Celostne rešitve plitve geotermalne energije in energetsko pogodbeništvo

 In celostne rešitve plitve geotermalne energije, Energetska učinkovitost, Obnovljivi vir energije, Obnovljivi viri, plitva geotermalna energija, Trajnost, Učinkovita raba energije

Celostne rešitve plitve geotermalne energije smo na podjetju Menerga razvili, saj podpiramo vizijo EU, ki si prizadeva maksimalno znižati potrebno po fosilnih gorivih v naslednjih desetletjih.

Zaradi tega smo razvili napravi, Rewatemp in Hydrotemp, ki skupaj omogočajo, da stavbe maksimalno izrabijo plitvo geotermalno energijo in na tak način:

 • prihranijo pri stroških ogrevanja in hlajenja stavbe tako pozimi kot poletji,
 • znižajo emisije CO2,
 • upočasnjujejo globalno segrevanje.

Rešitev smo naredili bolj dostopno na trgu tako, da nudimo strankam tudi energetsko pogodbeništvo, ki ga natančneje predstavljamo v tem prispevku.

 

1.) Kaj obsega 360°celostna rešitev plitve geotermalne energije?
2.) Trajnostna investicija v prihodnost stavbe
3.) Energetsko pogodbeništvo: možnosti financiranja celostne rešitve plitve geotermalne energije
4.) Energetske naprave potrebne za izpeljavo rešitev
5.) Celostna rešitev plitve geotermalne energije na primeru proizvodno-poslovne stavbe podjetja Domel, Železniki
6.) Primer celostne rešitve plitve geotermalne energije na Ameriški šoli v Zagrebu, AISZ (HR)
7.) Energetsko upravljanje pri napravah za izrabo plitve geotermalne energije

Kaj obsega 360°celostna rešitev plitve geotermalne energije?

Stavbam lahko zagotovimo vse potrebno, da lahko začnejo izkoriščati obnovljive vire energije in na tak način varčevati pri ogrevanju in hlajenju stavbe. 360° rešitev plitve geotermalne energije pomeni, da na rešitev pogledamo iz vseh zornih kotov in da rešitev zajema vse, kar je potrebno za izvedbo »od A do Ž«.

Celostna rešitev plitve geotermalne energije s perspektive 360°obsega:

 • Priprava projektne rešitve / energetskega koncepta s preračunom potrebe in porabe energije,
 • Geotermalno toplotno črpalko (del naprave Menerga Rewatemp),
 • Geotermalno hladilni agregat (del naprave Menerga Rewatemp),
 • Sistem za pripravo sanitarne tople vode (del naprave Menerga Rewatemp),
 • Energetski modul (del naprave Menerga HydroTemp),
 • Hidravlično modul (del naprave Menerga HydroTemp),
 • Geodetski preizkus ustreznosti območja (neodvisen geodetski preizkuševalec),
 • Priprava vrtine ali geosonde (podizvajalec za vrtanje vrtin),
 • Dobava celostnega postrojenja za izrabo OVE,
 • Zagon na lokaciji objekta vključno z IQ testom (installation quality) in OQ testom (operational quality),
 • Oddaljen »monitoring« energetskega delovanja rešitve preko centralnega nadzornega sistema (Menerga CNS).

Trajnostna investicija v prihodnost stavbe

Celostne rešitve plitve geotermalne energije predstavljajo trajnostno investicijo. Značilnosti trajnostne investicije, ki jih snujemo na podjetju Menerga, so:

 • Višja finančni vložek v profesionalno napravo ob nakupu,
 • Večji prihranek pri stroških stavbe za naslednjih 25+ let,
 • Možnost nadgradnje oz. obnova naprave po cca. 25 letih delovanja (kar pomeni, da napravo lahko posodobimo in nadomestimo le ključne dele in je kot take ni potrebno zavreči)
 • Izdelek temelji na premisah krožnega gospodarstva,

Razumljivo je, da odlični izdelki, ki morajo delovati 25+ let, ne morejo biti izdelani ceneno ali narejeni iz materialov slabše kakovosti ali biti sestavljeni iz vprašljivih komponent.

Izdelki podjetja Menerga so trajnostni izdelki in predstavljajo trajnostne investicije. Nekoliko večja investicija na začetku pomeni bistveno višji prihranek vsak mesec pri stroških za energijo.

Vsako celostno rešitev plitve geotermalne energije posebej prilagodimo potrebam stavbe naših klientov. Različen volumen in različna površina vsake stavbe namreč narekujeta ustrezno dimenzijo sistema, ki je potreben.

Energetsko pogodbeništvo: možnost financiranja celostne rešitve plitve geotermalne energije

Energetsko pogodbeništvo je način financiranja, kjer se strošek nakupa sistema za prihranek energije, povrne oz. financira iz prihrankov, ki ga sistem ustvari tekom obratovanja.

Na kratko: investicijo si je mogoče povrniti iz ustvarjenih prihrankov. Na tak način si lahko stranka zagotovi izrabo plitve geotermalne energije v stavbi in se ogne začetnemu strošku investicije v sistem.

Ta investicija se dobavitelju povrne v mesečnih obrokih, ki jih odplačajo lastniki stvabe pri energetskih položnicah. Ko je sistem amortiziran in se dobavitelju investicija povrne, preide energetski sistem za prihranek energije v last stranke, ki nato koristi maksimalni prihranek sistema.

Na tak način dobavitelj sistema garantira zagotovljene učinke, saj svoje izdelke in storitve odplača iz prihrankov v pogodbeni dobi. Na tak način je plačilo neposredno odvisno od doseženega prihranka.

Prav zaradi tega strankam nudimo različne načine financiranja celostne rešitve plitve geotermalne energije:

 • Nakup celotne energetske rešitve (klasična investicija stranke),
 • Energetsko pogodbeništvo, kjer strankam ponudimo prevzem investicije preko tretjega partnerja, ki mu stranka odplačuje po mesečnih obrokih (energetski contracting),
 • Energetskega pogodbeništva z možnostjo soinvestiranja. (energetski contracting z možnostjo so-investicije) Gre za tretjega partnerja in prav tako delno so-investicijo stranke same.

Skupaj z vsako stranko najdemo njen individualen način financiranja, ki ga prilagodimo na potrebe projekta.

energetsko-pogodbenistvo-celostne-resitve-plitve-geotermalne-energije

Energetske naprave potrebne za izpeljavo rešitev

Celostna rešitev plitve geotermalne energije je sestavljena iz naslednjega eko-sistema naprav in storitev Menerga:

 • Priprava energetskega koncepta prilagojenega na vašo stavbo,
 • Menerga RewaTemp, geotermalna toplotna črpalka voda-voda in geotermalni hladilni agregat v eni hibridni napravi,
 • Menerga HydroTemp, hidravlični in energetski modul v enem,
 • Centralni nadzorni sistem CNS in digitalna regulacija DDC zagotovljena in integrirana v obe napravi omogoča energetsko upravljanje in energetsko optimiranje priprave energije za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne tople vode.
celostne-resitve-plitve-geotermalne-energije-rewatemp-hydrotemp

Celostna rešitev plitve geotermalne energije na primeru proizvodno-poslovne stavbe podjetja Domel, Železniki

Plitva geotermalna energija je energetska rešitev, ki ji zaupajo napredna slovenska podjetja kot je tudi podjetje Domel iz Železnikov, ki razvija električne motorne pogone in si prav tako prizadeva za trajnostne inovativne rešitve v svojih proizvodnih halah, kakor tudi v poslovnih objektih.

Oglejte si kratek predstavitveni video, kjer je mogoče videti Menerga RewaTemp, HydroTemp. Accutemp / SaniTemp in prav tako tudi Menerga CNS.

Primer celostne rešitve plitve geotermalne energije na Ameriški šoli v Zagrebu, AISZ (HR)

Izobraževalne institucije kot so šole, vrtci, fakultete in stavbe univerz in šolskih kampusov, prav tako predstavljajo velik potencial za izrabo plitve geotermalne energije in prihranek pri stroških ogrevanja in hlajenja stavbe.

Ameriška mednarodna šola v Zagrebu, AISZ, ki združuje osnovno in srednjo šolo v en povezan kampus, prav tako izrablja plitvo geotermalno energijo, da stavo »brezplačno« ogreva pozimi in »brezplačno« hladi poletji.

Oglejte si kratek predstavitveni video:

Energetsko upravljanje pri napravah za izrabo plitve geotermalne energije

Energetsko upravljanje zagotovimo z vgrajenim CNS sistemom Menerga, ki je serijsko integriran v elektro omaro vsake od naprav, Rewatemp in Hydrotemp. Na tak način imamo oddaljen dostop do naprave, hrkati pa si zagotovimo nadzor v realnem času.

Več informacij o centralnem nadzornem sistemu lahko najdete tudi v brošuri Menerga Avtomatizacija.

TVOJ NASLEDNJI KORAK

Naročite se na…

Stopite z nami v…

Sledite nam na…

Recommended Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search