Mednarodno uveljavljeni okoljski certifikati za turistične kapacitete

 In Certifikat, Novice, Okolju Prijazno, Razpis

Mednarodno uveljavljeni okoljski certifikati za turistične kapacitete

 

Mednarodno uveljavljeni okoljski certifikati za turistične kapacitete so v pomoč hotelom, hostlom in drugim nastanitvenim obratom ter restavracijam pri dokazovanju in usmerjanju svojih pozitivnih okoljskih in trajnostnih praks. Nemalokdaj so  tudi sestavni del javnih razpisov za nepovratna sredstva, saj so zaželjena smer trajnostnega razvoja v turizmu. 

V tem prispevku smo za vas povzeli ključne mednarodno uvlejvaljene okoljske certifikate kot so npr. Znak za okolje EU (EU Ecolabel), Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS ali Ecocamping, Zero Waste Slovenija. 

 

ecolabel-znak

Znak za okolje EU (EU Ecolabel)

Organizacija: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)

Država: Slovenija; posredno EU

Kontakt: Agencija RS za okolje, Natalija Očko, +386 1 478 4489, natalija.ocko@gov.si 

Kaj je mogoče pridobiti? Znak za okolje – Ecolabel ali okoljsko marjetico. Znak odlikuje proizvode ali storitve, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila glede uporabnosti. Okoljska marjetica pomeni za njenega pridobitelja dodano vrednost in konkurenčno prednost.

Namen znaka?  Priznava organizacijam in njihovim proizvodom izpolnjevanje okoljevarstvenih norm po merilih Evropske unije s podelitvijo znaka za okolje ali z omogočanjem vključevanja v sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij (EMAS).

Kateri proizvodi lahko pridobijo znak za okolje? Čistila, Oblačila in obutev (tekstil), elektronski izdelki (računalniki, TV), talne obloge, pohištvo, vrtnarjenje, papir, turistične nastanitve.

Kaj vse je zajeto pod »turistični nastanitveni objekti«?  Gostinske storitve, objekti za rekreacijo in prosti čas; zelene površine; prostori za enkratne dogodke, kot so poslovne konference, srečanja ali usposabljanja; sanitarni prostori, objekti za pranje in kuhanje ali informacijski objekti, ki so namenjeni turistom v kampu, potnikom in gostom za skupno rabo

Cilji? Vzpodbujanje premika proti krožnemu gospodarstvi, kjer materiali krožijo in se novi izdelki začnejo, kjer se stari končajo. Cilj, da se vzpodbujati proizvodnjo izdelkov:

 • ki spodbujajo zelene inovacije in trajnostno industrijo,
 • kateri pri izdelavi in uporabi producirajo manj odpadkov in CO2,
 • ki uporabljajo energijo, vodo in surovine pametneje,
 • ki so dlje vzdržljivi in jih je lažje popraviti,
 • ki se jih lažje reciklira.

Postopek pridobitve certifikata: Znak za okolje podeljuje ARSO z upravno odločbo na način in pod pogoji, določenimi z naslednjimi EU predpisi:

 • Uredba (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje, (PDF)
 • Odločba Komisije št. 2000/728/ES z dne 10. novembra 2000 o določitvi pristojbin za vlogo in letnih pristojbin za znak Skupnosti za okolje (PDF)
 • Odločba Komisije 2003/393/ES z dne 22. maja 2003 o spremembi Odločbe 2000/728/ES o določitvi pristojbin za vlogo in letnih pristojbin za znak Skupnosti za okolje (PDF)
 • Uredba Komisije (EU) št. 782/2013 z dne 14. avgusta 2013 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o znaku EU za okolje (PDF)

Podatke o podeljenem znaku je treba sporočiti Komisiji EU takoj, ko postane odločba o podelitvi znaka pravnomočna.

Cena: Najvišja letna pristojbina je 1.500 EUR. Obstajajo znižanja za:

 • mala in srednja podjetja: 25%
 • imetnike ISO 14001 certifikata oz. registracije EMAS: 15%
 • za prve tri vlagatelje – 25% (odločitev organa)

Obnavljanje certifikata: Za obnovo je potrebno plačevati letno pristojbino, ki se v turizmu računa po:

 • Letnem obsegu prodaje = (cena storitve x število nočitev): 50% .
 • Letna pristojbina = 0,15% letnega obsega prodaje proizvoda,

 

bio-hotels-certifikat

Bio Hotels

Organizacija: Bio Hotels Akquise

Država: Avstrija

Kontakt: e-pošta: marlies.wech@be-oh.at , telefon: +43 670 6050855

Kaj je mogoče pridobiti? Članstvo v združenju Bio Hotels Association

Cilji?

 • Uporaba 100% organske hrane, organskih pijač in naravne kozmetike ter dodatne organkse storitve in ekološke produkte
 • Navduševanje ljudi nad organskimi praksami – tako zaposlenih kot tudi gostov – z vizijo, da cenijo, razumejo in vzpodbujajo kvaliteto ponudbe.

Cena: Ni javno objavljenega podatka.

Postopek pridobitve certifikata:

 • Postopek prehoda iz klasičnega hotela v organski BIO HOTEL traja od 2 do 15 mesecev,
 • Podpora za organizacijo Bio Hotel Association se začne s podpisom »Deklaracije o članstvu«,
 • Podpora za organizacijo Bio Hotel Association se konča s pregeldom organskega inšpekcijskega organa,
 • Po pregledu in potrditvi se lahko uporablja zaščitena blagovna znamka »BIO HOTEL« in se vključi v vse pojavnostne in promocijske materiala organizacije BIO HOTEL .

 

green_globe_certifikat

Green Globe

Organizacija: Green Globe

Država: USA, Mednarodno

Zanimivost: Kot zanimivost lahko dodamo, da je 1. hotel v Sloveniji, ki je prejel certifikat Green Globe postal Bohinj Park EKO Hotel, ki je v celoti zasnovan na osnovi energetskega koncepta in prezračevalnih naprav Menerga. Prirpavili smo tudi študijo primera Park ECO Hotela Bohinj.

Kontakt: wecare@greenglobe.com, +1 310-337-3000

Kaj obsega certifikat?  Svetovnim kriterijem za pridobitev Green Globe certifikata lahko zadostijo ustanove, ki dokažejo prispevek pri ohranjanju okolja. Pri kategorizaciji ekoloških hotelov v certifikacijski shemi Green Globe se ocenjujejo naslednja področja:

 • energija(vpliv objekta na okolje),
 • voda(ravnanje z vodo, odpadna voda),
 • odpadki(ločevanje, reciklaža),
 • eko dejavnosti(izobraževanja, delavnice),
 • varovanje okolja(uporaba organskih praškov, vzpodbuda fair-trade dobaviteljev).

Cena? Cena variira glede na velikost hotela oz. število sob:

 • do – 19 sob – mikro hotel – 650 €
 • 20 – 59 sob – mali hotel – 1.200 €
 • 60 – 99 sob – srednji  hotel – 2.000 €
 • 100 – 249 sob – srednje-velik hotel – 2.900 €
 • 250 sob in več – velik hotel – 4.500 €

Postopek pridobitve certifikata:

 • Izpolniti spletno prijavnico in spletno preverjanje,
 • Plačilo certifikata za obdobje enega leta,
 • Prejmete dostop do Green Globe Certifikacijskega sistema,
 • Pot do trajnosti. [slika] Kot član imate dostop do:
  • celotnega standarda Green Globe za vašo vrsto dejavnosti
  • Dostop do akademije Green Globe
  • Dostop do centra za reševanje težav Green Globe in
  • Objava na spletnih straneh Green Globe
  • Dostop do pooblaščenih Green Globe svetovalcev in revizorjev
  • Po zaključku izpolnitve vsega zgoraj navedenega bo Green Globe izdal certifikati oz. potrdilo o izpolnjevanju zahtev.

Obnavljanje certifikata: Prijavitelji vsaki dve leti potrjujejo svoja ekološka stališča ter skrbijo za svoje nepretrgano napredovanje na področju trajnostnega razvoja.

Trije nivoji certifikata, ki so glede na čas podaljševanja:

 • certificiran član Green Globe po certifikaciji Green Globe Standard for Travel & Tourism, ki ima doseženih vsaj 50% zahtevanih kriterijev,
 • zlati član Green Globe, ki ima dosežene vse zahtevane kriterije in 5 zaporednih let certificiranja Green Globe,
 • platinum član Green Globe, ki ima dosežene vse zahtevane kriterije in 10 zaporednih let certificiranja Green Globe,

 

greenkey-zeleni-kljuc-certifikat1

Green Key – Zeleni ključ

Organizacija:  Green Key, Foundation for Environmental Education; nosilec za Slovenijo: Društvo DOVES-FEE SLOVENIA

Država:  Danska

Kontakt: info@zelenikljuc.si  ali  info@drustvo-doves.si

Kaj obsega certifikat? Green Key je znak za okolje (eco-albel), ki izpolnjuje visoke standarde ter zagovarja preglednost, transparentnost, revizijo na kraju samem in tudi revizijo s strani tretjih oseb. Namenjen je: hotelom, hostlom, kampom, majhnim nastanitvam, restavracijam, konferenčnim centrom in turističnim atrakcijam.

Ustanove, ki so prejele certifikat Green Key, ustrezajo naboru visokih standardnih okoljskih zahtev. Trenutno obsega 13 kategorij, ki vsebujejo  130 kriterijev, ki so izhodišča za vse države. Te kategorije so: okoljski management, osveščanje gostov, voda, vpletanje osebja v pozitivne prakse, energija, pomivanje in čiščenje, hrana in pijača, odpadki, administracija, notranje okolje, zelene površine, zelene aktivnosti, korporativna družbena odgovornost.

Cilji? Green Key si prizadeva:

 • Povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih metod delovanja in tehnologije v stavbah in s tem zmanjšati splošno porabo virov,
 • Ozaveščati in ustvarjati vedenjske spremembe pri gostih, osebju in ponudnikih posameznih turističnih obratov,
 • Povečanje uporabe okolju prijaznih in trajnostnih metod in ozaveščanje za ustvarjanje vedenjskih sprememb v gostinstvu in turistični panogi na splošno.

Kaj je mogoče pridobiti? Oglejte si video postopek o pridobitvi certifikata. Pridobiti ga je mogoče na osnovi treh korakov:

 • Pošiljanje prijavnih dokumentov,
 • Revizija na kraju samem,
 • Sklep neodvisnega subjekta (preverjanje s strani tretje osebe),

Cena: Sestoji iz fiksnega dela in variabilnega dela:

 • Fiksni del: cca. 535 EUR (4000 DDK – danskih kron),
 • Variabilni del: cca 5 EUR/sobo (40 DDK – danskih kron na sobo),
 • Fiskni del – stroški marketinga : cca 65 EUR (500 DDK – danskih kron).

Obnavljanje certifikata: Zgoraj objavljena cena predstavlja tudi strošek letne obnove certifikata.

 

 

travellife-certifikat

Travellife

Organizacija:  Travellife

Država:  Nizozemska

Kontakt: info@travelife.info, +31 64 880 5475

Kaj obsega certifikat? Standard Travellife vam pomaga pri upravljanju celotnega obsega tem in vprašanj trajnosti (na osnovi GSTC) ter družbene odgovornosti (ISO 26000). Obsega: Energetsko učinkovitost in ohranjanje, ravnanje z vodo in odpadk, emisije toplogrednih plinov, delovne prakse, človekove pravice, odnosi v skupnosti, ohranjanje ekosistema, kulturne vplive, zdravje in varnost, pravične poslovne prakse, zaščita strank, dobrobit živali.

Program certificiranja Travelife zagotavlja sodoben in cenovno ugoden standard certificiranja, s katerim lahko ocenite, dokažete in sporočite svoje dosežke na področju trajnosti.

Namen je: turističnim združenjem, turističnim nastanitvam, izobraževalnim inštitutom, študentom, destinacijam.

Cilji? Travelife  ima več kot 200 kreterijev  in primerov dobre prakse  ter vključuje vsa pomembna področja upravljanja turističnih podjetij:

 • splošne operacije: upravljanje trajnosti, pravne zahteve, poštene poslovne prakse,
 • pisarniške in maloprodajne dejavnosti: delovne prakse in človekove pravice, odnosi v skupnosti, okolje (nabava, voda, energija, odpadki, usposabljanje in ozaveščanje),
 • upravljanje dobavne verige: prevoz, nastanitve, izleti in aktivnosti, lokalni partnerji in predstavniki, vodniki in vodje skupin, destinacije, stranke, ozaveščanje in motivacija, pravice kupcev.

Kaj je mogoče pridobiti? Registracija in verifikacija preko spleta

Cena? Trije nivoji, ki imajo različen obseg prednosti in različno ceno:

 • Travellife Engaged: od 200 EUR do 400 EUR zavisi od velikosti podjetja.
 • Travellife Partner: od 200 EUR do 400 EUR zavisi od velikosti podjetja.
 • Travellife Certified: od 400 EUR do 2000 EUR zavisi od velikosti podjetja.

 

Obnavljanje certifikata: Zgoraj objavljena cena predstavlja tudi strošek letne obnove certifikata.

 

 

EMAS-certifikat

EMAS  (Eco-Management and Audit Scheme)

Organizacija: European Comission, Eco-Management and Audit Scheme  (EMAS)

Država: EU (Nemčija)

Kontakt: emashelpdesk@adelphi.de ; +49 (30) 89 000 68 – 481

Komu je namenjen? EMAS pomaga organizacijam pri optimizaciji svojih notranjih procesov, doseganju zakonske skladnosti, zmanjšanju vplivov na okolje in boljši uporabi virov. Prednosti lahko izkoristijo vse vrste organizacij – javna in zasebna, velika večnacionalna podjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP) z malo finančnimi sredstvi in omejenim strokovnim znanjem o upravljanju okolja.

Cilji? EMAS si prizadeva za:

Večja verodostojnost, preglednost in ugled:

 • preverja se nenehno izboljševanje okoljske učinkovitosti,
 • neodvisno potrjeno poročanje z okoljsko izjavo,
 • priložnost za izstopanje iz množice s premium instrumentom, kar vodi do večjih poslovnih priložnosti na trgih, ki dajejo prednost zelenim proizvodnim procesom,
 • boljši odnosi s strankami, lokalno in širšo skupnostjo ter regulatorji

Izboljšano okoljsko tveganje in obvladovanje priložnosti:

 • zagotavljanje popolne skladnosti zakonodaje z okoljsko zakonodajo
 • zmanjšano tveganje glob, povezanih z okoljsko zakonodajo
 • regulativna olajšava
 • dostop do spodbud za deregulacijo
 • dostop do javnih naročil

Večja okoljska in finančna uspešnost:

 • visokokakovostno upravljanje okolja,
 • učinkovitost virov in prihranek stroškov,

Večje opolnomočenje in motivacija zaposlenih:

 • izboljšano okolje na delovnem mestu,
 • večja zavzetost zaposlenih,
 • večje zmogljivosti za oblikovanje skupin.

Kaj je mogoče pridobiti? Pridobitev cerfitikata poteka čez 10 korakov:

 • Pripravite se na EMAS, tako da zberete koristne informacije od svojega pristojnega organa,
 • Opravite okoljski pregled vaše organizacije,
 • Strukturirajte sistem ravnanja z okoljem (EMS) tako, da določite okoljsko politiko in okoljski program,
 • Uvedite sistem ravnanja z okoljem (EMS),
 • Preverite učinkovitost sistema ravnanja z okoljem z notranjo okoljsko presojo,
 • Prizadevajte si za nenehno izboljševanje okoljske učinkovitosti,
 • Pripravite svoje okoljsko poročilo,
 • Preverite vaš EMS in preverite okoljsko poročilo,
 • Oddajte registracijo,
 • Uporabite EMAS logotip, da pokažete svojo okoljsko zavezanost do svojih kupcev in dobaviteljev ter do oblasti.

Cena: Cena je sestavljena iz večih kriterijev:

 • velikost podjetja(mikro, majhno, srednje ali veliko)
 • vrsto organizacije (javnih ali zasebnih)
 • regija, v kateri je registrirana.

Razlikujemo lahko naslednje tri kategorije stroškov:

 • Notranji fiksni stroški: predpostavlja se, da niso povezani s številom zaposlenih in da predstavljajo: pristojbine za preverjanje in verifikacijo, kotizacije, stroški dodajanja logotipa EMAS pojavnostim materialom in izdelavi promocisjkega
 • Notranji variabilni stroški: nanašajo se na notranje vire, potrebne za izvajanje sheme, nanje pa vplivajo velikost organizacije, število zaposlenih in druge spremenljivke.
 • Zunanji stroški: nastanejo z uporabo zunanjega strokovnega znanja – na primer svetovalca – za podporo izvajanju sistema EMAS in poročanju.

 

Zero-Waste-Slovenija-logo

Zero Waste Slovenija (Ekologi brez meja)

Organizacija: Društvo Ekologi brez meja

Država: Slovenija

Kontakt: e-pošta: info.zws@ebm.si, telefon: 040 255 433

Kaj je mogoče pridobiti? Naziv Zero waste hotel ali restavracija.

Kaj obsega certifikat? Ravnanje z odpadki, merjenje porabe elektrike in vode.

Cilji?

 • Ekonomski cilji: doseči prihranke z izboljšanjem učinkovite rabe energije, zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, zmanjševanjem porabe vode in zmanjševanjem količin nastalih odpadkov.
 • Usposabljanje: izobraževanje zaposlenih, gostov in dobaviteljev z vseh vidikov trajnosti ter dodatno spodbujanje aktivne udeležbe.
 • Družbeni cilji: spodbujanje ozaveščenosti javnosti glede dobrih okoljskih praks.

Cena: Ni javno objavljenega podatka.

Postopek pridobitve certifikata:

 • Najprej se naredi 10 dnevni posnetek stanja vključno z 10-dnevnim tehtanjem odpadkov ter merjenjem porabe elektrike in vode.
 • Na osnovi pridobljenih podatkov se izdela poročilo o stanju in predlagajo se ukrepi.
 • Vodstvo hotela se samostojno odloči za vpeljavo ukrepov in opredeli časovnico izvajanja izvajanja.
 • Ko hotel vpelje večino ukrepov, ki bistveno vplivajo na zmanjšanje količine odpadkov, se opravi ponovne pregled stanja.
 • Naziv se podeli, ko hotel doseže predpisane normative

Obnavljanje certifikata:

 • Naziv se ohrani, če se vsako naslednje leto naredi ponovni popis stanja, da se preveri ali se ukrepi še naprej izvajajo.

 

Mednarodni okoljski certifikati v razpisih za subvencijo s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, katerega namen je izboljšati konkurenčnost malih in srednjih podjetij s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. Subvencionira se do 75% investicije.

Več informacij o energetski subvenciji za hotele smo povzeli v enem izmed prejšnjih blog zapisov, tukaj. Več informacij o energetski subvenciji in nepovratnih sredstvih za restavracije smo povzeli tukaj.

Metodologija oz. merilo za ocenjevanje tega razpisa se nanaša tudi na zgoraj omenjene mednarodne okoljske certifikate: znak za okolje EU (EU Ecolabel), Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS ali Ecocamping, Zero Waste Slovenija.

V razpisni dokumentaciji je za pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega certifikata ali znaka kakovosti za turistične kapacitete ovrednoteno s pridobitvijo 10 dodatnih točk. V primeru, da se izpolnjuje pogoj, da je “Turistični objekt, ki je predmet operacije ima oziroma bo pridobil mednarodni okoljski certifikat ali znak kakovosti v roku 2 let po zaključku operacije.”

Recommended Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search