Standardizirane hibridne geotermalne toplotne črpalke – Razvojni projekti Menerga v 2022

 In Obnovljivi vir energije, Obnovljivi viri, Trajnost, Učinkovita raba energije

Standardizirane hibridne geotermalne toplotne črpalke so razvojni korak, ki ga želi podjetje menerga zaključiti v letu 2022. V okviru javnega razpisa “Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti”, katerega nosilec je javna agencija SPIRIT, podjetje Menerga d.o.o. izvaja projekt “Razvoj standardiziranih in optimiziranih geotermalnih hibridnih naprav”, ki so namenjene ogrevanju / hlajenju stavb.

Prav standardizacija energetskih naprav je namreč vzvod do uspešne distribucije tega izdelka na domačem in tujem trgu.

Projekt, katerega delovni naslov je GHYO (“Geothermal Hybrid Optimization”) želi narediti naprave za izrabo energije za ogrevanje in hlajenje iz plitve podtalne vode še bolj dostopno vsem investitotrjem, ki bodo gradili stavbe in želijo prihraniti pri stroških ogrevanja in hlajenja tako, da namestijo standardizirane hibridne geotermalne toplotne črpalke-

Zavedamo se, da se zavedanje o izrabi goetermalne energije šele prihaja v zavedanje širše javnosti. Nikakor pa še ni na nivoju popularnosti sončnih elektrarn, ki so – na žalost – skorajda edini sinonim za izbrao energije obnovljivega vira.

Zato je smiselno trgu ponuditi alternativne rešitve izrabe obnovljivih virov, ki so za investitorje v stavbe:

  • cenovno dostopne in konkurenčne drugim rešitvam izrabe OVE,
  • imajo kratko dobo vrčanja investicije (ROI),
  • enostavne in hitre za implementacijo zaradi česar je lahko na trgu hitrejša adaptacija.

Od rešitve po meri do standardizirane hibridne geotermalne toplotne črpalke

  • Menerga je že več let aktivna na področju geotermalnih toplotni črpalk. V tem času smo razvili učinkovite rešitve za ogrevanje in hlajenje stavb  s pomočjo hibridne geotermalne toplotne črpalke, ki združuje v enem kompaktnem ohišju tudi geotermalni hladilni agregat ter napravo za pridobivanje energije iz sanitarne tople vode. Gre za t.i. napravo Menerga Rewatemp, ki se v tej obliki prilagodi na potrebe strojnice in implementira po meri.Njej komplementarna naprava Menerga Hydrotemp, predstavlja energetski in hidraulični poskrbi za ustrezne toplotne izmenjevalnike in akumulacijske posode za toplo in hladno vodo.
standardizirane-hibridne-geotermalne-toplotne-crpalke

Kakšen je namen izvedbenega projekta?

  • prispevati k uresničevanju ambiciozne okoljske regulative v EU z najvišjimi tehnološkimi standardi, ki jih poznamo v panogi in ki jih v podjetju Menerga vselej spoštujemo pri razvoju.Smernice Evropske komisije izrecno nagovarjajo vse države članice k ambicioznemu izkoriščanju najčistejših obnovljivih virov energije, ki so na voljo v posameznih državah, in projekt GHYO lahko služi kot referenčni primer.Strokovnjaki ugotavljamo, da so pri razvojnih rešitvah potrebni tehnološki preskoki, hkrati pa močnejše zaveze lokalne regulative in podpornih institucij pri uveljavljanju teh tehnologij v praksi.
  • povečati vključenost vseh zaposlenih v razvojne izzive ter doseči visoke sinergijske učinke sodelovanja različnih oddelkov v podjetju Menerga (projektiva, avtomatika, prodaja, trženje, servis, administracija) ter okrepiti pripadnost zaposlenih strateškim razvojnim ciljem podjetja.

Cilji ob zaključku razvojnega projekta standardizirane hibridne geotermalne toplotne črpalke

  • standardizacija vseh GHY naprav oz. tipsko standardizirane standardizirane hibridne geotermalne toplotne črpalke s perifernimi napravami – kar bo zagotovilo sinhornizirano delovanje med geotermalno toplotno črpalko, energetskim modulom in hidrauličnim modulo,
  • optimizacija proizvodnje GHY naprav, kar bo znižalo roke izdelava naprav,
  • optimiranje cene za vse standardizirane hibridne geotermalne toplotne črpalke (GHY naprave), kar pomeni, da bi naprave GHY lahko bile že kratkoročno bistveno bolj dostopne domačemu in tujemu trgu.
spirit-logo

TVOJ NASLEDNJI KORAK

Naročite se na…

Stopite z nami v…

Sledite nam na…

Recommended Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search