Priporočila: COVID-19 in splošni prezračevalni sistemi

 In Filtracija zraka, Klimatizacija, Klimatske naprave, Novice, Prezračevalne naprave, Prezračevanje

Dobra / zdrava kakovost zraka v zaprtih prostorih je pomembnejša kot kadarkoli prej. Pravilno vzdrževane in upravljane rešitve prezračevalnih sistemov in naprav je ključno – nenazadnje tudi zaradi COVID-19.

Za najnovejše posodobitve in priporočila spremljajte Menerga Slovenija LinkedIn kanal.

Naša ključna priporočila za nastavitve prezračevalnih sistemov Menerga

Redno vzdržujte vašo klimatsko-prezračevalno napravo in jo uporabljajte v skladu z priporočili. Spoštujte uveljavljene higienske standarde + spoštujte priročnike za uporabo.

Optimizirajte prezračevanje
Zagotovite neprekinjeno dovajanje svežega zraka. S tem boste zmanjševali koncentracijo onesnaževalcev zraka v zaprtih prostorih.

Ohranjajte minimalno raven vlage
Optimalno 50% vlage (najmanj 40% vlage, a ne več kot 60% vlage).

Za bolnišnice, laboratorije, bazene in druge občutljive prostore: Spremljajte ustaljene smernice / standarde. Naša priporočila za prezračevanje notranjih bazenov v času COVID-19 najdete tukaj.

Naša ključna priporočila za nastavitve prezračevalnih sistemov

Kaj lahko storite v praksi, da ste skladni s priporočili?

extend-ventilation-systems-operating-time

Podaljšajte čas delovanja prezračevalnega sistema; optimalna nastavitev je prezračevanje 24/7

 • Naj bodo prezračevalne naprave vklopljene dlje od prisotnosti ljudi v prostorih,
 • Prezračevalno napravo vklopite pred prihodom ljudi in jo pustite delovati dlje časa tudi po tem, ko prostori niso več zaseden.
optimise-ventilation-by-increasing-systems-volume-flow

Optimizirajte prezračevanje s povečanjem volumna pretoka sistema

 • Prav tako poskrbite, da sistem dosega parametre priporočene ravni vlage.
adjust-air-volume-controls

Prilagodite regulacijo količine zraka

 • Če je v regulaciji naprave na voljo regulacija pretoka zraka, potem nastavite sprejemljivo raven CO2, ki je priporočena za vaš sistem
 • Količina zraka: znižajte količino zraka, ko je prisotnih manj oseb. Na tak način boste lažje dosegli želeno relativno vlažnost.
 • Če nadzor CO2 v regulaciji naprave ni na voljo, naj naprava deluje s stalnim pretok zraka.
maintain-minimum-humidity-levels

Ohranjajte minimalno raven vlage

V času obratovanja:

 • Ohranite običajno nastavljeno temperaturo,
 • Nastavite regulacijo relativne vlažnosti na: optimalno 50% (najmanj 40%, ne več kot 60%)
 • Če je nastavljena želena temperatura v sobi visoka: Znižajte nastavljeno željeno temperaturo.
 • Vlago neprestano ohranjajte znotraj »cone udobja«, da boste lažje dosegali željeno vlago.

V času izven obratovanja:

 • Razmislite o znižanju nastavljene željene temperature,
 • V primeru, da sistem ne zmore doseči priporočene vlažnosti: Razmislite o dodatnem vlaženju sistema / prostora.
set-recirculation-according-to-operation-mode

Nastavite re-cirkulacijo (kroženje) zraka glede na način delovanja

V času obratovanja:

 • Izklopite način re-cirkulacijo (kroženje),

V času izven obratovanja:

 • Vklopite način re-cirkulacijo (kroženje). Na tak način boste lažje dosegli željeno relativno vlažnost.

Medtem ko naša priporočila temeljijo na najboljših razpoložljivih dokazih in znanju (vključno z lastnim internim znanjem kot enega vodilnih svetovnih proizvajalcev prezračevalnih naprav), izključujemo kakršno koli odgovornost in ne odgovarjamo za nobeno neposredno, posredno, naključno škodo ali kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajali iz uporabe priporočil, ki so predstavljeni na tej strani, ali so povezani z njimi.

VAS ZANIMA PREZRAČEVANJE ZRAKA V ZAPRTIH PROSTORIH?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search