Subvencija do 75% investicije za energetsko obnovo hotelov ter turističnih nastanitev

 In Energetska učinkovitost, Hlapilno hlajenje, Klimatizacija, Klimatske naprave, Prezračevalne naprave, Prezračevanje, Razpis

Subvencija do 75% investicije za energetsko obnovo hotelov ter turističnih nastanitev

V letu 2020 in 2021 lahko pridobite energetsko učinkovito prezračevalno napravo za vaš hotel s pomočjo nepovratnih sredstev

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, katerega namen je izboljšati konkurenčnost malih in srednjih podjetij s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. Za vas smo pripravili povzetek ključnih stvari, ki jih morate vedeti.

 

razpis-nepovratna-sredstva-hotel-turizem-MGRT

razpis-hotel-nepovratna sredstva-ifeelslovenia

 

Cilj razpisa:

Zmanjšanje stroškov poslovanja malih in srednje velikih podjetij zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije.

Upravičena podjetja glede na klasifikacijo dejavnosti

Pravne ali fizične oseba, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo imajo možnost upravičenega koriščenja nepovratnih sredstev.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti (standardna klasifikaciji):

 • 55.100 dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
 • 55.101 restavracije in gostilne,
 • 55.201 počitniški domovi in letovišča,
 • 55.203 oddajanje zasebnih sob gostom,
 • 55.204 planinski domovi in mladinska prenočišča.

Pomembno pa je, da je hotel že vsaj eno leto aktivno obratuje s svojo dejavnostjo pod eno izmed zgornjih klasifikacij.

Upravičenci: Vzhodna kohezijska regija + izbrani kraji

Upravičeno območje v kohezijski regiji »Vzhodna Slovenija« po tem javnem razpisu je celotno območje kohezijske regije »Vzhodna Slovenija«, kamor spadajo: pomurska, zasavska, notranjsko-kraška, podravska, koroška, srednjeposavska, savinjska, JV Slovenija.

 

kohezijska regija slovenije

Vir: Statistični urad RS in Geodetska uprava RS

Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Pomembno je, da ima prijavitelj sedež in poslovno enoto na enem izmed teh upravičenih območij, da se za razpis lahko prijavi.

 

Sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi:

 • Sofinancirati je mogoče do maksimalno 75 % investicije,
 • Minimalna načrtovana vrednost projekta: 50.000 EUR.
 • Maksimalna višina subvencije 200.000 EUR (de minimis).

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški na podlagi tega javnega razpisa so:

 • energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
 • stroški informiranja in komuniciranja,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Energetska obnova objektov in snovna učinkovitost

 

Operacija, ki je predmet prijave mora obsegati vsaj enega ali več od spodnjih ukrepov:

 • celovita energetska obnova stavb,
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
 • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
 • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
 • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
 • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….)
 • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….)

 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev:

Ta vrsta stroškov vsebuje stroške storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci v okviru operacije in so potrebni za izvedbo operacije, ter povezani s cilji operacije.

Upravičeni so stroški, ki se nanašajo na vsebino operacije in jih upravičencu zagotavljajo tretje osebe. Ti stroški so:

 • stroški izdelave energetskih izkaznic oz. elaboratov gradbene fizike,
 • stroški investicijskega inženiringa
 • stroški gradbenega nadzora.

 

Rok za oddajo vlog:

 • do 21.1.2020, z začetkom sofinanciranja v letu 2021.
 • od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020, z začetkom sofinanciranja v letu 2021.
 • od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021, z začetkom sofinanciranja v letu 2022.

 

Celotno besedilo razpisa:

 

??Vstopite v stik z nami??

 

Vas zanima sodelovanje?

Načrtujete prenovo hotela? Pri podjetju Menerga vam nudimo celostno rešitev pri prenovi, ki jo je v 75% mogoče črpati iz nepovratnih sredstev razpisa “Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti“, ki omogoča energetske sanacije v turizmu. Strankam Menerga zagotavlja

 • Energetsko svetovanje za vašo stavbo,
 • Pripravo projektne naloge
 • Dobavo učinkovite prezračevalne naprave z visoko stopnjo rekuperacije za prezračevanje, ogrevanje, hlajenje in razvlaževanje zraka.

Če se odločite za sodelovanje s podjetjem Menerga bomo pripravili tudi razpisno vlogo za pričujoč razpis (skupaj s partnerskim podjetjem).

Naprave Menerga imajo številne različice in so primerne za prezračevanje različnih prostorov:

 • hotelske sobe,
 • recepcija in skupnih prostorov,
 • restavracija in kuhinja tudi skupaj s posebnim prezračevalnim stropom,
 • bazenska klimatizacija z razvlaževanjem in ogrevanjem,
 • pralnice in sušilnice,
 • katerega drugega prostora, kjer je potrebno izboljšati

 

??Zahtevajte ponudbo!??

 

Prepustite skrbi nam – nadzirajte projekt, medtem ko ga bomo mi vodili

Pri podjetju Menerga vam zagotovimo celotno tehnično rešitev pri enem partnerju obenem pa bomo poskrbeli tudi za nepovratna sredstva za storitve in energetsko varčno opremo. Na ta način za vas odpadejo številna neprijetna opravila, kot so:

 • Priprava projekta oz. tehnične projektne naloge,
 • Iskanje primerne prezračevalne naprave glede na volumen in št. menjav zraka,
 • Usklajevanje tehničnih parametrov med dobavitelji,
 • Usklajevanje dela na projektu med dobavitelji,
 • Prebiranje razpisne dokumentacije,
 • Priprava in pisanje razpisne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev,
 • Vodenje celotnega projekta.

 

VIDITE PRILOŽNOST V SUBVENCIONIRANJU VAŠEGA PROJEKTA?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem in pomagali vam bomo pri prirpavi projekta.

Recommended Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search