Razvlaževanje zraka v bazenih – kateri bazenski klimat izbrati?

 In Bazenska klimatizacija, Klimatizacija, Klimatizacija bazenov, Klimatske naprave, Prezračevalne naprave, Prezračevanje, Razvlaževanje, Vodna tehnika

Vsem dobro poznan je neprijeten občutek visoke količine vlage v zraku. V poletnem času velikokrat občutimo »soparno« ozračje, ki obremenjuje človeški organizem, povzroča človeku nelagodje, predvsem za starejše pa lahko predstavlja tudi resne zdravstvene težave.

S takšnim ozračjem pa se lahko srečujemo skozi vso leto v bazenskih prostorih, kjer je izhlapevanje vode zelo intenzivno. Zato je potrebno posvetiti posebej veliko pozornost učinkovitemu razvlaževanju zraka v tovrstnih bazenskih prostorih. Na kaj vse je potrebno biti pozoren pri prezračevanju takšnih prostorov, bomo opozorili v tem prispevku.

 

Kakšen problem lahko predstavlja vlaga v bazenih – na kaj je potrebno paziti?

Visoka zračna vlaga notranjih prostorov vpliva negativno tako na človekovo počutje in zdravje, kakor tudi na gradbeno fiziko stavbe v kateri se bazen nahaja.

Priprava-bazenske-vode

Na hladnih površinah zračna vlaga namreč kondenzira, to pa lahko prinese številne težave. Na kovinskih površinah se lahko pojavi korozija, ki jo ob nezadostnem prezračevanju še dodatno pospešujejo klorovi plini. Nabiranje kondenzata na stenskih površinah pospešuje tudi razvoj plesni, ki poleg vizualnih nevšečnosti povzroča še zdravstvene težave.

Kondenzacija zračne vlage pa se posebej pogosto pojavlja na steklenih površinah, zaradi česar so  okna zarošena.

Kako je to problem vlage v bazenu mogoče rešiti?

S pravilnim načrtovanjem se tovrstnim težavam lahko izognemo. Že v začetni fazi je potrebno poskrbeti za ustrezno gradbeno fiziko bazenskega prostora. S parnimi zaporami zaščitimo stenske površine pred zračno vlago. Z ustrezno izbiro zasteklitve in toplotne izolacije poskrbimo, da stene niso prehladne.

Paziti je potrebno tudi, da v gradbeni konstrukciji ni toplotnih mostov.  Poleg ustrezne gradbene fizike pa je izjemno pomembno, da je v bazenskih prostorih poskrbljeno za učinkovito razvlaževanje ter zagotavljanje ustreznih parametrov prostorskega zraka.

Priporočljivo je, da se za dovod svežega zraka uporabijo talni linijski difuzorji, nameščeni ob zunanjih steklenih površinah. Na tak način se ob steklenih površinah ustvarja »zračna toplotna zavesa«, ki ob nizkih zunanjih temperaturah preprečuje izločanje kondenzata. Pomembno je, da so talni linijski difuzorjji nameščeni na pravilni razdalji od zunanjih površin. V primeru prevelike oddaljenosti ne prihaja do željenega »koanda efekta«, pri katerem se zrak ukloni proti zunanji p

Linijski difuzorji detajli - bazen - Menerga - 2

Linijski difuzorji podjetja Menerga 

ovršini ter ustvarja zračno zaveso. V primeru premajhne oddaljenosti pa se povečujejo toplotne izgube, saj se vtočni zrak ohlaja bolj intenzivno.

Vlažen zrak je lažji od suhega, zato se priporoča, da se elementi za odvod zraka namestijo na najvišjih možnih mestih prostora. Steklena streha v bazenskih prostorih ni priporočljiva, saj je možnost za kondenzacijo vlage ob teh površinah zelo velika, posledično pa se lahko pojavlja kapljanje vode, kar je neprijetno za kopalce, ki slednje občutijo tudi kot nehigienično. Poleg tega sončno sevanje skozi te površine dodatno pospešuje izhlapevanje bazenske vode.

Ob dobri zasnovi distribucije svežega zraka, se z indukcijo (mešanjem) prostorskega zraka zagotovi ustrezna prezračenost celotnega prostora. Zrak nad vodno površino kroži počasi, tako da ne prihaja do prepiha in dodatnega izhlapevanja vode.

Potrebna količina svežega zraka za razvlaževanje je odvisna od:

  • števila vodnih atrakcij,
  • žljene temperature vode,
  • željene temperature zraka,
  • ter tudi od samih parametrov svežega zraka.

Količina zraka mora biti prav tako dovolj velika tudi z ozirom na steklene površine. V primeru premajhne količine se pojavlja rosenje zasteklitve (oz. nabiranje kondenzata na oknih). Zato je pri distribuciji zraka izjemnega pomembna hitrost vtočnega zraka. Prevelika hitrost povzroča prepih, premajhna pa nezadostno prezračenost – kar pomeni, da smo problem prezračevanja rešili le delno.

Pri prezračevanju s talnimi linijskimi difuzorji je odvisna od višine zasteklitve.

Priporočeno je, da se bazenski prostori podkletijo. S tem se omogoči instalacija talnih linijskih difuzorjev, zagotovi pa se tudi prostor za bazensko tehniko in napeljave, kakor tudi minimalna dolžina kanalskega razvoda.

 

Katere bazenski klimati so primerne za bazenske prostore?

Za učinkovito in ustrezno regulacijo vlage v bazenskih prostorih je bistveno, da je v stavbi vgrajen tudi kvaliteten bazenski klimat. Gre za prezračevalno in klimatsko napravo, ki mora biti posebaj prilagojena na intenzivno bazenske pogoje. V ta namen so bili razviti bazenske klimate družine Menerga Thermocond. Poleg izjemno visoke stopnje vračanja toplote, omogočajo učinkovito razvlaževanje ob minimalni rabi energije ter delovanje z visoko stopnjo klora v zraku. Gre za klor, ki izhalpeva iz bazenske vode, ki uniči vsako prezračevalno napravo, ki ni prilagojena zahtevnejšim razmeram.

 

Zasebni notranji bazeni (hišni bazeni)

Za prezračevanje privatnih bazenov so primerni bazenski klimati tipa Thermocond 19, Thermocond 29 ter Thermocond 23.

Thermocond 19 in 29 temeljijo na visoko-učinkovitem dvojnem križnem rekuperatorju (oz. križnem prenosniku toplote) in omogočajo pretoke zraka do 3.500 m3/h naprej.

Naprave Thermocond 29 ima vgrajeno tudi toplotno črpalko. S toplotno črpalko se dodatno poveča izraba toplotne energije odtočnega zraka, ki se lahko koristi za ogrevanje vtočnega zraka ali pa se preko opcijskega vodnega kondenzatorja prenaša na bazensko vodo.

 

Naprave Thermocond 23 omogočajo zračne pretoke do 5.000 m3/h, s križno-protitočno-križnim  rekuperatorjem imajo prav tako zelo visok učinek vračanja toplote.

 

Javni notranji bazeni (večji bazenski kompleksi in wellnessi)

klimatizacija in razvlazevanje bazenov - ThermoCond 38 - menerga

Zmogljivejši bazenski klimat Menerga  ThermoCond 38

Za javne bazene so primerne bazenski klimati tipa Thermocond 38, ki omogočajo pretoke do 32.000 m3/h in imajo vgrajen protitočni ploščni rekuperator toplote z učinkom vračanja toplotne energije do 95%. S tem sodijo v sam vrh energetske učinkovitosti. 

Bazenski klimat Thermocond 39 imajo vgrajen asimetrični rekuperator (toplotni prenosnik) in integrirano močnostno regulirano toplotno črpalko ter omogočajo pretoke do 35.000 m3/h. Z močnostno regulirano črpalko omogočajo natančno regulacijo vlage tudi pri najbolj zahtevnih zunanjih pogojih.

 

Zaradi visokega učinka vračanja toplote je z Menerga napravami potrebna minimalna dodatna količina toplotne energije za ogrevanje svežega zraka, kar predstavlja velik finančni prihranek! Naprave imajo vgrajen sistem loput, ki s pametno regulacijo zagotavljajo visoko učinkovitost in izjemno varčnost v vseh režimih delovanja. Vse naprave imajo tudi možnost regulacije standby, s katero je prihranek energije še večji.

 

Kakšni so optimalni bivalni pogoji v bazenskih prostorih?

Kakšni naj bodo parametri zraka v bazenskih pogojih, določa temperatura bazenske vode. V priporočilu VDI 2089 so podani odnosi med temperaturo bazenske vode in stanjem bazenskega zraka. Priporočljiva maksimalna absolutna vlaga v zraku je 14,3 g vlage na kilogram suhega zraka. Pri temperaturi 32°C naj bo tako maksimalna relativna vlaga zraka 48%. Relativna vlaga pa ne sme biti niti prenizka, kajti stopnja izhlapevanja vode je ob suhem zraku večja. Relativna vlaga svežega zraka mora biti najmanj 30%.

Kot rečeno je priporočljiva temperatura prostorskega zraka odvisna od temperature bazenske vode. Previsoka temperaturna razlika pospešuje izhlapevanje vode. Poleg previsoke temperature je z ozirom na izhlapevanje vode neprimerna tudi prenizka temperatura zraka. Parcialni tlak vodne pare je pri nižji temperaturi zraka nižji, kar pa povzroča bolj intenzivno izhlapevanje. Nizka temperatura v takih prostorih ni primerna niti za ugodje človeka. Ustrezna temperatura zraka je za 2°C višja od temperature bazenske vode, vendar pa ne višja od 34°C.

 

Zakaj se splača investicija v kvaliteten bazenski klimat menerga ThermoCond?

Kvalitetno prezračevanje je pomembno tako za človekovo zdravje in ugodno počutje, kot tudi za ohranjanje “dobrega zdravja” stavbe v kateri se bazen nahaja. Zaradi visoke temperature in vlage v bazenskih prostorih je zrak energetsko zelo bogat – njegovo kondicioniranje pa zahtevno. Prav tako sta kloriran zrak in visoka vlažnost za marsikatero povprečno prezračevalno napravo lahko pogubni – slednje pa lahko negativno vpliva tudi na celotne strojne instalacije stavbe.

Kvalitetna klimatska naprava z visokim vračanjem toplotne energije skupaj z dobro načrtovanim prezračevanjem pomeni ogromne prihranke toplotne energije, s katerimi se investicija hitro povrne. Hkrati pa zagotavlaj tudi dolgo življenjsko dobo celotnega sistema strojnih instalacij. Menerga naprave družine Thermocond imajo učinek vračanja toplote do 95%, s tem pa sodijo po energetski učinkovitosti v sam svetovni vrh med klimatskimi napravami.

POTREBUJETE POMOČ PRI RAZVLAŽEVANJU ZRAKA V BAZENSKIH PROSTORIH?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search