Adsolair 56/58

VOLUMSKI PRETOK ZRAKA: 1.200 – 52.800 m3/h

Klimatska naprava in integrirano adiabatsko hlajenje oz. hlapilno hlajenje

Naprave družine Adsolair dosegajo visoke učinke vračanja toplotne energije in so vsestransko uporabne v komfortni klimatizaciji. Samo z integriranim indirektnim „adiabatskim” hlapilnim hlajenjem je možno znižanje temperature vtočnega zraka vse do 12K. Kompresorski hladilni sistem integriran v družini 58, veča hladilno moč celotnega sistema pri višjih temperaturah in dodatno omogoča razvlaževanje zunanjega zraka. Kombinacija visoko učinkovitih komponent z natančno regulacijo in krmiljenjem vedno jamči varčne obratovalne režime pri najvišji stopnji ugodja.

Ostale karakteristike in opcije:

 • filtracija zraka v vsakem režimu obratovanja,
 • korozijsko odporen toplotni prenosnik (rekuperator) iz polipropilena,
 • toplovodni grelnik zraka,
 • individualno nastavljivi parametri,
 • naprava dokončno izdelana in pripravljena za obratovanje; vsebuje vse elemente za komfortno klimatizacijo, vključno z elementi regulacije in krmiljenja,
 • intenzivna kontrola kvalitete s poskusnim obratovanjem naprave v proizvodnji.

Opcije

 • loputa obtočnega zraka
 • vodni hladilnik zraka,
 • spremenjen položaj ventilatorjev,
 • dušilniki zvoka,
 • reverzibilni kompresorski hladilni sistem (Družina 57 in 58),
 • izvedba za postavitev na prostem,
 • izkoriščanje zavržene toplote kompresorskega hladilnega sistema za različne namene ogrevanja (Družina 57 in 58),
 • povečanje hladilne moči na osnovi dodatnih podanih zahtev,
 • razred toplotnih mostov TB1,
 • daljinski nadzor,
 • in mnogo več.

Na kratko

 • Za vračanje toplotne in hladilne energije
 • Temperaturni učinek nad 75%
 • energetsko varčni EC-ventilatorji,
 • Integriran kompresorski hladilni sistem (Družina 58)
 • Inteligentno By-pass vodenje zraka
 • Dvostopenjska filtracija vtočnega zraka
 • „Adiabatsko” hlapilno hlajenje – hlajenje brez elektrike
 • Integrirana funkcija odtaljevanja
 • Kompaktna zasnova naprave
 • Neomejene možnosti sestave klimatske naprave
 • Izpolnjuje zahteve VDI 6022

Opis delovanja

Zimski režim obratovanja

Pri nizkih zunanjih temperaturah naprava obratuje popolnoma v režimu vračanja toplotne energije iz odtočnega na zunanji zrak. Standardno vgrajen toplovodni grelnik zraka glede na potrebe pokriva prezračevalne in transmisijske izgube stavbe.

Režim odtaljevanja rekuperatorja

Vsi rekuperativni prenosniki toplote so nagnjeni k temu, da pri nizkih zunanjih temperaturah na strani zavrženega zraka zamrznejo. V režimu odtaljevanja se odpre sistem loput. Toplotna energija vezana v odtočnem zraku odtali toplotni prenosnik, ob tem pa se natančno regulira pretočna količina zraka posameznih zračnih tokov.

Prehodno obdobje

Pri naraščajočih zunanjih temperaturah se zmanjšuje potreba po vračanju toplotne energije. Želena temperatura vtočnega zraka se dosega z zvezno regulacijo By-pass lopute, nameščene po celotni globini naprave.

Prosto hlajenje

Pri nadalje naraščajočih zunanjih temperaturah se s pomočjo integriranega By-pass-a toplotni prenosnik – rekuperator popolnoma zaobide in naprava obratuje v režimu brez vračanja toplotne energije. By-pass je na obeh zračnih poteh konstrukcijsko tako zasnovam, da znatno zmanjšuje interne tlačne padce in s tem tudi delovno moč motorjev ventilatorjev.

Letni režim obratovanja

Ko je temperatura zunanjega zraka višja od temperature odtočnega zraka, visoko učinkoviti toplotni prenosnik – rekuperator, vrača hladilno energijo. Tako se topel zunanji zrak hladi z odtočnim zrakom.

Ogrevanje z obtočnim zrakom*

V režimu „100% obtočni zrak” so lopute zunanjega in zavrženega zraka popolnoma zaprte. Odtočni zrak se ogreva na zahtevano temperaturo preko toplovodnega grelnika zraka. Tako se lahko prostori, ki niso stalno v uporabi, kot so na primer predavalnice ali športne dvorane, pred njihovo uporabo zelo hitro ogrejejo.

* možno samo pri opcijski loputi obtočnega zraka (dodatna oprema)

Indirektno „adiabatsko“ hlapilno hlajenje

V režimu „100% obtočni zrak” so lopute zunanjega in zavrženega zraka popolnoma zaprte. Odtočni zrak se ogreva na zahtevano temperaturo preko toplovodnega grelnika zraka. Tako se lahko prostori, ki niso stalno v uporabi, kot so na primer predavalnice ali športne dvorane, pred njihovo uporabo zelo hitro ogrejejo.

* možno samo pri opcijski loputi obtočnega zraka (dodatna oprema)

Dokumenti