Kako Koronavirus COVID-19 vpliva na onesnaževanje ozračja?