Energetsko varčno prezračevanje z rekuperacijo v kuhinji restavracije ali hotela subvencionirano z do 75% investicije

 In Energetska učinkovitost, Klimatske naprave, Kuhinja, Prezračevalne naprave, Prezračevanje, Razpis

Energetsko varčno prezračevanje z rekuperacijo v kuhinji restavracije ali hotela subvencionirano z do 75% investicije

Prenavljate restavracijo ali kuhinjo? Pridobite energetsko učinkovito prezračevalno napravo in profesionalni kuhinjski strop s pomočjo nepovratnih sredstev

Pri podjetju Menerga vam nudimo celostno rešitev pri prenovi restavracije, kuhinje ali hotela, ki jo je v 75% mogoče črpati iz nepovratnih sredstev razpisa “Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti“, ki omogoča energetske sanacije v turizmu. Na osnovi razpisa strankam nudimo:

 • Energetsko svetovanje za vašo stavbo,
 • Pripravo projektne naloge
 • Dobavo učinkovite prezračevalne naprave,
 • Dobava profesionalnega prezračevalnega kuhinjskega stropa,
 • Priprava vloge za prijavo na razpis za črpanje sredstev.

Preberite več: Celostna rešitev prezračevanja kuhinje s prezračevalnim stropom.

 

Rekuperator zraka in kuhinjski strop – odlična rešitev za srednje in velike restavracije 

Obseg storitev in naprav, ki jih Menerga ponuja strankam:

 • Izdelava celotne projektne naloge,
 • Visokoučinkovita klimatska naprava Menerga Adsolair višje kvalitete ali naprava srednje kvalitete Systemair,
 • Kuhinjski prezračevalni strop Südluft s higienskimi funkcionalnostmi.
 • Zagon vseh naprav na objektu,
 • Priprava vloge za prijavo na razpis, ki bo omogočila 75% subvencijo zgoraj naštetega.
Prezracevanje-kuhinje-storitev-naprave-celostna-resitev-menerga-sudluft

Celostna rešitev: Prezračevanje kuhinje z napravo Menerga ali Systemair in kuhinjskim stropom Südluft

Zagotovite si enkrat za vselej, da v vaši restavraciji ne bo neprijetnih vonjav, ki prihajajo iz kuhinje in to pri minimalnih stroških za obratovanje prezračevalne naprave z rekuperacijo energije. Prav tako pa bo zagotovljen tudi višji higienski standard z UV lučmi nameščenimi v kuhinjskem stropu.

Preberite več: Klimatizacija kuhinje po smernicah VDI 2052.

??Zahtevajte ponudbo!??

Prepustite skrbi nam – nadzirajte projekt, medtem ko ga bomo mi vodili

Pri podjetju Menerga vam zagotovimo celotno tehnično rešitev pri enem partnerju obenem pa bomo poskrbeli tudi za nepovratna sredstva za storitve in energetsko varčno opremo. Na ta način za vas odpadejo številna neprijetna opravila, kot so:

 • Priprava projekta oz. tehnične projektne naloge,
 • Iskanje primerne prezračevalne naprave glede na volumen in št. menjav zraka,
 • Iskanje primernih kuhinjskih prezračevalnih stropov ali nap,
 • Usklajevanje tehničnih parametrov med dobavitelji,
 • Usklajevanje dela na projektu med dobavitelji,
 • Prebiranje razpisne dokumentacije,
 • Priprava in pisanje razpisne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev,
 • Vodenje celotnega projekta.

?Izpolnite kontaktni obrazec?

Razpis: Energetske sanacije v turizmu – gostilne, hoteli, nastanitveni obrati

razpis-turizem-povecanje-energetske ucinkovitosti-2020

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je decembra 2019 objavilo razpis, katerega namen je izboljšati konkurenčnost malih in srednjih podjetij (MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. Za vas smo pripravili povzetek ključnih stvari, ki jih morate vedeti.

 

Cilj razpisa:

Zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije.

 

Višina sofinanciranja:

 • do 75 % investicije,
 • Minimalna načrtovana vrednost projekta: 50.000 EUR.
 • Maksimalna višina subvencije 200.000 EUR (de minimis).

 

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški na podlagi tega javnega razpisa so:

 • energetska obnova objektov in snovna učinkovitost, *
 • stroški informiranja in komuniciranja,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

*Operacija, ki je predmet prijave (zgornja prva alineja), mora obsegati enega ali več naslednjih ukrepov:

 • celovita energetska obnova stavb,
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
 • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
 • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
 • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
 • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….)
 • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….)

 

Upravičenci – po Standardni klasifikaciji dejavnosti

Prijavitelji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

 • 55.100 dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
 • 55.101 restavracije in gostilne,
 • 55.201 počitniški domovi in letovišča,
 • 55.203 oddajanje zasebnih sob gostom,
 • 55.204 planinski domovi in mladinska prenočišča.

 

Upravičenci – po regiji

Upravičeno območje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kamor spadajo: pomurska, zasavska, notranjsko-kraška, podravska, koroška, srednjeposavska, savinjska, JV Slovenija.

kohezijska regija slovenije

Vir: Statistični urad RS in Geodetska uprava RS

Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

 

Rok za oddajo vlog:

 • do 21.1.2020, z začetkom sofinanciranja v letu 2021.
 • od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020, z začetkom sofinanciranja v letu 2021.
 • od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021, z začetkom sofinanciranja v letu 2022.

??Vstopite v stik z nami??

Celoten razpis

Celoten razpis je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  objavilo na spletu in je dostopen na spodnji povezavi:

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Vas zanima sodelovanje?

Prenavljate restavracijo ali kuhinjo? Pridobite energetsko učinkovito prezračevalno napravo in profesionalni kuhinjski strop s pomočjo nepovratnih sredstev.

 

PRIDOBITE ENERGETSKO UČINKOVITO PERZRAČEVALNO NAPRAVO IN PROFESIONALNI KUHINJSKI STROP S POMOČJO NEPOVRATNIH SREDSTEV!

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search