Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi strojnih instalacij

Pri podjetju Menerga nudimo strankam izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo strojnih instalacij. Ponudba strokovnega nadzora se izvaja na osnovi 85. čelna ZGO-1-UPB1 (Ur. l. RS 102/2004) in v skladu s projektno dokumentacijo ter načrti strojnih instalacij PZI.

Obseg storitve

Obseg strokovnega nadzora pri izvedbi strojnih instalacij ponavadi zajema ureditev naslednjih nalog:

 • Opravimo strokovni nadzor v skladu z ZGO-1-UPB1,
 • Pregled projektne dokumentacije PGD (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja),
 • Pregled projektne dokumentacije PZI (Projekt za izvedbo),
 • Sodelovanje s projektanti in izvajalci pri morebitnem usklajevanju projektne dokumentacije,
 • Skrb za stalno sodelovanje med vsemi udeleženci del predmetne izvedbe,
 • Udeležba na rednih tedenskih operativnih sestankih v skladu z obravnavano problematiko izvedbe, ter zagotavljanje ustreznih zapisov ter kontrola realizacije sklepov,
 • Občasna kontrola izvedbe del, izven rednih tedenskih operativnih sestankov,
 • Pregled in potrjevanje (količinsko in cenovno) morebitnih dodatnih ponudbenih predračunov izvajalcev,
 • Pregled in potrjevanje mesečnih situacij,
 • Strokovna pomoč pri terminski, finančni in tehnični kontroli ter spremljanje realizacije izvajalskih pogodb in eventualnih aneksov k tem pogodbam,
 • Obveščanje naročnika in investitorja o nepredvidenih, dodatnih ali manj delih ter o napredovanju del po potrjenem terminskem planu,
 • Pregled materialov in opreme pred vgraditvijo ter kontrola ustreznosti certifikatov,
 • Nadzor nad uporabo predpisov, standardov, normativov, norm kvalitete in zahtev investitorja,
 • Pregled in potrditev končne situacije in izdelava končnega obračuna
 • Sodelovanje pri preizkušanju posameznih tehničnih naprav in sklopov instalacij
 • Sodelovanje v komisiji za kvalitetni pregled izvedenih del ter skrb za odpravo pomanjkljivosti iz omenjenega zapisnika,
 • Skrb za zagotovitev potrebne dokumentacije za tehnični pregled,
 • Sodelovanje na tehničnem pregledu ter skrb za odpravo pomanjkljivosti iz zapisnika o tehničnem pregledu,
 • Priprava morebitnih pisnih poročil o izvedbi na posebno željo investitorja.

Naloge in zadolžitve – ter obseg nalog in zadolžitev – pri strokovnem nadzoru strojnih instalacij je mogoče določiti skupaj z investitorjem in jih prilagoditi tako, da kar se da optimalno služijo potrebam projekta.

Prednosti strokovnega nadzora strojnih instalacij

 • Investitor lahko prepusti skrb strokovnjakom iz področja strojnih instalacij, ki na podlagi projektnih izkušenj razumejo prednosti in slabosti rešitev,
 • Na osnovi več desetletnih izkušenj lahko vnaprej predvidimo možne točke spotike,
 • Strokovni nadzor instalacij pri izvedbi lahko odpravi napako še preden slednja preraste v problem.
 • Tekoč potek projekta strojnih instalacij in preprečevanje nepotrebnih časovnih zastojev pri gradnji zaradi aktivne koordinacije vpletenih, sprotnega pregleda nad situacijo ter jasnega poteka del.
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search