Izdelali smo tri tipe energetskih rešitev, ki v sebi skrivajo veliko več kot le energetsko varčne naprave. Tukaj investitorjem ponudimo tisto znanje, ki pride z globokim poznavanjem stroke in obširnim poznavanjem prakse, ter z več kot 25. letnimi izkušnjami, kakor tudi razumevanjem gradbene fizike in trajnostnega razvoja.

Trije tipi energetskih rešitev za zgradbe

Energetska-resitev-osnovna-klimatizacija-prezracevanje

OSNOVNA REŠITEV

Rešitev prezračevanja in klimatizacije

Osnovna rešitev višjega razreda, pri kateri izvedemo energetsko analizo ter vse potrebno za vgradnjo visoko učinkovitega sistema prezračevanja in klimatizacije.

Energetska-resitev-napredna-intergralna-energetska-resitev

NAPREDNA REŠITEV

Integralna energetska rešitev

Napredna integralna rešitev višjega razreda, pri kateri zasnujemo energetski koncept, načrtujemo klimatizacijo, prezračevanje, ogrevanje, hlajenje in avtomatizacijo zgradbe (digitalna regulacija) ter centralni nadzorni sistem (CNS).

Energetska-resitev-platinum-green-building-zelena-integralna-energetska-reistev

PLATINUM REŠITEV

Green Building integralna energetska rešitev

Popolna integralna rešitev višjega razreda z optimizacijskim dodatkom GreenBuilding zajema izpiljen energetski koncept s projektnim vodenjem in nadzorom projekta, popolno načrtovanje rešitve z dodatkom priprave in razdelitve toplotne in hladilne energije ter načrtovanjem implementacije alternativnih virov energije; ter z avtomatizacijo zgradbe (digitalno regulacijo) in centralnim nadzornim sistemom (CNS).

Od koncepta do izvedbe: skrbno načrtujemo vsak detajl!

Primerjava energetskih rešitev glede na njihov obseg

Energetska analiza (primerjala analiza, analiza porabe energije)
Smernice za upoštevanje gradbeno-fizikalnih zahtev
Analiza detajlov gradbene fizike (GF)
Priprava energetske rešitve na področju GF / odprava obstoječih »napak« GF
Projektna naloga
Obdelovanje detajlov gradbene fizike
Arhitekturni support (gradbeni detajli, detajli regulacije in regulacije osvetlitve) in svetovanje
Projektantski support in svetovanje
Zasnova energetskih virov
Konceptualna zasnova elementov strojnih instalacij
Konceptualna zasnova elementov avtomatizacije zgradbe
Sinhronizacija arhitekturnih in instalacijskih detajlov
Izračun letnih dobitkov po VDI2078
Izračun zimskih izgub po EN12831
Opredelitev potrebe ogrevanja in hlajenja prostorov
Tehnični izračuni in dimenzioniranje elementov ogrevanja in hlajenja
Načrtovanje sistema ogrevanja in hlajenja
Preračun potrebnih količin zraka
Sistemi rekuperacije in regeneracije energije odpadnega zraka iz klimatskih naprav
Načrtovanje termodinamičnih preobrazb zraka
Dimenzioniranje funkcionalnih sklopov za klimatizacijske in prezračevalne sisteme
Izris h,x diagramov preobrazb zraka
Zasnova distribucije zraka po prostorih
Načrtovanje distribucije zraka po prostorih
Individualna specifikacija kombiniranih hibridno hladilnih grelnih strojev za pripravo hladilne vode
Priprava koncepta koristne uporabe odvečne kondenzacijske toplote
Priprava koncepta delitve in distribucije hladilne vode
Načrtovanje glavnih razvodov hladilne vode
Priprava koncepta oskrbe z daljinskim ogrevanjem
Priprava koncepta delitve in distribucije ogrevne vode
Načrtovanje glavnih razvodov ogrevane vode
Izdelava sheme energetike
Izraba geotermalne energije
Izraba OVE (Obnovljivih Virov Energije)
Načrtovanje termičnega aktiviranja konstrukcije zgradbe (s sevalnim učinkom)
Krmiljenje in regulacija sistemov za pripravo hladilne in toplotne energije
Regulacija osnovnih vej pri razdelitvi ogrevalne vode
Regulacija osnovnih vej pri razdelitvi hladilne vode
Regulacija posameznih prezračevalnih ventilatorjev
Regulacija priprave tople sanitarne vode
Krmiljenje sistema varovanja pred legionelo
Krmiljenje in regulacija notranje razsvetljave
Krmiljenje in regulacija zunanje razsvetljave
Regulacija elementov za senčenje
Izdelava splošno berljive sheme s specifikacijo opreme
Izdelava krmilnih načrtov
Izvedba CNS posameznih objektov kot podprojektov
Definicija obsega in funkcionalnosti posameznih komponent CNS
Sistemi, povezljivi v CNS celotnega kompleksa
Struktura povezave vseh energetskih postrojenj z alfa num. prikazom osnutka ekranskih slik
»Hitra pomoč« na daljavo
Obveščanje v realnem času (e-mail, SMS)
IV. FAZA – IZVEDBA REŠITVE
Specifikacija sistema
Individualno prilagajanje naprav + sistema glede na potrebe zgradbe
Navodila za vzdrževanje in uporabo sistemov
Šolanje osebja za upravljanje sistema
Odprava motenj v garancijskem roku
TRAJNOST
 
ENERGETSKA REŠITEV
OSNOVNARešitev prezračevanja
in klimatizacijePošljite povpraševanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/7

ENERGETSKA REŠITEV
NAPREDNAIntegralna energetska
rešitevPošljite povpraševanje
 
osnovno
pomoč pri pisanju
osnovno
osnovno
osnovno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/7
ENERGETSKA REŠITEV
PLATINUMGreen Building integralna
energetska rešitevPošljite povpraševanje
 
napredno
nadzor in pisanje
napredno
“intelligence sharing”
“intelligence sharing”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/7
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search