Naročniki se za energetski pregled odločijo, ko želijo preveriti možnosti optimizacije energetike še preden začnejo načrtovati obnovo zgradbe oz. njeno popolno ali delno rekonstrukcijo.

Investitorji se namreč vse bolj zavedajo, da je kakovostno optimizirana energetika pred obnovo zgradbe odskočna deska za nizko potrošnjo energije v naslednjih desetletjih obratovanja zgradbe.

Za stavbo naročnika izdelamo:

 • Osnovni energetski pregled zgradbe
 • Razširjeni energetski pregled zgradbe z idejnimi rešitvami.

Čemu razširjen energetski pregled?

Z razširjenim energetskim pregledom stavbe se zagotovi investitorju dokumentacijo, ki mu služi kot podlaga za kompetnentno odločanje o nadaljni investiciji v energetsko učinkovitost zgradbe. Ta dokumentacija obsega:

 • Posnetek stanja objekta (gradbena fizika ter instalacije),
 • Analiza porabe energije za preteklo obdobje 3 let,
 • Analitičen izračun potreb po končni energiji za obstoječe stanje v posameznih delih zgradbe,
 • Analitičen izračun potreb po končni energiji po predlaganih strateških ukrepih oz. po že izvedeni sanaciji,
 • Seznam ukrepov za energetsko sanacijo in priprava projektne naloge za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo posameznih predvidenih ukrepov,
 • Določanje prioritete izvajanja ukrepov glede na:
  • ekonomski vidik (razmerje med prihranki energije in investicijo),
  • tehnični vidik (zahtevano po regulativi, zagotavljanje varnosti, nujna vzdrževalna dela),
  • seznam ukrepov za energetsko sanacijo.

Cilj razširjenega energetskega pregleda stavbe

Cilj razširejnega energetskega pregleda je podrejen namenu uporabe podatkov pridobljenih na osnovi energetskega pregelda.

Ti se glede na investitorjev načrt lahko uporabijo v najrazličnejše namene. Najvčkrat so podatki pridobljeni iz razširjenega energetskega pregleda uporabljeni v naslednje namene:

 • Dokumentacija, ki jo narekuje energetski pregled, je uporabna kot projektna naloga za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo posameznih predvidenih ukrepov,
 • Podatki pridobljeni iz energetskega pregleda so namenjni prijavi na razpise za nepovratna sredstva na državnem in/ali mednarodnem nivoju ali drugi obliki financiranja,
 • Podatki pridobljeni iz energetskega pregleda so namenjeni izdelavi vloge za zmanjšanje priključne moči pri dobavitelju energije; kjer je mogoče prav tako  izdelati in izdati vloge ter koordinirati in izvesti potrebne korespondence z dobaviteljem energije v imenu investitorja.

Projektantski nadzor ne vključuje nalog izvedbenega nadzora po ZGO.

energetski-pregled-zgradbe-menerga-2
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search