Trajnostna rešitev hlajenja z R718 podjetja Menerga

 In Energetska učinkovitost, Hlajenje, Klimatizacija, Klimatske naprave, Okolju Prijazno, Prezračevalne naprave, Prezračevanje, Rekuperator, Učinkovita raba energije

Nova tehnologija hlajenja naprave Adconair AdiabaticDXcarbonfree  predstavlja trajnostno rešitev hlajenja z R718

Naravna hladilna sredstva postajajo vse pomembnejša, saj z njihovo uporabo zmanjšujemo količino konvencionalnih hladilnih sredstev z visokim GWP (Global Warming Potential).

Menerga je na največjem sejmu za HVAC – ISH 2019 predstavila inovacijski izdelek, ki dopolnjuje paleto naravnih tehnologij hlajenja.

Nova tehnologija hlajenja Adconair AdiabaticDXcarbonfree ni odvisna od strogih zahtev, ki regulirajo uporabo F-plinov (Fluorirani plini), saj kot hladilno sredstvo uporablja vodo (R718).

To omogoča nova tehnologija kompresorjev, ki v zaprtem sistemu ustvarja vakuum stanja 15 mbar. Na ta način voda izhlapi pri temperaturi tik nad 10°C. V prvem koraku se zunanji zrak predhodno ohladi v protitočem rekuperatorju s sistemom indirektnega adiabatnega hlapilnega hlajenja. Nato se zrak na toplotnem izmenjalniku, ki uporablja ohlajeno vodo kompresorskega krožnega procesa ohladi na 12°C.

Ta hladilna tehnologija je rezultat sodelovanja z družbo Efficient Energy GmbH. Vgradnja v prezračevalno napravo ponuja rešitev »vse v enem«, zaradi česar so zunanje naprave kot npr. hladilniki odveč.

S to novo tehnologijo vodnega hlajenja so odpravljene tudi vse zahteve Direktive o tlačni opremi (Pressure Equipment Directive – PED 2014/68/EU).

Ta tehnologija naravnega procesa hlajenja je alternativa klasičnim kompresorskim hladilnim sistemom, ki uporabljajo hladilna sredstva z visokim vrednostmi GWP, in naj bi bila na voljo od poletja 2019 dalje.

Adconair_AdiabaticDXcarbonfree_elektricno hlajenje_rekuperacija_toplote

Nova tehnologija električnega hlajenja AdiabaticDXcarbonfree temelji na sistemu rekuperacije toplote Adconair podjetja Menerga.

 

Adconair_AdiabaticDXcarbonfree_Turbo_Kompresor

Zasnova in delovanje turbokompresorja

slike: Menerga GmbH

 

Voda (R718) – naravno hladilno sredstvo

Pravilna izbira hladilnih sredstev je v industriji še vedno problem, zlasti po tem, ko je 1. januarja 2015 začela veljati evropska uredba o F-plinih (fluorirani toplogredni plini), kar je nadalje omejilo uporabo HFC (fluoriranih ogljikovodikov). EChiller uporablja vodo kot hladilno sredstvo, zato je to optimalna rešitev za okolje in gospodarstvo.

Voda kot hladilno sredstvo nima konkurence. Nobena okoljska in varnostna pravila, ki se nanašajo na sedanje in prihodnje obratovanje in vzdrževanje hladilnih naprav, ne veljajo za vodo (R718). To znižuje stroške opreme, obratovanja in vzdrževanja, in nima negativnih vplivov na okolje in podnebje.

Po uporabi v eChillerju lahko vodo, ki je v zaprtem sistem, spustimo nazaj v okolje.

 

Za vaše hladilne naprave preprosto ni boljše rešitve – ekonomsko in/ali okoljsko.

 

Voda kot hladilo – preteklost in sedanjost

Od konca 17. stoletja se voda v industriji uporablja v velikem obsegu kot hladilo v absorpcijskih sistemih, sprva skupaj z žveplovo kislino in kasneje z litijevim bromidom. Voda se pogosto uporablja tudi v adsorpcijskih postopkih, predvsem zaradi izjemno visoke izparilne entalpije in prijaznosti do okolja.

V nasprotju s tem, pa je uporaba vode kot pretočno hladilno sredstvo še dokaj neraziskano in neuporabljeno. Do sedaj voda kot hladilno sredstvo v kompresorskih hladilnih napravah ni bila ekonomsko upravičena. Kljub številnim poskusom do serijske proizvodnje ni prišlo.

Zaradi revolucionarnega pristopa in dolgoletnega razvojnega dela pa se je tudi to spremenilo in eChiller je zdaj na voljo kot serijski izdelek!

 

Voda – brezbarvna, brez vonja, okusa in nestrupena

Poleg teh lastnosti ima voda tudi zelo stabilno molekulo, ki ne vsebuje toplogrednih plinov in nima potenciala za tanjšanje ozonske plasti. Pri uporabi vode kot hladilno sredstvo, obstaja še ena pomembna lastnost, ki omogoča njeno neomejeno uporabo: voda ni vnetljiva. Pri uporabi v hladilnem sistemu se voda pojavlja v tekoči in plinasti obliki. Termodinamični proces poteka v vakuumu.

Slika spodaj prikazuje krivuljo parnega tlaka vode v primerjavi z običajnimi hladilnimi sredstvi. Medtem ko ima CO2 (R744) najvišji parni tlak med hladilnimi sredstvi, je pri običajnih hladilnih napravah nad 0°C parni tlak vode med 10 in 140 mbar. Voda pri temperaturah pod 0°C se običajno ne uporablja v kompresorskih hladilnih sistemih.

Voda-krivulja parnega tlaka vode

 

Voda ima naslednje izjemne lastnosti

Gostota tekoče vode v vakuumu je 1.000 kg/m3. To je primerljivo z gostoto pribl. 20 g/m3 v plinastem stanju. Zaradi tega ogromnega razmerja gostote in posledično nizke volumetrične hladilne zmogljivosti so potrebni kompresorji z velikimi masnimi pretoki hladilnega sredstva (turbo kompresorji). Poleg tega ima voda kot hladilno sredstvo odlične materialne in termodinamične lastnosti. V okolju je vode za hladilno tehnologijo na voljo v zadostnih količinah.

Fizične prednosti

 • Nizek tlak
 • Visoka izparilna entalpija

Fiziološke prednosti

 • Ni strupena
 • Brez vonja

Okoljske prednosti

 • Okolju prijazna
 • Trajnostna
 • ODP = 0, GWP = 0

 

ODP – Ozone Depletion Potential

(ODP) – pomeni, kakšen potencial ima določena kemijska spojina na tanjšanje ozonskega plašča (razpadanja ozona) v primerjavi z referenčnim plinom triklorofluorometan (R-11 ali CFC-11), ki ima določen ODP 1,0.

GWP – Global Warming Potential

(GWP) – je lestvica, ki primerja količino toplote ujeto s toplogrednim plinom, s količino toplote ujete v enaki masi ogljikovega dioksida. Ogljikov dioksid je referenčni toplogredni plin in ima po definiciji vrednost GWP 1,0.

Kemijske prednosti

 • Kemično stabilna
 • Nevnetljiva
 • Naravna
 • Brezbarvna

Gospodarske prednosti

 • Visoko učinkovita
 • Na voljo “brez stroškov”
 • Ni zakonskih omejitev
 • Na voljo v naravi

 

Vir: https://efficient-energy.de/en/the-most-efficient-chiller/water-as-a-refrigerant/

VAS ZANIMA TRAJNOSTNA REŠITEV HLAJENJA?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search