Gradnja in izvedba pokritih bazenov

 In Bazenska klimatizacija, Energetska učinkovitost, Klimatizacija, Klimatizacija bazenov, Komfortna klimatizacija, Vodna tehnika

Pokriti bazeni – kaj je pomembno pri gradnji in izvedbi?

Osnovne zahteve in napotki, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji zaprtih bazenskih objektov je, da se dosegajo, nadzirajo in vodijo vsi želeni parametri, tako za ljudi kakor tudi za gradbeno konstrukcijo.

Osnovne zahteve za projektiranje bazenskih prostorov:

 • koeficient prehoda toplote steklenih površin naj bo manjši od Umax=1,0 W/m2.K
  Okna morajo biti brez toplotnih mostov, z možnostjo odpiranja v poletnem obdobju
 • koeficient prehoda zunanje stene  U=0,20-0,30 W/m2.K
 • koeficient prehoda strehe  U=0,15 – 0,25 W/m2.K
 • posebno pozornost je potrebno posvetiti parni zapori, zaradi zahtev gradbene fizike.
  Znano je, da skozi konstrukcijo bazenskega prostora difundira para zaradi različnih parcialnih tlakov vode v prostorskem in zunanjem zraku. Če parna zapora ni položena na pravem mestu in še pomembneje, če ni profesionalno izvedena, lahko pride do velikih poškodb na gradbeni konstrukciji
 • celotna gradbena konstrukcija mora biti brez toplotnih mostov
 • vpih zraka mora biti, zraven ostalega, obvezno na steklene površine, da ne prihaja do kondenzacije. To se najugodneje izvede z linijskimi difuzorji montiranimi v tlaku, ob tem pa je pod njimi potrebno zagotoviti ustrezen prostor za vodenje kanalov
 • odvod zraka iz prostora naj bo pod stropom na najvišjem mestu.

 

gradnja-pokritega-bazena_Menerga

 

Osnovne informacije o dimenzioniranju klimatske naprave

Izračun oziroma dimenzioniranje klimatske naprave temelji na vseh poznanih mednarodnih predpisih in priporočilih (SWKI, VDI, DIN), v odvisnosti od temperature bazenske vode in bazenskega zraka, vodnih površin ter vodnih atrakcij. V primeru, da se spremeni temperatura ali drugi parametri, se spremeni količina potrebnega zraka za razvlaževanje. S tem je možno, da se spremenijo tudi tip in dimenzije klimatske naprave.

Pozornost je potrebno posvetiti priporočilom SWKI, za natekanje steklenih površin s suhim zrakom. Površina zasteklitve se mora optimalno uskladiti z mokro površino bazena, da se optimira poraba energije. Zaradi zahtevnosti izvedbe natekanja zraka se priporoča, da se opusti izdelava steklene strehe v bazenskem prostoru.

Transmisijske izgube se pokrivajo s toplim zrakom iz klimatske naprave (ogrevanje). Zaradi občutka ugodnosti za ljudi, se predlaga talno ogrevanje, ki ima funkcijo temperiranja tal na konstantno temperaturo. Ostale transmisijske izgube pokriva klimatska naprava.

V strojnici klimatske naprave je potrebno predvideti talne sifone za kondenz iz klimatske naprave, normalno mesto posluževanja, ki je minimalno enako širini naprave in transportno pot za vnos naprave.

Upoštevati je potrebno tudi kanalske povezave in s tem povezane gradbene posege – preboje.

 

gradnja-bazena_pokrit-bazen_Menerga

 

Ker je klimatizacija bazenskega prostora tesno povezana predvsem s “pripravo” bazenske vode, je nujno potrebna koordinacija in sodelovanje projektanta strojnih instalacij s projektantom bazenske tehnike.

 

Če povzamemo…

To so pomembne informacije, ki jih je potrebno upoštevati pri tako kompleksnem problemu, kot je klimatizacija zaprtih bazenskih prostorov. Izziv ni v izgradnji bazena, ampak v izgradnji celovitega sistema notranjega bazena – od predvidenega prostora do spremljajoče tehnike, ki je potrebna za nemoteno delovanje bazena ter tudi za ugodje bivanja. Pri izgradnji se ne sme pozabiti na obratovalne stroške, ki so lahko izredno visoki, še posebej če sistem ni zasnovan racionalno.

POTREBUJETE POMOČ PRI PREZRAČEVANJU BAZENSKH PROSTOROV IN RAZVLAŽEVANJU ZRAKA?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search