešitev: energetsko učinkovito stavbo oz. integralno energetsko rešitev,
 • platinum rešitev: visoko-energetsko učinkovito stavbo / nič-energijsko stavbo oz. samooskrbno stavbo / plus-energijsko stavbo oz. GreenBuilding integralno energetsko rešitev.
Projektiranje

Stankam nudimo tudi projektiranje ne-stanovanjskih stavb različnih namembnosti: projektiranje industrijskih objektov in proizvodnih hal, projektiranje športnih dvoran, projektiranje poslovnih stavb, projektiranje hotelov, projektiranje kuhinj

Ne glede na tip objekta, lahko pri podjetju Menerga, za naročnike zagotovimo projektno nalogo, ki je podlaga za načrte s področja strojništva in načrte s področja elektrotehnike.

Projektiranju pri podjetju Menerga obsega:

 • IP – idejni projekt oz. informativni koncept projekta za investitorja,
 • IZP – idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (oz. prejšnje poimenovanje IDZ – idejna zasnova). Sem sodi tudi priprava projektne naloge (PN),
 • DGD – projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (oz. prejšnje poimenovanje PGD – projekt gradbenega dovoljenja),
 • PZI – projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje,
 • PID – projektno dokumentacijo izvedenih del.
Strokovni nadzor

Strokovni nadzor pri strojnih instalacijah izvajamo na projektih večjih ne-stanovanjskih stavb. Strokovni nadzor izvajamo na osnovi 85. čelna ZGO-1-UPB1 ter skladno s projektno dokumentacijo ter načrti strojnih instalacij (PZI).

Projektantski nadzor

Projektantski nadzor strojnih instalacij izvajamo v primeru, da investitor želi neodvisnega strokovnjaka, ki lahko projekt njegove zgradbe sproti pregleduje oz. nad njim vrši neodvisen nadzor. Takšen nadzor sproti in natančno ugotavlja ali je projekt za izvedbo (PZI) skalden z nastajajočim stanjem na objektu.

Pri projektantskem nadzoru je naša naloga izpostaviti strokovne nepravilnosti ali neskladnosti med PZI in stanjem na objektu. Podana poročila in zapisniki projektantskega nadzora so podlaga na osnovi katere lahko investitor objektivno spremlja strokovno točnost in pogodbeno skladnost svojega projekta. Na tak način ugotovi ali dejansko stanje, ki se izvaja ustreza, stanju za katerega se je odločil v projektu.

Na željo investitorja lahko pri tem tudi vedno podamo tudi sugestije za izboljšanje. Preberite več informacij o storitvah projektantskega nadzora.

Energetski pregled

Energetski pregled stavb se deli na osnovni energetski pregled zgradbe in razširjeni energetski pregled zgradbe z idejnimi rešitvami. Za naročnike lahko pri podjetju Menerga izdelamo tako osnovni kot tudi razširjeni energetski pregled. Več informacij na temo energetskega pregleda je na voljo tukaj.

Odgovoriti

na

prava

vprašanja

pravilno.

Energetske rešitve Menerga

menerga-logo-white-bela-transparent
energetske-resitve-energetski-pregled-menerga
energetske-resitve-energetsko-svetovanje-menerga

Kaj je mogoče doseči ob implementaciji integralne energetske rešitve za stavbe?

Zakaj naj poslovni uporabniki svoje zgradbe zaupajo prav energetskim rešitvam podjetja Menerga?

Zato ker naše energetske rešitve vsebujejo otipljive prihranke pri stroških za energijo in pri tem ohranijo kvaliteto bivanja v stavbi zelo visoko.

Energetske rešitve Menerga že vrsto let dokazujejo, da je dosegljivo bistveno več kot to kar prihrani povprečna stavba.

Odgovoriti na prava vprašanja pravilno.

Energetske rešitve Menerga

menerga-logo-white-bela-transparent

Obseg dela: energetske rešitve za poslovne uporabnike

Integralne energetske rešitve zgradb pri podjetju Menerga obsegajo vse tipe stavb za poslovne uporabnike, ki imajo največkrat površino nad 1000m2. Gre za:

 • Poslovne stavbe: poslovne zgradbe, pisarne, poslovno-trgovski objekti…
 • Industrijski objekti: proizvode hale, industrijske hale, skladišča…
 • Športno-rekreacijski objekti: športne dvorane, javni bazeni in terapevtski bazeni…
 • Turistični objekti: hoteli, spa in wellness bazeni…
 • Izobraževalni objekti: šole, vrtci, fakultete…
 • Javne institucije: knjižnice, kulturni domovi…
 • Medicinski objekti: bolnišnice, zdravstveni domovi, objekti za nego in zdravstvo,
 • Večstanovanjske stavbe.

Poleg kompetentnega strokovnega svetovanja nudimo našim klientom tudi:

 • Pomoč pri pridobivanju finančnih spodbud in nepovratnih sredstev,
 • Svetovanje in pomoč ob sodelovanju na javnih razpisih.
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search