Profesionalna kuhinjska napa Südluft za prezračevanje kuhinje

 In Energetska učinkovitost, Kuhinja, Kuhinjski strop, Učinkovita raba energije

Kuhinjska napa je v sistemu prezračevanja kuhinj najbolj pogost element za zajem in odvod onesnaženega zraka. Nameščena je nad kuhinjsko tehnologijo, kjer je prehajanje toplote, vodne pare, maščobnih delcev in drugih aerosolov v zrak največje. Oblikovana je tako, da omogoča maksimalen zajem in odvod onesnaženega zraka. Zajeti zrak se preko kanalskega razvoda vodi na prosto direktno ali preko klimatsko prezračevalne naprave.

Poleg zajema onesnaženega zraka, kuhinjska napa zrak tudi filtrira in preprečuje ali zmanjšuje nabiranje maščobnih delcev v kanalskem razvodu, ventilatorju in prezračevalni napravi. S tem nosi tudi varnostno protipožarno funkcijo. Pri dimenzioniranju in namestitvi profesionalne kuhinjske nape je potrebno upoštevati standard SIST EN 16282-1:2017. Obstajajo različne izvedbe kuhinjskih nap, kar bomo prikazali v nadaljevanju.

Pri podjetju Menerga sodelujemo s priznanim nemškim proizvajalcem Südluft, ki izdeulje tako profesionalne kuhinjske nape, kakor tudi kuhinjske prezračevalne stropove.

 

Elementi kuhinjske nape Südluft

Profesionalno kuhinjsko napo Südluft sestavljajo v osnovi ogrodje za zajetje onesnaženega zraka, filter za izločanje maščobnih in drugih delcev iz zraka, razsvetljava ter kanalski priključek za odvod zraka. Ker je ogrodje nape izpostavljeno visokim toplotnim obremenitvam, visoki zračni vlagi in raznim agresivnim kislinam v zraku, mora biti sestavljeno iz temperaturno in korozijsko dobro odpornega materiala. Največkrat se uporablja nerjaveče jeklo 1.4301, ki preprečuje tudi razvoj mikroorganizmov.

 

Filtri kuhinjske nape

Za filtracijo v profesionalnih kuhinjskih napah so najbolj razširjeni labirintni filtri. To so filtri iz nerjavečega jekla, ki s svojo obliko povzročajo vrtinčenje odtočnega zraka. Hitrost zraka se pri tem poveča, maščobni in drugi težji delci v zraku pa zastajajo v filtru. Maščobe se zbirajo v gladkih žlebovih filtrov. Labirintni filtri imajo visoko stopnjo protipožarne varnosti, so zanesljivi in odporni na visoke temperature.

Ker se filtrirajo le večji delci, pa je priporočljivo, da se za filtrom kuhinjske nape namesti tudi UV-C dezinfekcijska žarnica. UV-C svetloba razgrajuje preostale maščobne in druge zračne delce ter mikroorganizme, pri čemer nastaja požarno nenevaren prah.

 

Ogrodje kuhinjske nape

Ogrodje nape je lahko spuščeno v istem nivoju, ali pa je na eni strani privzdignjeno. Slednja izvedba je primerna predvsem tam, kjer je višina kuhinjskega prostora majhna. Nape so lahko montirane na strop ali na steno. Za odvod zraka nad obsežnim termo blokom, se uporabijo dvoredne nape.

profesionalna-stropna-napa-kuhinjski-strop-sudluft-Tip-E            kuhinjska-napa-stenska-sudluft-Tip-E-K           kuhinjska-napa-stenska-sudluft-Tip-F

Za zmanjševanje uhajanja odtočnega zraka izven zajetja kuhinjske nape se lahko delež svežega zraka vpihuje neposredno v napo. Neposredno vpihovanje usmerja termični zračni tok direktno proti filtru nape. Temperatura zraka, ki se vpihuje v napo mora biti dovolj visoka, da ne povzroča kondenzacije vlage odtočnega zraka. Količina zraka za neposredno vpihovanje je lahko največ 20 % skupne količine svežega zraka.

profesionalna-kuhinjska-napa-inkjet-Sudluft-Menerga

 

Dimenzioniranje kuhinjske nape

Ogrodje kuhinjske nape mora biti dimenzionirano in nameščeno tako, da je uhajanje termičnega toka onesnaženega zraka minimalno. Povzetek nasvetov za dimenzioniranje smo strnili v spodnja strokovno-tehnična priporočila:

  • Spodnji rob kuhinjske nape je lahko od tal oddaljen največ 2,5 m, vendar pa ne manj kot 2m.
  • Kot med vertikalno osjo in osjo med spodnjim zunanjim robom nape ter zgornjim zunanjim robom termo bloka mora biti najmanj 15°.
  • Previs nape ne sme biti manjši od 0,3 m.
  • Nad kuhinjskimi napravami s čelnim odpiranjem, pa mora previs segati vsaj 0,6 m od roba naprave.
  • Višina ogrodja kuhinjske nape mora biti najmanj 0,4 m, da je zagotovljena ustrezna prostornina, v kateri se termični tok umiri.
profesionalna-kuhinjska-napa-Sudluft-Menerga

Profesionalna kuhinjska napa Südluft (podjetje s katerim sodelujemo za dobavo kuhinjsih nap in kuhinjskih stropov)

Količina zraka skozi napo v kuhinji

Na termični zračni tok vplivajo moteči dejavniki, ki spreminjajo smer zračnega toka. Del termičnega toka lahko tako uhaja zajetju s kuhinjsko napo.

Količina odtočnega zraka skozi napo mora biti zato za določen faktor večja. Kakšen je ta faktor, je odvisno od načina prezračevanja v kuhinjskem prostoru. Pri prezračevanju z mešanjem prostorskega zraka je potrebna količina dodatnega odtočnega zraka do 25%. Pri izpodrivnem stropnem dovajanju svežega zraka pa do 10%. Pri kuhinjskih napah, ki so nameščene ob steni, so moteči vplivi na termični zračni tok manjši. Potrebna količina odtočnega zraka na teh mestih je zato manjša za slabih 40%.

 

Profesionalne kuhinjske nape so velikokrat nepogrešljiv element v kuhinjskih prezračevalnih rešitvah.  Pri podjetju Menerga vam lahko na osnovi Vaših zahtev in želja pomagamo pri izbiri sodobne profesionalne kuhinjske nape za učinkovit odvod zraka ali pri novejši altnerativi rešitvi: prezračevalnem stropu. Prav tako lahko poskrbimo pravilno načrtovano prezračevanje kuhinje in izbiro ter dimenzioniranje ustrezne prezračevalne naprave.

 

POTREBUJETE POMOČ PRI PREZRAČEVANJU PROFESIONALNE KUHINJE?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search