Razpis JR PMIS za demonstracijske projekte vzpostalvjanja pametnih mest in skupnosti

 In Pametna mesta, Pametne skupnosti

Kakšni so lahko demonstracijski projekti, ki jih vzpodbuja Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (JR PMIS)?

Pametna mesta in pametne skupnosti bodo posledica procesa digitalizacije naslednjega desetletja. Slovenske občine si prizadevajo, da prve pilotske korake v to smer opravijo s pomočjo  javnega razpisa za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«.

Namen teh iniciativ je na osnovi podatkov, analitike in pametnega upravljanja:

 • Izboljšati življenje ljudi v mestu ali skupnosti ter jim zagotoviti višjo kakovost bivanja in delovanja,
 • Poenostaviti in racionalizirati procese med prebivalcem mesta in mestom,
 • Racionalizirati in optimizirati procese v mestu, ki so vezani tako na infrastrukturo mesta, mobilnost v mestu, javne stavbe, energetiko in upravljanje z energijo, zdravstvene storitve, pametno izobraževanje, pametno upravljanje mesta in preostalo pametno tehnologijo.
 • Zagotoviti bolj preprosto in bolj učinkovito bivanje v mestu.

Pametna mesta, pametne občine oz. pametne skupnosti bodo na tak način lahko:

 • zajemale pomembne podatke,
 • te podatke ustrezno obdelale v celoto, ki bo omogočala preprosto analizo vedenja / porabe / dogajanja v procesih,
 • pridobila vpogled v dejansko stanje delovanja procesov,
 • oblikovala sklepe in akcijske predloge, ki bodo slednje lahko otipljivo izboljšali.

Spodnje rešitve smo občinam predstavili v sredo, 24.3.2021, na dogodku z naslovom “Predstavitev ponudbe podjetij za boljše projekte pametnih mest”, ki ga je organizirala SOS – Skupnost Občin Slovenije.

Kje lahko Menerga pomaga občinam pri demonstracijskih projektih?

Pametne stavbe so osnovni gradnik za pametna mesta, pametne občine ali pametne skupnosti. Menerga lahko  tej tranziciji v pametno mesto najlažje priskoči na pomoč na področju energitke – pri energetski porabi v javnih stavbah oz. pri IoT v energetiki. Slednje lahko zagotovimo na treh nivojih, ki se med seboj tudi delno povezujejo:

 • nivo optimizacije energetske porabe stavb (»energy optimisation«). Tukaj gre za zmanjševanje porabe obstoječe energije v stavbah na osnovi dejanske umetne inteligence (AI).
 • nivo analitike energetske porabe v stavbah (»energy management«). Tukaj gre za spremljanje porabe energije v stavbah, energetski monitoring, podatkovna analitika porabe …
 • nivo upravljanja s stavbami (»building management«). Tukaj gre za upravljanje z energetskim postrojenjem: prezračevalne naprave, ogrevanje, hlajenje, izraba OVE preko centralnega nadzornega sistema (CNS).
pametne-obcine-pametna-mesta-ai-jr-pmis

OPTIMIZACIJA ENERGETSKE PORABE: Katere stavbe so lahko demonstracijski projekti pri optimizaciji na osnovi umetne inteligence in ustrezajo JR PMIS?

Bolnišnice, šole, vrtce, univerze, knjižnice, športne dvorane, muzeji, stavbe javne uprave in druge javne institucije.

Pri projektih, kjer gre za optimizacijo energetske porabe na osnovi umetne inteligence (»AI – artificial intelligence«) pa pridejo v poštev predvsem stavbe kot so bolnice, šole, univerze , knjižnice in večje javne institucije.

Pogoji stavbe za implementacijo umetne inteligence za energetsko optimizacijo je uporabna površina stavbe cca. 5000 m2.

Velika prednost za občine in njihove demonstracijske projekte pri implementaciji AI za energetsko optimizacijo je, da velik poseg v stavbo ni potreben, saj se lahko nadgradi obstoječi centralni nadzor sistem (CNS) stavbe ne glede na ponudnika, ki ga je vgradil.

pametne-obcine-pametna-mesta-ai-jr-pmis-menerga

OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA STAVB: pametni Centralni nadzorni sistem stavb in optimizacija porabe glede na vremensko napoved

Stavbe, ki nimajo Centralnega Nadzornega Sistema lahko nadgradimo tako s sistemom za upravljanje energetike stavb (prezračevalne naprave, hlajenje, ogrevanje – strojnica – kotlovnica) kakor tudi z energetskim managementom stavb, ki nam omogoča prilagoditi analizo zajetih podatkov tako, da je na osnovi analize mogoče ustrezno ukrepati ter zmanjšati energetsko porabo.

Prednosti Menerga CNS-a:

 • enostavnost uporabe, saj uporabniški vmesnik hitro razume tako laik, kakor tudi strokovnjak,
 • podatkovna fleksibilnost, saj CNS prilagodimo tako, da ne zajema 80% nepotrebnih podatkov in vnaša zmedo in paralizo, ampak 20% uporabnih podatkov, ki omogočajo ukrepanje na osnovi vnaprej prilagojene analitike,
avtomatizacija_katalog_si_web

Pamenta mesta so sestavljena iz pametnih stavb.

Za kakšne rezultate v okviru pametnega mesta si je smiselno prizadevati na osnovi demonstracijskih projektov »JR PMIS«?

Pametna mesta in pametne skupnosti si prizadevajo za otipljive rezultate:

 • Izboljšana kvaliteta življenja,
 • Izboljšana učinkovitost upravljanja za občino in njenega vodenja,
 • Izboljšano zdravje in dobrobit prebivalcev pametnega mesta,
 • Izboljšan družbeno-ekonomski razvoj,
 • Izboljšana trajnosti v občini in nižja poraba energije,
 • Izboljšana javna varnost,
 • Izboljšana mobilnost v mestu.

Avtomatizacija stavb po standardu EN 15 232

Podjetje Menerga izvaja projekte po standardu EN 15 232 („Energy Performance in buildings“), kjer lahko strankam zagotovimo razred A avtomatizacije stavb, ki obsega:

 • avtomatizacijo povezano v omrežje s samodejnim upravljanjem in uravnavanjem [energetskih potreb],
 • redno vzdrževanje,
 • energetski monitoring,
 • trajnostno energetsko optimizacijo.

Znotraj tega zagotovimo tako strojno opremo, kakor tudi programsko opremo in vse skupaj povežemo v enovit Centralni nadzorni sistem.

en-15-232 - avtomatizacija stavb

TVOJ NASLEDNJI KORAK

Naročite se na…

Stopite z nami v…

Sledite nam na…

Recommended Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search