Vzdrževanje prezračevalnih naprav, vzdrževanje hladilnih sistemov in vzdrževanje klima naprav uredite pred poletjem!

 In Servis, Storitve, Strojnica, Vzdrževanje

Vzdrževanje prezračevalnih naprav in vzdrževanje klima naprav je smiselno urediti še pred poletjem!

Redno vzdrževanje prezračevalnih naprav, vzdrževanje hladilnih sistemov in vzdrževanje klima naprav je smiselno, saj jim s tem podaljšujemo njihovo življenjsko dobo.

Naprave, ki so vgrajene v strojnici stavbe delujejo neprestano in prav zaradi tega potrebujejo tudi ustrezno vzdrževanje. Z rednim vzdrževanjem:

 • zagotovimo brezhibno delovanje – naprave ohranijo visoko stopnjo rekuperacije / regeneracije,
 • se ognemo motnjam v delovanju (npr. prepozna menjava filtrov, slabša pretočnost),
 • se ognemo morebitni škodi (npr. izlitje hladilne tekočine),
 • delujemo v skladu z zakonodajo o vzdrževanju.

V tem prispevku si bomo ogledali najpomembnejša opravila vzdrževanja omenjenih sistemov, ki delajo servis in vzdrževanje smiselno:

1.) Vzdrževanje prezračevalnih naprav in vzdrževanje klima naprav
2.) Zamenjava filtrov na prezračevalni napravi ali klimatski napravi
3.) Menjava ležajev na ventilatorjih
4.) Kontrola in vzdrževanje mehanskega hladilnega sistema
5.) Kalibracija tipal in senzorjev
6.) Motorni pogoji žaluzij klimatsko-prezračevalne naprave
7.) Vzdrževanje prezračevalnih naprav pred poletjem
8.) Vzdrževanje prezračevalnih naprav pred poletjem
9.) Menerga Servis Kontakt

Zamenjava filtrov na prezračevalni napravi ali klimatski napravi

Filtre so namenjeni temu, da preprečijo vnos umazanih delcev v prostorje oz. da prečistijo zunanji zrak preden ga prezračevalna naprava dovede v prostor.

Njihova glavna funkcija je zadrževanje umazanih delcev. Zaradi tega se filtri sčasoma umažejo in prav to je tudi njihov namen, saj v prostorih želimo čim bolj čist zrak.

Umazani filtri onemogočajo prezračevalni napravi, da bi vpihovala prečiščen svež zrak, hkrati pa tudi zmanjšajo pretok zraka v prostore in povečajo porabo energije.

Z drugimi besedami, prezračevalna naprava mora »potegniti« zrak z večjo močjo in delati na »višjih obratih«, da lahko »potegne« toliko zraka iz okolja kot ga potrebuje, saj se je volumski pretok zraka zaradi umazanega filtra zmanjšala.

Če želi naprava dosegati enako količino svežega zraka v prostoru bodo zaradi umazanih filtrov morali ventilatorji porabiti več električne energije. Delovali bodo z višjimi vrtljaji. Pri tem pa lahko prihaja tudi do dodatnih vibracij naprave.

Menjava ležajev na ventilatorjih

Pozna menjava filtrov in posledične vibracije naprave lahko vodi tudi v druge neljube posledice – ena izmed njih je zgodnja potreba po menjavi ležajev na ventilatorjih.

Nepotrebne vibracije dodatno in neenakomerno obremenjujejo ležaje ventilatorja. Ležaji ventilatorja se lahko ob neenakomerni obremenitvi poškodujejo in jih je potrebno zamenjati.

Zamenjava ležajev je sicer mogoča, toda zahteva, da se ventilator razstavi in ponovno sestavi, da se prav tako razstavi in ponovno sestavi tudi elektro motor, zamenjajo ležaji, ponovno balansirat ventilatorsko kolo …

Pod črto: po nepotrebnem povišuje strošek servisiranja oz. vzdrževanja naprave, saj opisan proces zahteva tudi velik vložek časa.

Povzetek: Zakaj je menjava filtrov tako pomembna?

Filtre je poleg čistejšega zraka smiselno redno menjati iz več razlogov. Najpomembnejši so:

 • Čistejši zrak v prostoru.
 • Prezračevalna naprava ob čistem filtru lahko dela normalno in ne troši nepotrebne elektrike in s tem ne povzroča nepotrebnih stroškov,
 • Ne prihaja do vibracij ventilatorja / ne prihaja do nepotrebne obrabe ležajev,
 • Preprečujejo se morebitni dodatni stroški kot so menjava ležajev na ventilatorjih.

Kontrola in vzdrževanje mehanskega hladilnega sistema

Kontrola in vzdrževanje mehanskega hladilnega sistema je pomembno zaradi zagotavljanja hladilne moči in nadzora količine hladiva v sistemu. Če bi hladivo iz kakršnegakoli razloga uhajalo in je posledično premalo hladiva v sistemu, potem naprava deluje izjemno neučinkovito, saj ne zagotavlja učinka hlajenja.

Zaradi tega se kompresor ne hladi več pravilno. Pride lahko do pregrevanja navitja v kompresorju, kar  vodi v pregrevanje olja in nastajanje kisline. Vse to kompresorju zniža življenjsko dobo …

Preverjati je potrebno tudi tesnost mehanskega hladilnega sistema.

Predpisi EU narekujejo, da je potrebno hladilno tekočino v hladilnem sistemu preveriti vsaj enkrat na leto. Pri sistemih, ki imajo nad 3kg hladiva pa EU narekuje, da je kontrolo potrebno vršiti 2x letno. Če slednje naredimo nestrokovno lahko tvegamo neprijetne posledice.

Smiselno je direktive upoštevati dosledno in preveriti tesnost hladilnega sistema. Edino na tak način se je mogoče prepričati, da hladilna tekočina ne uhaja ali izteka.

Vzdrževanje hladilnih sistemov je pomembno, saj so hladilne tekočine izjemno obremenjujoče ob izlitju v okolje.

Kalibracija tipal in senzorjev

Tipala so elektronske komponente naprave, ki jih je občasno potrebno kalibrirati oz. ponastaviti tako, da ponovno natančno merijo.

Gre za to, da serviser izmeri razliko med dejansko temperaturo in temperaturo, ki jo kaže tipalo. To razliko serviser korigiram s t.i. offsetom – temperaturni odklon.

Naprave, ki niso ustrezno kalibrirane tvegajo, da bo naprava začela nepravilno upravljati z regeneracijo / rekuperacijo toplote. Pride lahko do tega, da je učinek na regeneratorju / rekuperatorju pade tudi do 20%, kar je izjemno slabo, saj se povišajo stroški.

Neustrezna kalibracija tipal lahko vodi tudi do prenizke ali previsoke temperature vpiha zraka v prostor, kar je neprijetno in neudobno za človeka, ki v prostoru biva. Prihaja lahko celo do nepotrebnega pregrevanja prostorov.

Zavedati se je potrebno, da porabimo do približno za 6% več energije, če zahtevamo za 1°C višjo temperaturo v prostoru (npr. pozimi), saj se mehanski hladilni sistem mora vklopiti prej kot bi dejansko bilo potrebno.

Vgrajujemo kvalitetna profesionalna tipala in senzorje Andivi, ki so v celoti narejeni v EU in imajo 3 leta garancije in bistveno daljšo življenjsko dobo od klasičnih tipal.

vzdrzevanje-prezracevalnih-naprav-vzdrzevanje-klima-naprav-vzdrzevanje-haldilnih-sistemov-menerga

Motorni pogoji žaluzij klimatsko-prezračevalne naprave

Vsaka klimatsko-prezračevalna naprava vsebuje tudi motorne pogone na žaluzijah naprave. Če žaluzije ne dosegajo končne lege  – v klima napravi – dosežemo to, da se zrak lahko nekontrolirano pretaka.

Morebitno nekontrolirano mešanje vtočnega in iztočnega zraka poruši energetsko ravnovesje v napravi.  To niža učinkovitost sistema rekuperacije in je prav zaradi tega smiselno na to še posebej paziti in motorne pogone žaluzij ustrezno vzdrževati.

Nedelovanje motornih pogonov  žaluzij lahko v zimskem času hitro povzroči zamrzovanje toplovodnih grelnikov / hladilnikov, kar posledično povzroči veliko škodo na napravi.

Npr. v napravo lahko steče voda iz grelnika ter jo poplavi. Na tak način se lahko poškoduje tudi del stavbe.  Z rednim vzdrževanjem je skrb lahko kmalu odveč.

Vzdrževanje prezračevalnih naprav pred poletjem

Glede na to, da zgodaj po pomladi hitro pridejo poletni meseci, ki so najbolj vroči, vam svetujemo, da servis klimatske naprave oz. prezračevalne naprave uredite še pred poletjem.

Pomlad je prehodni letni čas, ki je temperaturno bolj znosen kot poletje. V tem času zaustavitev sistemov pomeni manjši kompromis pri temperaturi in vlagi v stavbi. Zato je vsakršen izpad delovanja »skorajda« neviden.

V poletnem času namreč vsaka ura nedelovanja pomeni veliko obremenitev in presežno ogrevanje ali celo pregrevanje stavbe. To je neprijetno za bivalno-delovne pogoje, saj lahko zelo negativno vpliva na ljudi, ki v tem prostoru delajo ali bivajo.

Vzdrževalne storitve, ki jih nudimo v Sloveniji in v regiji Adriatic

Smo edini pooblaščeni serviser napravv Menerga na tržišču Republike Slovenije in v celotni regiji Adriatic. Nudimo naslednje storitve servisiranja in vzdrževanja prezračevalnih naprav, klimatskih naprav in energetskih sistemov:

 • Vzdrževanje hladilnih sistemov, mehanskih hladilnih sistemov,
 • Vzdrževanje prezračevalnih naprav različnih proizvajalcev (Menerga in drugih proizvajalcev),
 • Vzdrževanje prezračevalnih sistemov in prezračevalnih naprav,
 • Vzdrževanje klimatskih sistemov in klimatskih naprav različnih proizvajalcev (Menerga in drugih proizvajalcev).

Vzdrževanje in servis nudimo po celotni Sloveniji. Kakor tudi na Hrvaškem v Srbiji, BiH, Črni gori in Makedoniji.

Vse skupaj vzdržujemo več kot 2000 hladilnih sistemov in prezračevalnih naprav v celotni regiji Adriatic na več kot 1000 stavbah za več kot 800 klientov.

Menerga Servis Kontakt

Podjetje Menerga d.o.o. deluje od leta 1990 in je prisotno v vseh državah v regiji Adriatic – v Sloveniji na Hrvaškem, v Srbiji, BiH in Črni Gori.

Oddelek servisa je mogoče kontaktirati preko telefona na +386 2 450 31 35 ali preko maila na: servis@menerga.si.

Kontakt za vzdrževanje klima naprav in vzdrževanje hladilnih sistemov: Damijan Satler.

TVOJ NASLEDNJI KORAK

Naročite se na…

Stopite z nami v…

Sledite nam na…

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search