Menerga dogodki v 2020

Menerga dogodki v 2020

Podjetje Menerga vsako leto organizira različne dogodke, ki služijo predstavitvi novosti, izmenjavi idej in dobre prakse ter druženju in mreženju.

Letos bomo prisotni na različnih zunanjih srečanjih kot so predavanja v okviru Inženirske zbornice Slovenije (IZS), arhitekturne konference BIG Arhitektua, ter na dogodku Strokovni posvet o vodah. Poleg tega bomo organizirali tudi nekatere samostojne dogodke.

 

Razpored dogodkov v 2020:

 • 25.03.2020, Maribor:  Prezračevanje velikih kuhinj –  IZS, Bojan Gavez – Maribor
 • 08.04.2020, Ljubljana: Kakovost in vzdrževanje zraka v bazenskem prostoru – Strokovni posvet o vodah, Bojan Gavez
 • 16.04.2020, Ljubljana: Izraba plitve geotermalne energije za potrebe ogrevanja in hlajenja večjih zgradb – IZS, Danijel Muršič
 • 22.05.2020, Ljubljana: Konferenca BIG Arhitektura Pomlad, Menerga Team
 • 09.09.2020, Ljubljana: LCC analiza prezračevalnih sistemov –  IZS, Drago Wolf
 • 23.09.2020, Split: Predstavitev: Menerga Katalog 2020, Menerga Team
 • 24.9.2020, Rijeka: Predstavitev: Menerga Katalog 2020, Menerga Team
 • 14.10.2020, Maribor: Analiza učinkovitosti sistemov vračanja toplote v prezračevalnih klimatizacijskih sistemih – IZS, Branko Zelenko
 • 20.10.2020, Ljubljana: Konferenca BIG Arhitektura Jesen, Menerga Team
 • 08.12.2020, Maribor: Prednovoletni Menerga dogodek, Menerga Team
 • 09.12.2020, Zagreb: Prednovoletni Menerga dogodek, Menerga Team

 

Sklop predavanj IZS:

Predavanje: Prezračevanje velikih kuhinj

1. Uvod

Zakaj prezračevanje kuhinj, veljavna zakonodaja, predpisi, priporočila, delitev – velikost in tipi kuhinj, načini prezračevanja, kuhinjske nape – značilnosti, prezračevalni stropovi – značilnosti, primerjava nap in stropov.

2. Izračun potrebne količine svežega zraka po VDI 2052

Vstopni podatki za preračun kuhinj, kuhinjska tehnologija in vpliv na izračun količine zraka, toplotne obremenitve in onesnaženost zraka v kuhinjah, toplotno okolje v kuhinji, temperatura in vlaga posameznih področij v kuhinji, ugodje bivanja v kuhinji, gibanje zraka, higiena.

3. Določevanje distribucijskih elementov

Načini distribucije zraka v kuhinji, tipi kuhinjskih nap, tipi kuhinjskih stropov, izračun količine zraka za nape in za kuhinjske stropove, izračun količine zraka za “ekonomične nape”, definiranje količine vtočnega zraka, elementi vtočnega zraka.

4. Metode izločanja aerosolov v napi ali v kuhinjskem stropu, kanalski sistem

Vrste filtrov in njihova učinkovitost, kanalski sistem in elementi kanalskega sistema, maščobe v kanalskem sistemu, dezinfekcija zraka, požarna zaščita kanalskega sistema, izločevanje vonjav iz odtočnega zraka, higiena.

5. Metode vračanja toplote v prezračevalni napravi

Vračanje toplote iz odtočnega zraka kuhinje – da in ne, čistoča odtočnega zraka, filtracija zraka v prezračevalni napravi, rekuperacija ali regeneracija, material prenosnikov toplote, čiščenje in vzdrževanje prenosnikov toplote, letni in zimski režim obratovanja prezračevalne naprave.

6. Izraba toplote pri vgradnji mehanskega hladilnega sistema v KN kuhinje

Hlajenje vtočnega zraka s kompresorskim hladilnim sistemom – potrebe in omejitve, izkoriščanje viškov toplote odtočnega zraka iz kuhinje, mehanski hladilni sistem v kuhinji kot toplotna črpalka.

Predavatelji: Bojan Gavez, univ.dipl.inž.str.

Datum: 25.3.2020

Lokacija: v prostorih podjetja Menerga, Zagrebška cesta 102, 2000 Maribor

Več informacij: http://www.izs.si/

 

Predavanje: Izraba plitve geotermalne energije za potrebe ogrevanja in hlajenja večjih zgradb

1. Uvod

Plitva geotermalna energija – podzemne vode, reke, morja, jezera, energija zemljine do globine cca. 200 – 300 m (skladno z rudarskim zakonom).Potencial plitve geotermalne energije. Metode za izrabo plitve geotermalne energije in regeneracija geotermalnega vira. Kakovost zajema podzemne vode in površinskih voda.

2. Priprava ogrevalnega energenta in izraba geotermalnega vira

Dimenzioniranje parametrov posrednega kroga prenosa toplote pri izrabi plitve geotermalne energije podzemnih in površinskih voda. Vpliv spremenjenih pogojev obnovljivega vira na učinkovitost priprave toplotne energije. Varnostni sistem posrednega kroga.

3. Priprava hladilnega energenta

Parametri sočasne priprave ogrevalnega in hladilnega energenta. Vpliv spremenjenih pogojev obnovljivega vira na učinkovitost priprave hladilne energije. Možnost optimiziranja porabe električne energije pri pripravi hladilne energije.

4. Regeneracija geotermalnega vira in učinkovitost porabe električne energije

Prikaz povečanja učinkovitosti izrabe toplotne energije vsled toplotno regeneriranega geotermalnega vira. Zemljina kot akumulator obnovljivega vira hladilne in toplotne energije.

5. Sočasna priprava sanitarne tople vode

Parametri posrednega visokotemperaturnega kroga za pripravo sanitarne tople vode in regulacija. Definiranje količine toplotnega energenta na višji temperaturi pri izrabi visokotemperaturne strani hladilnega sistema.

Predavatelji: Danijel Muršič, univ.dipl.inž.str.

Datum: 16.4.2020

Lokacija: v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Več informacij: http://www.izs.si/

 

LCC analiza prezračevalnih sistemov

1. Uvod

Sistemi izrabe energije odvodnega zraka. Rekuperativni in regenerativni toplotni izmenjevalniki. Metode za zmanjševanje potrebnih priključnih moči hladilcev klima naprav.

2. Izračun potrebnih priključnih moči grelnikov in hladilnikov

Izračun količine vrnjene toplote v sistemih prezračevalnih naprav na regenerativnih in rekuperativnih toplotnih izmenjevalnikih – posebnost protitočnega rekuperatorja. Izračun prihrankov hladilnih moči prezračevalnih naprav z uvedbo posrednega hlapilnega hlajenja.

3. Priprava potrebnih vhodnih podatkov primerjanih sistemov

Uporaba hidrometeoroloških podatkov posamezne lokacije, ki upošteva pogostost (število ur v letu znotraj posameznega obdobja in glede na dnevni čas) dane temperature in pripadajoče relativne vlage zunanjega zraka.

4. Metode izračuna prihrankov energije

Prikaz integracijske metode izračuna in seštevanja delnih prihrankov z ozirom na pogostost pojava le teh v izbranem časovnem intervalu. Prikaz vpliva vnosa različnih parametrov primerjalnih sistemov na izračun prihrankov energije.

5. Implementacija softwarea za izračun LCC

Izvedba izračuna za dva primera različnih kombinacij primerjanih sistemov. Izbrali bomo podatke za celinski – kontinentalni klimatski in primorski kontinentalni pas.

6. Prikaz razmerja prihranjenih priključnih grelnikov in hladilnikov prezračevalnih naprav

Prikaz procentualnega razmerja priključnih moči grelnikov in hladilnikov primerjanih sistemov prezračevanja. Izraz absolutnih moči prihrankov priključnih moči grelnikov in hladilnikov in sumarni vpliv na dimenzioniranje priprave hladilnega in grelnega energenta.

Predavatelji: Drago Wolf, univ.dipl.inž.str.

Datum: 9.9.2020

Lokacija: v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

 

Več informacij: http://www.izs.si/

 

Analiza učinkovitosti sistemov vračanja toplote v prezračevalnih in klimatizacijskih sistemih

1. Uvod

Sistemi vračanja toplote zavrženega zraka. Rekuperatorji, regeneratorji-vrste, možnosti aplikacij. Vrste materialov toplotnih izmenjevalnikov, prehod toplote, konstrukcijske oblike

2. Izračun potrebne količine svežega zraka za bivalne in nebivalne prostore

Ppregled standardov in priporočil DIN, EN SIST, potrebna količina svežega zraka za biološko bivanje, potrebna količina svežega zraka za odvod polutantov iz prostora. Kategorije kakovosti notranjega zraka.

3. Prikaz termodinamičnih sprememb stanja vlažnega zraka v h-x diagramu

Prikaz procesov:

-ogrevanja, hlajenja,

-razvlaževanja, vlaženja,

-adiabatskega hlajenja

Temperaturni izkoristek; entalpijski- energijski izkoristek

Reševanje praktičnih nalog z ročnim načrtovanjem v h-x diagramu za vlažni zrak

4. Vpliv vračanja toplote v prezračevalnih in klimatizacijskih napravah na dimenzioniranje moči za pripravo hladilnega in grelnega energenta

Prikaz razlike potrebnih priključnih moči grelnikov in hladilnikov pri uporabi različnih metod vračanja energije v KN.

Izračun potrebne ogrevalne in hladilne moči za potrebe dimenzioniranja priprave energentov. Energetska učinkovitost posrednega hlapilnega sistema v toplotnem izmenjevalniku zrak/zrak. Variacija sistemov vračanja toplote in sprememba priključnih moči grelnikov in hladilnikovVpliv ciljanega sušenja dovodnega zraka v klima napravah na dimenzioniranje potrebnih grelnih in hladilnih moči sistema priprave energentov.

5. Vzdrževanje sistemov vračanja toplote in lekaže zraka

Tehnične konstrukcijske možnosti vgradnje toplotnih izmenjevalnikov zrak/zrak, za vračanje toplote odvodnega zraka na sveži zrak. Vpliv obvladovanja tesnenja rekuperatorjev in regeneratorjev v ohišjih klimatskih in prezračevalnih naprav.

6. Tehnične lastnosti sestavljenih sistemov rekuperatorjev

Povečevanje moči rekuperativnih toplotnih izmenjevalnikov zrak / zrak z kombinacijo tipsk ih velikosti izmenjevalnikov.Tehnične omejitve pri kombiniranih izmenjevalnikih skladno z ERP 2018.

Predavatelji: Branko Zelenko, univ.dipl.inž.str.

Datum: 14.10.2020

Lokacija: v prostorih Menerge, Zagrebška cesta 102, 2000 Maribor

Več informacij: http://www.izs.si/

 

Festival – Big Arhitektura

Lokacija: Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana

Datum: 22.5.2020 in 20.10.2020

Namen: Predavanje na konferenci + mala stojnica + 1:1 posvet z inženirji

Več informacij: http://zavodbig.com/big-arhitektura-vsebina-maj-2020/

 

Posvet o kopalnih vodah: Kakovost in vzdrževanje zraka v bazenskem prostoru

Predavatelji: Bojan Gavez, univ.dipl.inž.str.

Datum: 8.4.2020

Lokacija: V prostorih predavalnice hotela Stil

Tema: Kakovost in vzdrževanje zraka v bazenskem prostoru

Strokovno posvetovanje je namenjeno:

 • vsem, ki na kakršen koli način delajo v bazenskih kompleksih in dnevno skrbijo za zagotavljanje kakovosti kopalnih vod ter spremljevalnih prostorov;
 • upravljavcem in vzdrževalcem kopaliških objektov in naprav, kopališkim mojstrom in športnim delavcem v plavalnih klubih, balneologom, projektantom in investitorjem za izgradnjo kopaliških objektov, strokovnjakom v zdravstveno negovalnih centrih;
 • ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja ter dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti kopalne vode ter si izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci strokovnega posvetovanja.

Več informacij: http://www.mostdoznanja.si/index.php/strokovni-posveti-o-vodah/46-cez-most-do-znanja/okolje-in-tehnologije/136-kakovost-kopalnih-voda

ŽELITE VEČ INFORMACIJ O MENERGA DOGODKIH?

Vabimo vas, da se prijavite na Menerga Newsletter, ki ga pošiljamo 1× mesečno.

Recommended Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search