Projektiranje industrijskih objektov in projektiranje hal razumemo kot visoko odgovornost, ki od projektanta zahteva razumevanje naročnika in njegovih potreb glede industrijskega objekta ter tehnično osveščenost s sodobnimi tehnologijami, matematično natančnost in strojniško doslednost.

Poleg omenjenih veščin je največja vrednost, ki jo projektant doprinese: desetletja izkušen iz prakse. Te “nevidne izkušnje”, garantirajo vidno razliko v kvaliteti projektiranja. Predstavljajo ločnico med dobrim in odličnim projektom.

Stranke nam s projektiranjem industrijskih objektov, proizvodnih hal in skladišč zaupajo že več kot 30 let! Izkušnje podjetja Menerga predstavljajo zaupanje za naše stranke.

Zagotovimo vam lahko: za vsak projekt se bomo pri projektiranju potrudili kakor, da gre za “naš objekt” –  projektirali bomo tako kakor, da bi delali zase.

Odgovorno, natančno in z mislijo na celotno sliko bomo upoštevali potrebe objekta, budget investitorja, življenjsko dobo tehnologije, energetski prihranek pri mesečnih stroških in tudi zmanjšanju ogljičnih izpustov!

projektiranje-industrijskih-objektov-hal-menerga-1

Obseg storitev: projektiranje industrijskih objektov in projektiranje hal

Pri projektiranju gospodarskih objektov in industrijskih objektov, proizvodnih hal in skladišč za naročnike zagotovimo projektno nalogo, ki je podlaga za načrte s področja strojništva in načrte s področja elektrotehnike.

Pri podjetju Menerga zagotovimo:

 • Tehnično poročilo – obsega celoten sistem: klimatizacija, ogrevanje, hlajenje, energetska centrala, digitalna regulacija …
 • Tehnični izračun – obsega transmisije ogrevanja in hlajenja, obremenitve, izbor načina ogrevanja in hlajenja, dimenzioniranje sistema prezračevanja in klimatizacije, izračun tlačnih padcev v cevnih in kanalskih razvodih, izbor črpalk in regulacijskih ventilov, izirs h,x diagramov, dimenzioniranje grelnih in hladilnih teles, izbor odvodnih in dovodnih elementov.
 • Popis materiala in del – popis potrebne opreme po posameznih sklopih (klimatizacija, ogrevanje, hlajenje, vodovod, kanalizacija, energetska centrala, digitalna regulacija);
 • Grafične podloge (sheme in načrti): shema energetike, shema energetike opremljena z elementi digitalne regulacije (DDC), tlorisi in prerezi po etažah za sklope prezračevanja in ogrevanja, vodovoda in kanalizacije, sheme prezračevalnih naprav, sheme dvižnih vodov, detajli …

Pri podjetju Menerga se zavzemamo za napredne rešitve. Zato bomo tudi vaš projekt obdelali v BIM tehnologiji. Za obstoječe stavbe lahko poleg tega zagotovimo tudi energetski pregled objekta.

projektiranje-industrijskih-objektov-hal-menerga-2

Obseg storitev: projektiranje industrijskih objektov, proizvodnih hal in skladišč

Kaj lahko za naročnike pripravimo in pri katerih nalogah sodelujemo z arhitekti in gradbinci? Obseg storitev projektiranja in priprave projektne dokumentacije, podjetja Menerga zajema:

 • IP – idejni projekt oz. informativni koncept projekta za investitorja,
 • IZP – idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (oz. prejšnje poimenovanje IDZ – idejna zasnova). Sem sodi tudi priprava projektne naloge (PN),
 • DGD – projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja  (oz. prejšnje poimenovanje PGD – projekt gradbenega dovoljenja),
 • PZI – projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje,
 • PID – projektno dokumentacijo izvedenih del,
 • LCC analiza (Life Cycle Cost) – analize dobe eksploatacije celotnega energetskega sistema stavbe za naročnika.

Pri podjetju Menerga se zavzemamo za napredne rešitve. Zato bomo tudi vaš projekt obdelali v BIM tehnologiji. Za obstoječe stavbe lahko poleg tega zagotovimo tudi energetski pregled objekta.

Projektiranje strojnih instalacij v proizvodni hali v BIM tehnologiji:

bim-projektiranje-industrijskih-objektov-hal-prezracevnje-hlajenje-ogrevanje

Postopek sodelovanja

PROJEKTIRANJE:

Obseg storitev: IZP, DGD, PZI in projektantski nadzor izvedbe. Dodatne opcije: IP, LCC analiza in PID.

projektiranje-proces-izp-dgd-pzi-pid-dokumentacija-menerga

REVIDIRANJE IN NADZOR:

Obseg storitev: revidiranje projekta (audit) in nadzor izvedbe strojnih instalacij.

nadzor-izvedbe-strojnih-instalacij-revidiranje-projekta-menerga

DGD – Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

Projekt strojnih instalacij
 • Določitev priklopov energenta,
 • Določitev priklopov vodovoda in kanalizacije,
 • Tehnično poročilo,
 • Določitev sistemov prezračevanja in klimatizacije,
 • Določitev sistemov hlajenja.
Projekt elektro instalacij
 • Določitev elektrike in razsvetljave,
 • Tehnično poročilo.
Projekt gradbenih konstrukcij
 • Tehnično poročilo,
 • Preveritev nosilne konstrukcije.
Arhitektura
 • Projektna naloga,
 • Idejna zasnova,
 • Tlorisi stavbe,
 • Prerezi stavbe,
 • Fasade stavbe,
 • Tehnično poročilo,
 • Vodilna mapa,
 • Elaborati: geodetski posnetek, gradbena fizika, zasnova požarne varnosti …
Upravni postopek

Upravni postopek pomeni pridobivanje projektnih pogojev in vseh potrebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in celovito vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

PZI – projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Projekt strojnih instalacij
 • Ogrevanje in hlajenje,
 • Prezračevanje in klimatizacija,
 • Vodovod in kanalizacija,
 • Tehnično poročilo z izračuni,
 • Popis del in materialov.
Projekt elektro instalacij
 • Elektrika in razsvetljava,
 • Komunikacije,
 • Tehnično poročilo,
 • Popis del in materialov.
Projekt gradbenih konstrukcij
 • Dimenzioniranje nosilne konstrukcije,
 • Armaturni načrti,
 • Izris potrebnih detajlov.
Arhitektura
 • Podrobni tlorisi objekta,
 • Podrobni prerezi objekta,
 • Dodatni prerezi objekta,
 • Podrobne fasade objekta,
 • Tehnično poročilo,
 • Izris potrebnih detajlov,
 • Popis gradbeno obrtniških del.
Projekti za priključitev
 • Projekt nizko napetostnega priključka,
 • Projekt priključka na kanalizacijo,
 • Projekt priključka za vodo,
 • Projekt priključka za toplovod,
 • Projekt priključka za plin.
projektiranje-hal-industrijski-objektov.proizvodnje

Zakonodaja za projektiranje gospodarskih in industrijskih objektov 

Pri projektiranju striktno upoštevamo Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. V skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) je za gospodarske in industrijske objekte, ki spadajo med zahtevne objekte je potrebno narediti tudi revizijo projektne dokumentacije.

POTREBUJETE POMOČ PRI PROJEKTIRANJU INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV, PROIZVODNIH HAL, SKLADIŠČ?

Izpolnite kontaktni obrazec in naš svetovalc vas bo v kratkem kontaktiral in vam priskočil na pomoč.

  Ime in priimek:*

  E-pošta:*

  Podjetje:

  Telefon:*

  Vaše sporočilo:*

  Projektiranje pri podjetju Menerga 

  Podjetje Menerga je v strokovnih krogih poznano po svoji natančnosti in doslednosti projektov. Zaradi tega se lahko naše stranke zanesejo na to, da to kar je zapisano v projektni nalogi zanesljivo deluje tudi v praksi.

  Podjetje Menerga poskrbi za projektiranja industrijskih objektov, medtem ko je kompetentno tudi za projektiranje drugih vrst objektov, kot na primer:

  • poslovnih objektov (poslovne stavbe, hotel, banke, poslovno-trgovski objekti …),
  • industrijskih objektov (industrijske hale, proizvodne hale, skladišča …),
  • objektov za šport, wellness  in rekreacijo (bazeni, športne dvorane, telovadnice večnamenski objekti…),
  • javnih objektov (izobraževalne institucije, šole, vrtci, kulturne institucije, knjižnice…),
  • trgovski objekti (trgovski centri, nakupovalna središča, poslovno-trgovski objekti),
  • medicinski objekti (bolnišnice, klinike, zdravstveni domovi, rehabilitacijski objekt)

  Načrte pripravimo tako v 2D kakor tudi v 3D na osnovi specialistične programske opreme, ki nam omogočajo, da jih izvozimo tudi v BIM tehnologiji.

  Stopite v stik z nami še danes!

  Kontakt
  Emergency Call

  In case of urgent, feel free to ask questions.

  Start typing and press Enter to search