Ugodje v bivalnih in delovnih prostorih postaja vedno pomembnejša komponenta kakovostnega bivanja. Na ugodje človeka v prostorih vplivata temperatura in vlaga prostorskega zraka.

Poletja postajajo iz leta v leto bolj vroča, zaradi česar so večje tudi potrebe po hlajenju prostorov. Le v primerno ohlajenih prostorih lahko človek deluje produktivno in ustvarjalno.

Da prostor ohladimo potrebujemo hladilno energijo. Največkrat poskrbimo za hladilno energijo v obliki hladilne vode, ki nato kroži skozi hladilna telesa in s tem hladi prostore.

Rewatemp_Toplotna črpalka in hladilni agregat v eni kombinirani napravi

Kaj je hladilni agregat in kako deluje?

Za pripravo hladilne vode najpogosteje koristimo napravo, ki se v običajni praksi imenuje hladilni agregat. Hladilni agregat je naprava, ki hladi hladilno vodo, ki kroži skozi hladilna telesa. Hlajenje se izvaja tako, da se ohlajena voda, ki prihaja iz hladilnega agregata v hladilnem telesu, segreje od prostorskega zraka, prostor pa se pri tem ohladi. Hladilni agregat to vodo ohladi in jo ponovno pošlje v prostore, kjer želimo hladiti.

V hladilnem agregatu se s pomočjo internega cirkulacijskega kroga hladiva toplota odpelje na prosto. Tako, »odpeljana« toplota iz hladilnega agregata se odvede v zrak preko zračnega menjalnika, ki ga hladi zunanji zrak, ali delno z izparevanjem v hladilnih stolpih.

Pogonska energija hladilnega agregata je največkrat električna energija. Največja odlika hladilnih agregatov je razmerje med vloženo električno energijo in pridobljeno hladilno energijo. Cilj vsakega energetskega sistema je vložiti čim manj električne energije za čim več hladilne energije – kar odraža kvaliteto sistema v visokem koeficientu učinkovitosti (COP).

Poleti so ta razmerja pri zračno hlajenih hladilnih agregatih zelo neugodna. Zaradi tega je v najbolj vročih poletnih dneh vsled visokih zunanjih temperatur, hladilna energija najdražja.

Rewatemp-Toplotna-Crpalka-Hladilni-Agregat-Vrtec-Poljcane
hladilni agregat-elektricna-energija-v-hladilno-energijo

Spekter hladilnih agregatov Menerga

Pri podjetju Menerga smo razvili dva tipa hladilnih agregatov, ki pripravljata hladilni medij na dva različna načina. Naprava Rewatemp predaja kondenzacijsko toploto mehanskega hladilnega sistema, ki se sprošča pri proizvodnji hladilne energije, nazaj na izvor energije (podtalna voda, geosonde…), naprava Hybritemp pa na zunanji zrak.

 • Naprava Rewatemp – hladilni agregat voda-voda in toplotna črpalka v eni hibridni napravi primerna za potrebe toplotne in hladilne energije hkrati(!),
 • Naprava Hybritemp 97/98 – hladilni agregat voda-zrak za hlajenje pri visokih temperaturnih obremenitvah in hlajenje v industriji.
hladilni agregat-elektricna-energija-v-hladilno-energijo-2

Hladilni agregat voda – voda

hladilni-agregat-voda-voda

Gre za kombinirano oz. hibridno napravo, kjer sta združena hladilni agregat in toplotna črpalka. Slednja naprava omogoča:

 • simultano proizvajanje ogrevnega in hladilnega medija na osnovi česar je mogoče nižati stroške energije,
 • paralelno delovanje – brez preklopa med hladilnim/ogrevalnim režimom,
 • zvezno regulacijo, zaradi česar je mogoče optimalno samodejno prilagajanje na potrebe po hladilni in toplotni energiji v stavbi,
 • Proizvodnja toplotne in hladilne energije s pomočjo 100% uporabe obnovljivih virov energije.
 • in še mnogo več …

Preberite več o hladilnem agregatu voda-voda: Rewatemp

Menerga-Rewatemp

Hladilni agregat voda – zrak

hladilni-agregat-voda-zrak

Gre za sistem s prostim hlajenjem, »adiabatskim« hlapilnim hlajenjem in integriranim hladilnim sistemom, ki omogoča hlajenje v štirih načini:

 • I. stopnja – hlajenje s pomočjo rekuperatorja (toplotnega izmenjevalnika) in zunanjega zraka,
 • II. stopnja – hlajenje s pomočjo rekuperatorja in adiabatskega hlapilnega hlajenja za dodatno ohlajevanje zunanjega zraka,
 • III. stopnja – hlajenje s pomočjo rekuperatorja in adiabatskega hlapilnega hlajenje ter še dodano hlajenje s pomočjo v napravi integriranega mehanskega hladinega sistema,
 • IV. stopnja – hlajenje s pomočjo rekuperatorja in adiabatike se spremeni v zaprti hladilni stolp, kjer hladilno vodo (medij) pripravljamo izključno z vgrajenim mehanskim hladilnim sistemom. Kondenzacijska toplota se pri tem odvaja s pomočjo rekuperatorja in adiabatike.

Preberite več o hladilnem agregatu voda-zrak: Hybritemp

Hybritemp

Hladilni agregat v odnosu do arhitekture

Postavitev hladilnih stolpov in zračnih hladilnikov velikokrat predstavlja arhitekturno oviro. Pri tem se pojavljajo še prostorske zahteve za hladilne agregate, sisteme za prosto hlajenje, dodatne hladilne stolpe, kar povečuje obratovalne stroške in zaradi visoke zgoščenosti predstavlja veliko prostora za regulacijo teh postrojenj.

Tudi tukaj obstaja rešitev sistema Menerga. Najmodernejša kompresorska tehnologija in medsebojno optimalno usklajene komponente naprav omogočajo opustitev strešnih – pogosto hrupnih – hladilnih elementov. Slednje predstavlja arhitekturno pridobitev.

Nezanemarljiva je tudi prostorska pridobitev in stroškovno ugodno obratovanje. Pomembneje pa je, da imate tekom procesa – pred, po in med gradnjo – vedno na voljo osebo, na katere svetovanje se lahko zanesete.

Stopite v stik z nami še danes!

Oddajte povpraševanje
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search