Energetsko varčna gradnja

 In Arhitektura, Energetska učinkovitost, hladilni agregat, Pasivna gradnja, Toplotna črpalka, Trajnost

Energetsko varčna gradnja – kako začeti?

Osveščenost ljudi in energetsko varčna gradnja oz. raba minimalne količine energije

Usklajenost med varovanjem okolja in učinkovito rabo energije je cilj, ki ga danes skušamo doseči  pri načrtovanju in gradnji bivalnih prostorov.

Z zakonsko regulativo se osveščenost o varčevanju z energijo viša in je razpoznavna na vsakem koraku, hkrati pa vedno bolj prodira v zavest ljudi kot nujna vsakodnevna potreba. K osveščenosti so poleg zakonodaje veliko prispevale vzpodbude Eko Sklada in različne subvencije, ki jih prejme investitor kot “nagrado” za odločitev o energetsko varčni gradnji. Investitorje zato vedno bolj zanima letna rabe energije za ogrevanje, skupna raba primarne energije, kakor tudi toplotne izgube zgradbe. Zavedajo se, da je od teh vrednosti odvisen obratovalni strošek stavbe skozi celotno življenjsko obdobje zgradbe.

Naš slogan:

 

“Energetsko najracionalnejši, ekonomsko najgospodarnejši in ekološko najbolj sprejemljiv vir energije je varčevanje.”

 

potrjuje usmerjenost moderne evropske družbe!

 

Resnična trajnost

Današnji čas zahteva poleg treh osnovnih vidikov o estetski, funkcionalni in ekonomični gradnji še četrti vidik – gradnja okolju prijazne in energetsko varčne stavbe.  Vse štiri vidike zajema koncept energetsko varčne gradnje.

Kakšna pa je stavba, ki je zgrajena na ta način?

Na kratko lahko povemo, da je to zgradba, ki ob minimalni porabi energije nudi visoko udobje bivanja tako poleti kakor pozimi. Trdimo, da lahko samo z obema pogojema dosegamo trajnostni vidik gradnje – to je resnična trajnost.

Energetsko varcna gradnja_resnicna trajnost

Za takšno zgradbo je predvsem značilno :

  • dobra toplotna zaščita zgradbe, predvsem zunanjih delov (zunanji zidovi, streha).
  • natančna izvedba toplotne izolacije objekta. Posebno pozornost je potrebno posvetiti tesnosti objekta, izvedbi toplotne izolacije brez por in še posebej t.i. toplotnim mostovom..
  • izkoriščanje  “pasivne” sončne energije s pomočjo ustrezne razporeditve steklenih površin objekta (velike okenske površine na J in majhne na S) ter vgradnje kvalitetnih oken z zunanjimi senčili.
  • uporaba sodobnih, energetsko varčnih in ekološko prijaznih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja.
  • uporaba sončnih panelov za električno samooskrbo (danes primerno zaradi ugodnih finančnih vzpodbud)
  • uporaba naravnih danosti na lokaciji zgradbe (naravno senčenje poleti, zemeljski kolektorji za prezračevanje, zbiranje deževnice)

 

Načrtovanje in projektna dokumentacija

Za izpolnitev ciljev energetsko varčne gradnje je potreben integralni pristop od zasnove do izvedbe stavbe. Pomeni, da morajo intenzivno in aktivno v zgodbi nastajanja stavbe sodelovati investitor, projektanti arhitekture, strojnih in električnih instalacij, projektant požarne zaščite, projektant konstrukcije, kakor tudi ostali deležniki.

Energetsko varcna gradnja_energetski koncept

Vse variante in opcije se morajo rešiti v fazi načrtovanja, kjer se mora najti najbolj optimalna rešitev. Zato si je potrebno postaviti vprašanja in na njih poiskati najboljše odgovore.

Energetsko varcna gradnja_uporaba energije

Iskanje rešitev, spremembe in različna prilagajanja posameznih segmentov v času gradnje so nedopustna. Vse naknadne spremembe so predrage in s svojimi posledicami nepredvidljive na končno stanje zgradbe, saj se to izkaže šele tekom eksploatacije stavbe.

Stavba mora funkcionirati kot živi organizem, ki učinkovito manipulira z energijo. Pomeni, da procesi v stavbi potekajo usklajeno, enostavno in pravočasno, da bodo rezultati čim ugodnejši.

 

Energetsko varcna gradnja

 

Vse komponente med seboj morajo biti premišljene in usklajene, da popolnoma sovpadajo in so v simbiozi ter na koncu sestavijo premišljeno celoto.

 

Energetsko varcna gradnja_hlajenje prezracevanje ogrevanje

 

V podjetju Menerga smo takšnemu pristopu pri snovanju in gradnji stavb posvetili ogromno pozornosti in znanja. Uspešno smo sodelovali pri izvedbi različnih zgradb, kjer je dosežena resnična trajnost, kar potrjujejo tudi mednarodna priznanja in nagrade.

 

Zahteve, ki jih pred tehniko postavlja koncept energetsko varčne gradnje

Težnja po usklajenosti med varovanjem okolja, udobjem in učinkovito rabo energije se zrcalijo tudi v sistemu ogrevanja, hlajenja in prezračevanja stavb.

Bistven sestavni del učinkovitega sistema ogrevanja in hlajenja stavbe je sodobna naprava za proizvodno energenta – danes najpogostejša toplotna črpalka in hladilni agregat v enem. Ta naprava mora zagotavljati:

  • visoke prihranke pri porabi energenta,
  • visoko udobje uporabnika in
  • manjše onesnaževanje okolja.

Celoten sistem ogrevanja in hlajenja se mora hitro prilagajati trenutnim toplotnim potrebam stavbe. Na ta način preprečimo pregrevanje/podhlajevanje posameznih prostorov in s tem povezane izgube/dobitke toplote ter neudobje uporabnika. Enako velja za prezračevalne naprave, ki z vgradnjo visoko učinkovitih rekuperatorjev in regeneratorejv nekoliko vplivajo na rabo energije, a hkrati zagotavljajo ugodje bivanja.

Dodaten in pomemben tehnični vidik je upravljanje in regulacija vseh sistemov v stavbi. Le-ta mora biti učinkovita in enostavna, kar je kombinacija, ki je najbolj zahtevna. Uporabniku mora omogočati odlično izkušnjo, enostavno rokovanje in spreminjanje nastavitev ter hitro odzivnost,. Danes sistemi to že omogočajo, vendar je potrebno pri načrtovanju biti optimalen iz vidika želja in potreb.

 

Energetsko varčna gradnja in izkušnja bivanja?

Dejstvo je, da je način bivanja v energetsko varčnih stavbah drugačen kot smo ga sicer vajeni živeti. Potrebno je spremeniti miselnost in navade. Prav je, da se stalno zavedamo, kako lahko mi prispevamo k racionalni rabi energije in energentov – tako izvora ogrevalne/hladilne energije, kakor tudi električne energije in ne nazadnje pitne vode.

Z upoštevanjem teh osnovnih izhodišč bo dosežen učinek, ki ga energetsko varčna gradnja omogoča nam in zanamcem.

 


 

Naslovna fotografija: StockMonkeys.com via Foter.com / CC BY

VAS ZANIMA ENERGETSKO VARČNA GRADNJA?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search