Trajnostna Strategija podjetja Menerga 2022 – 2025

 In Evropska direktiva, Klimatizacija, Obnovljivi vir energije, plitva geotermalna energija

V petek 26.11.2021 je bila zaposlenimi sodelavcem podjetja Menerga predstavljena Trajnostna Strategija 2022 – 2025. V strategiji smo predstavili aktivnosti, ki jih je zastavila širša skupina sodelavcev podjetja Menerga podlagi so-oblikovanja skupne vizije podjetja do leta 2025.

Program priprave Trajnostne poslovne strateške transformacije na osnovi katerega je nastala dokument Trajnostne Strategije je namenjen postavljanju trajnostnih strateških temeljev poslovanja in sprejemanju ustreznih vrednot, ki so podlaga za izgradnjo prave, boljše vrednosti podjetja v novih poslovnih, družbenih, okoljskih in ekonomskih situacijah.

Skozi proces priprave strategije nas je vodila prof. dr. Adriana Rejc Buhovac – redna profesorica za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Adriana Rejc Buhovac nam je pomagala izluščiti ključne aktivnosti, rezultate in kazalnike, ki predstavljajo optimalno smer do željene strateške točke v prihodnosti.

trajnostna-strategija-podjetja-menerga-2025-26.11.2021-6
trajnostna-strategija-podjetja-menerga-2025-26.11.2021-8
trajnostna-strategija-podjetja-menerga-2025-26.11.2021-7

Danijel Muršič, direktor podjetja Menerga, ob sprejetju Trajnostne Strategije 2022-2025

Direktor podjetja Menerga, Danijel Muršič, je v uvodnem nagovoru Trajnostne strategije zapisal:

Zavedanje, da so stavbe soodgovorne za približno 40 % direktnih in indirektnih emisij CO2, vedno bolj prihaja v vse pore družbe. EU komisija je julija 2021 sprejela vrsto zakonodajnih predlogov, v katerih določa, kako do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost EU. Prav tako je podala vmesni cilj: vsaj 55 % neto zmanjšanja emisij toplogrednih plinov že do leta 2030.  

V rokah imamo večjo odgovornost, kot se zdi na prvi pogled. Zadolženi smo, da se vizija zmanjšanja porabe energije udejanji v praksi in da stavbe postanejo skoraj nič energijske –praktično »čez noč«. Leto 2030 je bližje, kot se zdi. Danes je v resnici že jutri. Zato je prav, da z jasno strategijo podjetja vstopamo v zeleno prihodnost.

S to strategijo bomo prispevali k 5 ciljem Agende 2030:  

  • Zdravje in dobro počutje – s produkti za klimatizacijo, prezračevanje, ogrevanje, hlajenje, sušenje in vlaženje strankam zagotavljamo naravno klimo in minimaliziranje možnosti prenosa okužb. V podjetju Menerga bomo krepili tudi dobro delovno klimo, motivacijo, odgovornost in pripadnost podjetju;
  • Kakovostno izobraževanje – razvijali bomo digitalno pismenost zaposlenih ter druge strokovne in osebne kompetence. Nadaljevali bomo tudi izobraževanja in usposabljanja za arhitekte, projektante, izvajalce in investitorje;
  • Cenovno dostopna in čista energija – naši produkti omogočajo izkoriščanje obnovljive plitve geotermalne energije, z domišljeno zasnovanimi napravami pa lahko stranke vračajo energijo v svojo stavbo, reciklirajo energijo in ponovno uporabljajo že uporabljeno energijo;
  • Industrija, inovacije in infrastruktura – naši izdelki ohranjajo vitalnost, podaljšujejo življenjske dobe zgradb ter omogočajo brez-ogljično družbo prihodnosti. Geotermalna toplotna črpalka in hladilni agregat RewaTemp, denimo, omogoča optimalno hkratno proizvodnjo toplotne energije in hladilne energije s pomočjo obnovljivih virov energije;
  • Odgovorna poraba in proizvodnja – s celostno energetsko optimizacijo zgradb uporabniki varčno koristijo zeleno energijo.

Verjamem, da je smer, ki smo jo zastavili, prava pot za naprej. Prav tako verjamem, da ekipa zmore iti po poti zastavljene strategije in jo do leta 2025 uresničiti.

Zelena EU agenda je veter v krila energetike, s katero plemenitimo trg.  Z navdušenjem zrem v prihodnost! Verjamem v ekipo in vsakega posebej, da nam bo zastavljen načrt uspelo izpeljati!

Danijel Muršič, direktor podjetja

trajnostna-strategija-menerga-zdravje-in-dobro-pocutje
trajnostna-strategija-menerga-kakovostno-izobrazevanje
trajnostna-strategija-menerga-cenovno-dostopna-in-cista-energija
trajnostna-strategija-menerga-industrija-inovacije-in-infrastruktura
trajnostna-strategija-menerga-odgovorna-poraba-in-proizvodnja

Danijel Muršič je prav tako predstavil pomemben strateški korak iz I. strebra, ki ga definirata klimatizacija in prezračevanje na II. steber, ki ga definira izraba obnovljivih virov energije za znižanje potreb po ogrevanju in hlajenju stavb. Prav zaradi tega smo slogan strategije poimenovali tudi »od zraka do vode«.

Trajnostna Poslovna Strategija omogočena s strani SPIRIT-a

Trajnostna poslovna strategija podjetja Menerga je nastala na osnovi vključitve podjetja v program »Trajnostna poslovna strateška transformacija slovenskih podjetij«, ki ga izvaja agencija SPIRIT – Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

spirit-trajnostna-strategija-menerga-2022-2025

Skozi proces priprave strategije nas je vodila prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, ki sodeluje v ekspertni skupini SPIRIT Slovenija v nacionalnem programu Trajnostne poslovne strateške transformacije slovenskih podjetij. Dr. Adriana Rejc Buhovac nam je pomagala izluščiti ključne aktivnosti, rezultate in kazalnike, ki predstavljajo optimalno smer do željene strateške točke v prihodnosti.
Dr. Adriana Rejc Buhovac je redna profesorica za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

TVOJ NASLEDNJI KORAK

Naročite se na…

Stopite z nami v…

Sledite nam na…

Recommended Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search