Sofinanciranje v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

 In EkoSklad, Energetska učinkovitost, Klimatizacija, Klimatske naprave, Obnovljivi viri, Okolju Prijazno, Prezračevanje, Učinkovita raba energije

Izkoristite sofinanciranje v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, ki jo nudi EKO SKLAD

Slovenski  okoljski  javni sklad (EKO SKLAD) sofinancira naložbe, ki se usmerjajo v učinkovito rabo in obnovljive vire energije za novogradnje. Gre za Javni poziv 51FS-PO18, ki za številne ukrepe, ki spodbujajo energetsko učinkovitost, omogoča pridobitev do 200.000 EUR finančne pomoči.

Za vsakega od spodaj naštetih ukrepov za energetsko varčnost je možno pridobiti finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev, kredita ali kombinacijo obojega. In sicer:

 • nepovratna sredstva v višini do 20%,
 • kredita pa v višini do 80% upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0% (min 25.000 EUR).

 

20% NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA ENERGETSKO VARČNE UKREPE

Za vse stranke podjetja Menerga, ki pri svojih investicijah v stavbe želijo implementirati energetsko varčno klimatizacijo, prezračevanje, ogrevanje in hlajenje je zanimivih predvsem spodnjih pet ukrepov za katere je mogoče izkoristiti 20% subvencioniranje z nepovratnimi sredstvi.

Gre za:

1. Vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;

S tem je mogoče pridobiti subvencijo za napravo Menerga Rewatemp,  v kateri je integrirana toplotna črpalka in hladilni agregat v eni kompaktni hibridni napravi. Sistem, ki omogoča vračanje odpadne energije in hkratno hlajenje in ogrevanje ter skladiščenje ogrevalnega oz. hladilnega medija.

2. Vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;

Vse naprave Menerga Adsolair, Resolair, Adconair ali podobne, ki jih predvidimo glede na točno namembnost stavbe.

3. Gradnjo skoraj nič-energijske stavbe;

Tukaj je mogoče subvencionirati načrtovanje in izračune za energetski koncept zgradbe. Gre za 3 različice energetske smeri, ki so točno izračunane za določeno zgradbo. Ta energetski koncept je povod za izdelavo projektne naloge. Ta dokument kasneje komunicira energetsko vizijo stavbe s strani naročnika projektantu.

4. Vgradnjo energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov;

Za naše stranke, ki imajo klimatske naprave Menerga starejše od 15 let, je mogoče nadomestit starejše komponente z novejšimi in s tem bistveno povišati življenjsko dobo naprave. EC ventilatorji so poganjani s strani energetsko učinkovitih elektromotorjev, ki za svoje obratovanje porabijo tudi do 20% manj električne energije. Projekt predelave si lahko ogledate tukaj.

5. Uvedbo sistema upravljanja z energijo;

Za vse naročnike, ki želijo upravljati z zgradbo in energijo zgradbe lahko priskočimo na pomoč z vpeljavo centralnega nadzornega sistema (CNS), ki upravnikom zgradbe omogoča nadzor in upravljanje do enostavnih energetsko-finančnih prihrankov.

 

POTREBUEJTE POMOČ PRI PRIJAVI?

Na podjetju Menerga smo pripravili pomoč in svetovanje za vse stranke, ki se želijo prijaviti na kateregakoli od zgodnjih ukrepov. Za več informacij se lahko obrnete neposredno na naše prodajne-svetovalce, ki bodo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja ali na info@menerga.si.

Skupaj lahko poiščemo način kako je najbolj smiselno urediti prijavo in kako si lahko zagotovite subvencijo za energetsko najbolj učinkovito tehnologijo na trgu.

 

SEZNAM VSEH ENERGETSKO-VARČNIH UKREPOV, KI JIH SUBVENCIONIRA EKO SKLAD

Seznam vseh ukrepov, ki jih subvencionira EKO SKLAD v javnem pozivu 51FS-PO18:

 • toplotno izolacijo zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
 • toplotno izolacijo tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
 • toplotno izolacijo stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
 •  zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi okni,
 • vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
 • vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
 • vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
 • vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
 • optimizacijo sistema ogrevanja,
 • napravo za samooskrbo z električno energijo,
 • gradnjo skoraj nič-energijske stavbe,
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnjo energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedbo sistema upravljanja z energijo,
 • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
 • napravo za soproizvodnjo električne energije in toplote.

EKO SKLAD logotip

Na javnem pozivu 51FS-PO18  lahko sodelujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

 

Prenesite Javni poziv z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo tukaj:

https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/51FS-PO18/51FS-PO18.zip

Več informacij na spletni strani Eko sklada:

https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=33

 

VAS ZANIMA IZRABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recommended Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search