Na podjetju Menerga smo certificirani za izdelavo energetskih izkaznic. Dva neodvisna strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic sta inženirja z večletnimi izkušnjami na področju energetike v stavbah. Razpolagata z izkušnjami in suverenim znanjem, ki omogoča nadvse hitro, natančno in strokovno izvedbo izdelave energetske izkaznice.

Svoje večletne izkušnje sta pridobila na slovenskih in mednarodnih projektih energetike v stavbah, ki so prejeli nagrado Evropske Komisije EU Green Building Award ter številne druge nagrade.

Kakšen je postopek izdelave energetske izkaznice ter katere podatke o stavbi je treba predložiti, si lahko ogledate spodaj.

O energetski izkaznici

Namen energetske izkaznice je, da lastniki nepremičnin lahko vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe in se seznanijo z ukrepi kako izboljšati izkoristek dovedene energije in s tem posledično znižati stroške.

Pred naročilom energetske izkaznice morate izpolniti obrazec: Zahteva za izdelavo energetske izkaznice, ki ga lahko prenesete tukaj, ter nam ga izpolnjenega pošljete na enega izmed e-poštnih naslovov.

Več o izdelavi energetskih izkaznic si lahko preberete na Informacijskem portalu Energetika, Ministrstva za infrastrukturo, tukaj.

OPOMBA:

Energetska izkaznica je od 1.1.2015 obvezna za vse novogradnje in obstoječe stavbe v primeru prodaje ali oddaje nepremičnine v najem za več kot eno leto (po določilu Energetskega zakona).

Postopek pridobivanja energetske izkaznice

Da lahko najhitreje in najenostavneje pridete do energetske izkaznice za vašo stavbo ter pocenite postopek njene izdelave, vas prosimo, da pripravite naslednje podatke o vaši stavbi.

Potrebni podatki za izdelavo energetske izkaznice (ali pa naročnik predloži projektno dokumentacijo, PID arhitektura, PID strojne instalacije):

 • Fotografije stavbe (od zunaj).
 • Podatki o naročniku.
 • Podatki o stanovanju (naslov stanovanja).
 • Podatki o stavbi (osnovni podatki na primer število etaž, stanovanj, svetla višina
  etaž, tip strehe itd.).
 • Parcelna številka, katastrska občina.
 • Podatki o delu stavbe (v primeru, da se izkaznica izdela za del stavbe, na primer številka stanovanja, površina stanovanja, površina in usmerjenost zasteklenih delov itd.).
 • Sestava in dimenzije gradbenih konstrukcij zunanjega ovoja stavbe (zunanje stene, tla, streha).
 • Tip, sestava, število, dimenzije in orientacija oken in zunanjih vrat.
 • Opis sistema ogrevanja, energent.
 • Opis sistema priprave tople sanitarne vode.
 • Opis sistema hlajenja (če obstaja).

S pripravo zgoraj omenjenih podatkov boste izdelovalcu energetske izkaznice pomagali pospešiti postopek izdelave energetske izkaznice, sebi pa znižali strošek slednje.

Nov pravilnik o izdaji energetskih izkaznic stavb (19. 12. 2014)

19.12.2014 je bil sprejet nov Pravilnik o metodologiji in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki poudarja, da je energetsko izkaznico treba pridobiti v naslednjih primerih:

” […] v primeru, če bomo stavbo (ali stanovanje) prodajali ali oddajali v nov najem (daljši od enega leta). Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo.

Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe in za vse javne stavbe s površino večjo od 500 m2, od 9. julija 2015 pa bo ta površina 250 m2. Energetska izkaznica tudi ni potrebna za stavbe ali posamezne dele stavb, ki so že oddani. Poleg tega zakon predvideva nekaj izjem, kot so recimo stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, ali ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti in še nekaj drugih.”
Več o novem pravilniku si lahko preberete na Informacijskem portalu Energetika Ministrstva za infrastrukturo:
 http://www.energetika-portal.si/novica/n/aktualne-novosti-ki-jih-prinasa-pravilnik-o-metodologiji-in-izdaji-energetskih-izkaznic-stavb-9180/

Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search