Odvod toplote iz prostorov z visokimi toplotnimi obremenitvami; z obtočnim zrakom

Klimatske naprave družine Adcoolair 75 omogočajo odvod toplote iz računalniških centrov in ostalih prostorov z visokimi toplotnimi obremenitvami, v režimu delovanja z obtočnim zrakom. Kombinacija zaporedno vgrajenih sistemov indirektnega prostega hlajenja, „adiabatskega“ hlapilnega hlajenja in močnostno reguliranega kompresorskega hladilnega sistema, pri minimalnih prostorskih zahtevah in nizkih internih tlačnih padcih na zračni strani, zagotavlja učinkovit odvod toplote z zelo nizkim vložkom energije. Vgradnja energetsko učinkovitih EC-ventilatorskih enot v kombinaciji z regulacijo volumskih pretokov na osnovi realnih zahtev dodatno zmanjšuje obratovalne stroške. Naprave družine Adcoolair 75 so optimalno prilagojene za uporabo pri visokih temperaturah odtočnega zraka. Kombinacija visoko učinkovitih komponent z natančno regulacijo in krmiljenjem vedno jamči varčne obratovalne režime.

Ostale karakteristike in opcije:

 • visoka električna učinkovitost saj so vse komponente dimenzionirane na nizke tlačne padce,
 • energetsko varčni EC-ventilatorji,
 • korozijsko odporen križni toplotni prenosnik (rekuperator) iz polipropilena,
 • možnost izklopa grelnika karterja
 • vgradnja elektronskega ekspanzijskega ventila,
 • filtracija zraka v vsakem režimu obratovanja,
 • individualno nastavljivi parametri,
 • intenzivna kontrola kvalitete s poskusnim obratovanjem naprave v proizvodnji.

Opcije

 • integriran By-pass ZAZ/ZUZ za preprečitev tvorbe kondenza pri nizkih zunanjih temperaurah,
 • izkoriščanje zavržene toplote kompresorskega hladilnega sistema za različne namene ogrevanja,
 • vodni hladilnik zraka in opustitev integriranega kompresorskega hladilnega sistema,
 • izvedba za postavitev na prostem,
 • daljinski nadzor,
 • in mnogo več.

Na kratko:

 • Učinkovita proizvodnja hladu z uporabo naravnih virov
 • Kompaktne dimenzije naprav, optimirane za vgradnjo v tehnične prostore – strojnice brez dodatnih hladilnih stolpov
 • Zanesljiva proizvodnja hladu tudi pri zelo visokih zunanjih temperaturah
 • Ni onesnaženja procesnega toka zraka s prahom ali s korozivnimi škodljivimi snovmi
 • Ni vpliva na vsebnost vlage procesnega zraka
 • Nizka potrebna pretočna količina zraka za odvod toplote
 • Zelo dobre PUE vrednosti do 1,1
 • Integrirana krmilna in regulacijska oprema, kompatibilna z vsemi CNS sistemi

Opis delovanja

Indirektno prosto hlajenje pri nizkih zunanjih temperaturah

Topli procesni (prostorski) zrak se z ventilatorjem odtočnega zraka odvaja iz prostora z visokimi toplotnimi obremenitvami in se vodi skozi asimetrični križni toplotni prenosnik – rekuperator. Istočasno se za odvzem toplote na drugi zračni poti skozi rekuperator pretaka zunanji zrak. Zračne poti v rekuperatorju so fizično popolnoma ločene. Procesni zrak se tako v rekuperatorju zaradi hladilnega potenciala zunanjega zraka ohladi. V tem režimu ni potreben vklop drugih komponent hlajenja.

Režim „adiabatskega” hlajenja pri srednjih zunanjih temperaturah

Procesni zrak se hladi z indirektnim „adiabatskim” hlapilnim hlajenjem. Vklop kompresorskega hladilnega sistema še ni potreben. S tem je lahko volumski pretok ZUZ/ZAZ zraka, ki odvaja toploto prilagojen, kar pomeni tudi zmanjšano delovno moč ventilatorske enote.

Obratovanje pri višjih zunanjih temperaturah

V letnem režimu obratovanja, pri zelo visokih zunanjih temperaturah, se dodatno k „adiabatnemu” hlapilnemu hlajenju priključi še kompresorski hladilni sistem z močnostno reguliranimi Scroll kompresorji. Procesni zrak se ob tem zelo ohladi. V naslednjem koraku se procesni zrak na izparilniku ohladi na želeno temperaturo vtočnega zraka. Toplota odvzeta procesnemu zraku se preda na zavrženi zrak. Ker „adiabatsko” hlapilno hlajenje zagotovi 50% zahtevane hladilne moči, je zvezno reguliran kompresorski hladilni sistem temu ustrezno dimenzioniran na preostalih 50% skupne hladilne moči.

Opcijsko: By-pass ZAZ/ZUZ zrak

Za obvladovanje razvlaževanja procesnega zraka je možno zunanji zrak preko integrirane ZAZ/ZUZ By-pass lopute predgreti. Na ta način so doseženi dodatni učinki varčevanja energije.

Opcijsko: Vodno hlajeni kondenzator

Toplotno energijo procesnega zraka odvzeto na izparilniku kompresorskega hladilnega sistema je možno preko vodno hlajenega kondenzatorja uporabiti za ogrevanje ali za segrevanje sanitarne tople vode. V tem primeru kompresorski hladilni sistem deluje kot toplotna črpalka. Inteligentna regulacija zagotavlja, da kompresorski hladilni sistem, vedno ko se pojavi potreba za ogrevanjem, prednostno deluje kot toplotna črpalka.

Dokumenti

Stopite v stik z nami še danes!

Oddajte povpraševanje
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search