Učinkovita raba energije

 In Energetska izkaznica, Energetska učinkovitost, Evropska direktiva, Obnovljivi viri, Pasivna gradnja, Trajnost

Učinkovita raba energije

Skladno z zahtevami Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ima Slovenija zastavljen nacionalni cilj doseči najmanj 25 % delež OVE v končni bruto uporabi energije do leta 2020. Skladno z nacionalnim akcijskim načrtom so za leto 2020 določeni tudi sektorski  ciljni deleži OVE v bruto končni rabi energije:

 • ogrevanje in hlajenje 30,8 %
 • električna energija 39,3 %
 • promet 10,5 %

Za izpolnitev cilja bo sočasno potrebno ustaviti predvsem rast porabe končne energije in uveljaviti ukrepe učinkovite rabe energije (URE).

 

Orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja

Učinkovita raba energije je svetovno priznana kot najmočnejše in stroškovno najbolj upravičeno orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, saj je z uporabo sodobnih tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev, ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo.

 

Varcevanje-energije-Menerga

Učinkovito rabo energije pa prepogosto povezujemo z zmanjševanja udobja, čeprav je namen energetsko izboljšane dejavnosti doseganje enake ali celo boljše kakovosti, kot je bila pred izvedbo programa energetske učinkovitosti.

 

Pomembna je izbira okolju prijaznih goriv

Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti veliko obetajo na področju prehoda fosilnih virov energije na električno energijo tako v prometu (električna mobilnost) kot v gospodinjstvih in industriji za ogrevanje. Ni pa vseeno iz katerih virov električno energijo proizvedemo. Če jo pridobimo iz fosilnih goriv, energetske učinkovitosti nismo izboljšali, morda celo poslabšali, saj smo le uporabo ene vrste fosilne energije npr. naftne derivate nadomestili z uporabo električne energije, proizvedene iz druge vrste fosilne energije npr. premoga, ki ga kurimo v termo elektrarnah.

Prehod na uporabo električne energije prispeva k izboljšanju energetske učinkovitosti le, če električno energijo pridobivamo iz trajnostnih virov energije, ki zadovoljujejo potrebe današnje generacije ob tem pa ne ogrožajo zadovoljevanja potreb nekaj naslednjih generacij.

Učinkovita raba energije

Nizkoenergetska gradnja

Na področju gradbeništva je v vzponu razvoj in gradnja nizkoenergijskih in nizkoogljičnih stavb, kar zmanjšuje potrebe po oskrbi stavb s toploto, v veliki meri pa so za uspešnost krepitve URE izjemno pomembni vedenjski vzorci in navade porabnikov energije. Osrednji izziv je vzpostavitev kulture energetske učinkovitosti. Njen cilj so o pomenu URE ozaveščeni uporabniki, ki so pripravljeni spremeniti svoje življenjske navade in življenjski slog, tako v domačem kot v delovnem okolju. Še tako učinkoviti energijski viri, tehnologije in oprema so namreč brez pomena in ne obrodijo konkretnih rezultatov, če ni usposobljenih in ozaveščenih ljudi, ki jih znajo pravilno uporabljati.

Stavbe so največji posamezni porabniki energije v Evropi, saj porabijo 40 % vse končne energije.

Energetsko učinkovita stavba v primerjavi z energetsko neučinkovito prihrani tudi do 70% energije, zato s spodbujanjem energetske učinkovitosti stavb in podpiranjem njihove stroškovno učinkovite prenove, dosegamo dolgoročni cilj obstoječega evropskega stavbnega fonda, kar je tudi eden pomembnih prispevkov EU k doseganju ciljev glede energetske učinkovitosti za leti 2020 in 2030.

V ta namen se od leta 2013 tudi v Sloveniji  izdelujejo energetske izkaznice, ki poleg razreda energetske učinkovitosti vsebujejo tudi priporočila za večjo energijsko varčnost.

Ucinkovita-raba-energije

Energijski razredi ali energijski kazalniki (Qnh / Au) v Sloveniji:

 • razred A1: od 0 do 10 kWh/m2a
 • razred A2: od 10 do 15 kWh/m2a
 • razred B1: od 15 do 25 kWh/m2a
 • razred B2: od 25 do 35 kWh/m2a
 • razred C: od 35 do 60 kWh/m2a
 • razred D: od 60 do 105 kWh/m2a
 • razred E: od 105 do 150 kWh/m2a
 • razred F: od 150 do 210 kWh/m2a
 • razred G: od 210 do 300 in več kWh/m2a

 

Razreda A in B se pripisujeta pasivnim oz. skoraj nič-energijskim stavbam. Nizko-energijske hiše se gibljejo v mejah od 15 do 35 kWh/m2a.

 

Če povzamemo…

Z oznako razreda energetske učinkovitosti tako lastniki nepremičnin vidijo energijske lastnosti lastne stavbe in se hkrati seznanijo z ukrepi kako izboljšati izkoristek dovedene energije in tako prispevati svoj delež k povečanju učinkovite rabe energije.

Porabo energije znižujemo tudi z uporabo energijsko varčnih aparatov in naprav, povezanih z energijo. Kar 85% evropskih potrošnikov pri nakupih naprav upošteva energijsko varčnost. Tudi naše naprave v kombinaciji z visoko učinkovitimi komponentami z natančno regulacijo in krmiljenjem jamčijo varčne obratovalne režime pri najvišji stopnji ugodja. Več o njih lahko preverite na tej povezavi.

 

VAS ZANIMA IZRABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search