Zelena okolju prijazna pisarna

 In Energetska učinkovitost, Obnovljivi viri, Prezračevanje, Trajnost

Kako postati okolju prijazna zelena pisarna in kako zmanjšati ogljični odtis pisarne

 

Zelena pisarna je lahko vsaka pisarna ne glede na njeno velikost, dejavnost in vrsto organizacije, h kateri pripada. V pisarniški prostorih lahko ključno vplivamo na porabo energije, na delovne metode in rešitve, ki so trajnostno naravnane. Zelena pisarna motivira svoje pisarniško osebje, da deluje na okolju prijazen način pri vsakdanjih opravilih, vzpodbuja okoljsko ozaveščanje in ob tem ustvarja prihranke, ki so v korist ne samo okolju ampak tudi podjetju. Tudi majhna dejanja lahko ustvarijo razliko, če je v varovanje okolja vpletenih zadosti ljudi.

 

Nekaj energetskih podatkov o Sloveniji

V letu 2015 je bila odvisnost Slovenije od uvoza energije 48%, kar pomeni, da samo več kot pol porabljene energije pridelali sami. Poraba električne energije na prebivalca je znašala 6.250 kWh, to pomeni, da je vsak izmed nas porabil povprečno 17kWh elektrike na dan.

V 2014 je Slovenija 22 % potreb po energiji zadovoljila iz obnovljivih energetskih virov. V zadnjih desetih letih se je delež te energije povečal za 6 odstotnih točk. Ciljna vrednost, ki bi jo Slovenija morala doseči do leta 2020, je 25 % energije iz obnovljivih virov v bruto porabi končne energije.

 

Sektorski delezi energije iz obnovljivih virov v koncni bruto rabi energije

 

Delež porabe energije iz obnovljivih virov se je najbolj povečal pri ogrevanju in hlajenju, in sicer od 2005 za 14 odstotnih točk; v 2014 je dosegel 33 %.

V Sloveniji smo v 2015 porabili skupno približno 199.000 TJ energije.

Cena energentov raste! Sredi leta 2016 smo za 100 kWh električne energije plačali skoraj 16 EUR ali skoraj 5 EUR več kot sredi leta 2008, kar pomeni, da je smiselno razmisliti o tem, kako izrabljati obnovljive vire, ki nam jih narava daje na voljo.

 

Elektricna energija iz obnovljivih virov EU

Električna energija iz obnovljivih virov EU (Slovenija – SI)

 

Recikliranje papirja in onesnažen zrak

Povprečen Slovenec na leto porabi 185 kg papirja, kar je manj od evropskega povprečja,

Povprečni spletni uporabnik na dan natisne 28 strani.

Stopnja recikliranja papirja v Sloveniji znaša 62,4%.

Izredno pomembno je, da recikliramo papir saj z 1 tono recikliranega papirja

 • rešimo 17 majhnih ali dve veliki drevesi,
 • prihranimo 40.000 l čiste vode in
 • prihranimo 185 l bencina (enako 4 polnim rezervoarjem bencina povprečnega avtomobila).

Ste vedeli, da je mogoče nekatere vrste papirja predelati celo do sedemkrat?

Proizvodnja recikliranega papirja zmanjša onesnaževanje zraka do 95 %, kar je izjemno pomembno, glede na to, da se je Slovenija v letu 2014 uvrščala v sam vrh onesnaženosti zraka v Evropi. Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Novo mesto, Ljubljana, Murska Sobota, Maribor in Celje. To so mesta, v katerih imamo najslabši zrak, ki je onesnažen s škodljivimi prašnimi delci, tako je Slovenija v samem vrhu po izpustih delcev na prebivalca in tudi na enoto površine.

 

Kako smo sebi in okolju prijazni v zgradbah?

Če pomislimo, da na dan v povprečju podihamo okoli 11.000 litrov zraka in 90% časa preživimo v zaprtih prostorih, kjer naj bi bil zrak od zunanjega še vsaj 2-5x bolj onesnažen, je izredno pomembno, da je namenimo pripravi prostorskega zraka veliko pozornost.

Bolezni dihal so v Sloveniji 3 najpogostejši razlog bolniških odsotnosti, vedno več ljudi se spopada z alergijami in smrti zaradi onesnaženega zraka stanejo Evropsko unijo kar 161 milijard €.

25% zunanjega onesnaženega zraka preide v notranje prostore, kjer je zrak še veliko bolj onesnažen od zunanjega.

Faktorji ki vplivajo na kvaliteto zraka:

 • prezračevanje,
 • temperatura,
 • vlaga,
 • prah,
 • plesni in cvetni prah,
 • čistila,
 • pesticidi,
 • plini,
 • gradbeni materiali…

Simptomi, ki se pojavijo pri slabi kakovosti zraka v stavbi, so najpogosteje:

 • glavobol,
 • dražeče oči,
 • draženje v nosu,
 • draženje v grlu,
 • srbeča koža,
 • utrujenost,
 • težave s koncentracijo…

Veliko o tem smo pisali že pri Sindromu bolne zgradbe, kjer lahko preverite še ostale simptome,  si preberete kakšne so posledice in kaj lahko naredite, da se temu izognete.

Ti simptomi zmanjšuje produktivnost in kakovost našega dela v pisarni, čemur sledijo tudi različne ekonomske posledice. Ekonomske posledice z večjimi stroški pa podjetje lahko občuti tudi, če se njegovi zaposleni ne vedejo okolju prijazno.

zelena pisarna_svet

Raziskava, ki so jo naredili v Angliji pravi, da je:

82% ljudi je bolj prijaznih do okolja doma kot v pisarni, kar je po navadi posledica bolj otipljivih rezultatov, saj so dejanja doma velikokrat odraz varčevanja. Zato je potrebno tudi v pisarni ustvariti okolje, kjer delavci lahko vidijo otipljive rezultate, koliko so prispevali, če se vedejo prijazno do okolja.

36% ljudi je priznalo, da papir mečejo v koš za navadne odpadke v primerjavi z 18%, ki to počnejo tudi doma. To pokaže kako kar polovica ljudi pusti svoj eko-konsistenco doma, ko gredo v službo.

64% jih pravi, da so pomanjkanje spodbud, možnosti in komunikacije, ključni razlogi, zakaj se na delu ne vedejo bolj zeleno.

82% delavcev v pisarni verjame, da njihovo podjetje lahko izboljša energetsko učinkovitost. Večina podjetij ima še veliko rezerve, da lahko postane bolj okoljsko trajnostnih.

60% pisarniških delavcev pravi, da to, kakšna ima podjetje okoljska priporočila oz. reference, vpliva na to ali se prijavijo na delo ali ne.

51% ljudi pravi, da bi bili bolj zadovoljni, če bi bili lahko bolj »zeleni« na svojem delovnem mestu, kar pomeni, da podjetja, ki jemljejo varovanje okolja resno, imajo veliko več možnosti, da privabijo in obdržijo zaposlene.

 

Tudi mala podjetja aktivno poizkušajo delovati zeleno, med njimi je takih kar 61%, večina njih kar 82% pa je prijaznih do okolja na tak način, da več reciklirajo:

jih ločuje odpadke
72%
jih kupuje energetsko učinkovite proizvode
61%
jih kupuje reciklirane proizvode
60%
jih uporablja nestrupene proizvode
43%
jih zmanjšuje uporabo vode
39%

 

Kako postati “Zelena pisarna”?

Kako izboljšati svojo pisarno in zaposlene, da skupaj postanete zelena pisarna:

Zmanjšajte porabo energije, tako da:

 • zamenjate žarnice,
 • ugasnite luči, kadar jih ne potrebujete,
 • ugasnite računalnike ali jih preklopite v stanje mirovanja,
 • ugasnite ostalo opremo, ko ni v uporabi,
 • reciklirajte papir,
 • v svojo pisarno dajte rastline, ki tudi povečajo produktivnost in izboljšajo počutje
 • uporabljajte ter vzdržujte energetsko učinkovite sisteme za hlajenje in ogrevanje

zelena pisarna_reduce_reuse_recycle

 

Reduce – reuse – recycle (zmanjšajte – ponovno uporabite – reciklirajte) s to miselnostjo boste varčevali na vsakem koraku, saj je tak prihranek korist za celotno družbo.

Povečate temperaturo v svoji zgradbi za 1°C poleti oz zmanjšate za 1°C pozimi, s tem boste prihranili 10% svoje porabe energije.

Postanite obziren potnik, tako, da uporabljate javni transport, kolo ali pojdite peš kadarkoli je to mogoče. To lahko veliko pripomore, k manjšemu ogljičnemu odtisu.

Sodelujte s trajnostno orientiranimi podjetji, ki tudi pri sebi skrbijo, da je njihov ogljični odtis čim manjši.

Spodbujajte svojo ekipo, da skrbi za okolje, da lahko vsak ne glede na njegovo pozicijo prispeva k varovanju okolja.

zelena pisarna_ogljicni odtis

Tudi naše podjetje Menerga ima med svojimi vrednotami odgovornost do okolja, saj je izjemno pomembno, da ga spoštujemo in varčujemo na vsakem koraku ter da se ekološko obnašamo tako v službi, kot tudi v vsakdanjem življenju. Z majhnimi koraki lahko ustvarimo zdravo uspešno okolje za prihodnje generacije in sebe. Zato naj bodo vaša dejanja okolju prijazna za bolj zdrav svet v katerem živimo.

VAS ZANIMA ZELENA PISARNA?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search