Rewatemp – Toplotna črpalka in hladilni agregat v enem

 In Energetska učinkovitost, hladilni agregat, Hlajenje, Klimatizacija, Komfortna klimatizacija, Ogrevanje, Toplotna črpalka, Trajnost, Uncategorized

Toplotna črpalka in hladilni agregat v enem – naprava Rewatemp

Energetske potrebe sodobnih energetsko učinkovitih zgradb so se v zadnjem desetletju precej spremenile. Vedno višje cene energentov in vedno bolj stroga zakonodaja na področju učinkovite rabe energije zaradi sprememb globalne klime, so pripeljale do izboljšanja toplotne zaščite stavb.

Sodobne stavbe imajo v primerjavi s tistimi iz prejšnjega tisočletja poleg veliko boljše zrakotesnosti tudi precej manjše specifične toplotne potrebe, zaradi zaščite pred izgubami toplote skozi ovoj stavbe. Posledično so se zmanjšale toplotne potrebe za ogrevanje. Zaradi zaščite pred izgubo toplote pa so se povečale hladilne potrebe sodobnih stavb, saj se v prehodnih obdobjih stavba ne more hladiti skozi zunanji ovoj, ki je učinkovito toplotno izoliran.

Ogrevanje in hlajenje hkrati

Pri večjih stavbah, kjer je bolj izrazita delitev prostorov, ki se nahajajo v notranjosti tlorisa ter tistih ob ovoju stavbe, prihaja do istočasnih potreb po hlajenju in ogrevanju. Do podobnih situacij, kjer se istočasno pojavi potreba za ogrevanjem in hlajenjem, prihaja tudi v objektih z izrazito orientacijo sever-jug ter v objektih z različnimi vsebinami in notranjimi izvori toplote.

Slika2_ogrevanje_hlajenje

 

Kombinirana toplotna črpalka in hladilni agregat Rewatemp , omogoča energetsko učinkovito istočasno pripravo ogrevnega in hladilnega medija ter tako predstavlja odgovor na potrebe sodobnih stavb.

Naprava je zasnovana za izkoriščanje najučinkovitejših obnovljivih virov energije, tako odprtih kot tudi zaprtih sistemov kot npr.

 • podtalne vode,
 • površinske, morske vode
 • koriščenje toplote tehnoloških voda,
 • geosond
 • zemeljskih kolektorjev,

to dodatno povečuje energetsko učinkovitost sistema.

Rewatemp_1_Toplotna črpalka in hladilni agregat v eni kombinirani napravi _WebRewatemp je rezultat nadaljnjega razvoja tehnologije toplotnih črpalk voda/voda. Poseben hibridni koncept naprave z ločenimi uparjalniki hladilnega sredstva omogoča istočasno funkcijo ogrevanja in hlajenja.

Rewatemp nadomešča klasično toplotno črpalko voda/voda ter hladilni agregat, saj sta funkciji teh dveh naprav združeni v skupnem ohišju z enim hladilnim krogom, kar omogoča zelo učinkovito funkcijo istočasnega ogrevanja in hlajenja.

 

Rewatemp_Toplotna črpalka in hladilni agregat v eni kombinirani napravi

 

Opcijsko dobavljiv hladilnik vročih par omogoča zraven navedenega tudi pripravo tople sanitarne vode do temperatur 70°C v skupnem hladilnem krogu, pri vseh režimih delovanja naprave. Tako odpade potreba po vgradnji dodanih visokotemperaturnih toplotnih črpalk za dogrevanje na višje temperature (t.i. »booster« toplotne črpalke).

 

Koncept sistema Rewatemp

Naprava deluje tako, da pri pripravi hladilnega medija hkrati pripravi tudi ogrevni medij, ki se koristi za pokrivanje eventualnih toplotnih potreb stavbe.

koncept_sistema Rewatemp

 • Kadar so potrebe za ogrevanjem in hlajenjem uravnotežene, naprava omogoča, da se dejansko višek toplote iz enega dela stavbe prenese v tisti del,  kjer toplote primanjkuje. Pri tem ni porabe obnovljivih virov energije. Ogrevna energija, ki se pri konvencionalnih sistemih zavrže, se uporabi za pokrivanje ogrevnih potreb.
 • Kadar je potrebno več ogrevne in manj hladilne energije, se aktivirata oba uparjalnika. Naprava prenaša toploto, pridobljeno pri pripravi za hladilne potrebe, za ogrevanje objekta, manjkajočo toploto pa pridobiva iz dodatnega uparjalnika, ki odvzema toploto obnovljivemu viru.

 

Rewatemp_Toplotna črpalka in hladilni agregat v eni kombinirani napravi

 

Rewatemp na kratko:

 • Istočasna priprava ogrevnega in hladilnega medija,
 • Zvezna regulacija moči ogrevanja in hlajenja
 • Nadzor nivoja olja in sistem za avtomatsko dopolnjevanje za vsak hladilni kompresor (oljni management)
 • Opcijsko istočasna priprava tople sanitarne vode, pri vseh režimih delovanja naprave
 • Hladilno sredstvo R410a
 • Tehnologija najsodobnejših spiralnih kompresorjev
 • Sistemska grelna števila (COP) preko 5
 • Sistemska hladilna števila (EER) preko 6

oljni_management_nadzor nivoja olja

 

Prednosti hibridne naprave Rewatemp

 • Funkcija ogrevanja, hlajenja ter priprave tople sanitarne vode se vrši le z enim hladilnim sistemom
 • Minimalna poraba energije, zaradi prave istočasne funkcije priprave ogrevnega in hladilnega medija (brez preklopov režimov ogrevanja in hlajenja, kot pri reverzibilnih toplotnih črpalkah)
 • Minimalna električna priključna moč na objektu – toplotna črpalka, hladilni agregat ter sistem za ogrevanje tople sanitarne vode v eni napravi
 • Minimalne prostorske zahteve
 • Zelo zanesljiva funkcija ter dolga življenjska doba, zaradi standardno vgrajenega sistema oljnega managementa
 • Enostavno vzdrževanje, malo število obrabi podvrženih delov
 • Enostavna integracija v hidravlični sistem
 • Uporaba energetsko najučinkovitejših obnovljivih izvorov energije

 

Rewatemp v večnamenskem objektu Mercator Pesnica

Večnamenski objekt Mercator Pesnica, se ogreva in hladi z napravo Rewatemp, ki izkorišča geotermalno toploto z 24 geosondami. Povprečni mesečni strošek za klimatizacijo, prezračevanje in ogrevanje je zmanjšan iz 1,6 EUR/m2 na 0,45 EUR/m2. Več o objektu na tej povezavi

Mercator Pesnica

 

Če povzamemo…

Naprava Rewatemp je pravi odgovor na potrebe sodobnih zgradb.  S poudarkom na trajnostnem vidiku, saj so vgrajeni sistemi za doseganje maksimalne zanesljivosti in dolge življenjske dobe, zmanjšuje potrebno vloženo energijo ter stroške v celotnem življenjskem ciklusu naprave, vključno s stroški vzdrževanja, na minimum. V energetsko varčnem objektu s potrebami po ogrevanju in hlajenju je Rewatemp osrednja energetska naprava, s katero je možno doseči optimalne pogoje udobja bivanja, ob neverjetno majhnih stroških delovanja.

VAS ZANIMA VEČ O HIBRIDU REWATEMP – TOPLOTNI ČRPALKI IN HLADILNEM AGREGATU V ENI NAPRAVI?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search