Projektantski nadzor pri strojnih instalacijah

Projektantski nadzor strojnih instalacij zakonsko ni obvezen, tako kot je na primer strokovni nadzor pri izvedbi strojnih instalacij. Usluge projektantskega nadzora se posložujejo investitoreji takrat, ko želijo zagotoviti pravilno in natančno tolmačenje projektnih rešitev strojnih instalacij izvajalcem. S tem zagotovijo, da je rešitev, ki je predvidevna po projektu dejansko ustreza rešitvi, ki je izvedena v praksi.

S pomočjo projektantskega nadzora strojnih instalacij si je mogoče sproti zagotoviti ustreznost nad izvedbo strojnih instalacij in strojne opreme ogrevanja, hlajenja, energetske centrale – toplotne podpostaje in hladilne centrale, prezračevanja, vodovoda, kanalizacije, avtomatizacije in digitalne regulacije na osnovi predane projektne dokumentacije PZI.

Projektantski nadzor ponavadi razdelimo v več faz – glede na obseg projekta. Faze najpogosteje potekajo v skladu z dinamiko del na objektu. Slednje dogovorimo skupaj za investotorejm in arhitektom. Za posamezno fazo se glede na obseg projekta predvidi ustrezno število prihodov na objekt.

S projektantskim nadzorom se zagotavlja, da se instalacije izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo, ter da eventualne spremembe v toku izvedbe ne ogrožajo predvidenega ugodja in energetske učinkovitosti.

Obseg storitve

Največkrat projektantski nadzor in kontrola nad izvedbo projekta poteka po naslednjih korakih oz. aktivnostih:

 • uvodni sestanek pred začetkom izvedbe z izvajalci s predstavitvijo projektnih rešitev,
 • občasni usklajevalni sestanki na objektu oz. gradbišču,
 • tolmačenje projektnih rešitev in reševanje posameznih detajlov v skaldu s projektno dokumentacijo,
 • izdelava kratkih napotkov za izvajalce, v obliki dopolnjenih skic, opisov ipd.,
 • občasna kontrola izvajanja izvedbe instalacij v skladu z rešitvami v projektu, obvezno pred zapiranjem instalacij (etsrihi, jaški, dvojni stropovi, itd..),
 • preverjanje kvalitete vgrajenih materialov,
 • preverjanje dimenzije in izvedbe izolacij,
 • preverjanje kontrole uravnovešenja hidravličnih sistemov,
 • preverjanje optimalnosti izvedbe regulacije,
 • podajanje rešitev v primeru potrebne spremembe instalacij,
 • izdelava zapisnika po vsakem prihodu na objekt.

Projektantski nadzor ne vključuje nalog izvedbenega nadzora po ZGO.

projektnatnski-nadzor-pri-strojnih-instalacijah-D

Prednosti projektantskega nadzora strojnih instalacij

 • Investitor lahko prepusti skrb strokovnjakom iz področja strojnih instalacij, ki na podlagi projektnih izkušenj razumejo prednosti in slabosti rešitev,
 • Na osnovi več desetletnih izkušenj lahko vnaprej predvidimo možne točke spotike,
 • Strokovni nadzor instalacij pri izvedbi lahko odpravi napako še preden slednja preraste v problem.
 • Tekoč potek projekta strojnih instalacij in preprečevanje nepotrebnih časovnih zastojev pri gradnji zaradi aktivne koordinacije vpletenih, sprotnega pregleda nad situacijo ter jasnega poteka del.
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search