Vodič + Checklista: hlajenje in prezračevanje proizvodne hale – kje in kako začeti?

Vodič (+ "checklist"), ki smo ga pripravili za vas, nam bo izdal pomembne podatke, na podlagi katerih bomo lažje ocenili kakšno rešitev prezračevanja proizvodne hale potrebujete.

0 Read More

Pogovor s strokovnjakom: Prezračevanje proizvodnih hal in hlajenje industrijskih objektov

Branko Zelenko, strokovnjak podjetja Menerga govori pomembnosti prezračevanja proizvodnih hal. Hkrati pa poudarja, da morajo moderne proizvodne hale biti energetsko učinkovite.

0 Read More

Študija primera: Gostišče Pirat, Piran – Prezračevanje kuhinje

Včasih ljudje niso polagali velike pozornosti prezračevanju in kakovosti zraka v kuhinji. Danes pa velja, da so kuhinje izjemno čist prostor in del tega zajema tudi čist in svež zrak.

0 Read More
page 1 of 3