Študija primera: Vzdrževanje klimatskih pogojev v merilnici v proizvodni hali podjetja Domel

 In Energetska učinkovitost, Hlajenje, Klimatizacija, Klimatske naprave, Komfortna klimatizacija, Ogrevanje, Ogrevanje sanitarne vode, Primer - Case study, Proizvodna hala

Vzdrževanje klimatskih pogojev v merilnici v proizvodni hali

Danes so v industriji prostori z nadzorovanimi klimatskimi pogoji nujno potrebni. Med takšne prostore sodi tudi merilnica za precizno merjenje najrazličnejših izdelkov in polizdelkov, v kateri je potrebna natančna obdelava ali pa samo natančno merjenje obdelovanca oziroma orodja. Tovrstni prostori so še posebej občutljivi na previsoko vlago, ki lahko posledično povzroča korozijo obdelovanca, zato je le to potrebno skrbno uravnavati.

 

Vzdrževanje ustreznih klimatskih pogojev

Osnovne zahteve o temperaturi in vlagi v prostoru, ki jih je naš naročnik podjetje Domel postavilo so bile:

 • temperatura prostora: Tz= 20 °C +/- 2 °C
 • relativna vlažnost zraka: f = 55% +5/-15 %
 • max. temperaturni gradient: 1°C/h  (2°C/24h) in 1°C/m

Pri tem je potrebno mikroklimatske pogoje v prostoru merilnice vzdrževati neprekinjeno. Različna odstopanja od zadanih vrednosti pa so dovoljena le v daljšem časovnem obdobju.

Predlagana, projektirana in kasneje v izvedbi sprejeta in izvedena je bila rešitev z klima napravo Menerga, imenovana MB8MB4.

 

Naprava MB8MB4 je kombinacija:

 • namenske klima naprave (spodnji del – MB4) in
 • naprave za hkratno pripravo ogrevne in hladilne vode (zgornji del – MB8).

 

Klima naprava MB4 -namenska klima naprava

Namenjena je za vzdrževanje temperature in vlage v prostoru merilnice. Deluje z obtočnim zrakom, temu se dodaja 5 do 10% svežega zunanjega zraka.

Prostor je tako vedno tudi v minimalnem nadtlaku napram okolju in preprečuje vdor nenadzorovanega okoljskega zraka v prostor merilnice. Stanje v prostoru je merodajno za regulacijo temperature in vlage dovodnega zraka.

Naprava MB4 ima vgrajene naslednje sestavne dele:

 • žaluzija z el.mot. pogonom
 • filter zraka s senzorjem padca tlaka skozi filter
 • ventilator z eC elektromotorjem
 • hladilnik zraka (za mešanico glikol/voda do -30°C)
 • grelnik zraka
 • parno vlažilno komoro
 • parni vlažilnik – eksterno nameščen
 • žaluzija z el.mot. pogonom

 

Osnovni tehnični podatki:

Ventilator vtočnega zraka
Volumski pretok zraka 6.500 m3/h
Nazivna moč elektromotorja 3,35 kW
Grelna moč 15 kW
Hladilna moč 32,4 kW
Vlažilnik zraka – električni parni – externi 15 kg/h

 

Naprava MB8 – naprava za pripravo ogrevne in hladilne vode

Namenjen je za hkratno pripravo ogrevne in hladilne vode, ki se vsaka posebej akumulirata v hranilniku ogrevne oz. hladilne vode.

Naprava MB8 ima vgrajene naslednje sestavne dele:

 • žaluzija z el.mot. pogonom
 • filter zraka s senzorjem padca tlaka skozi filter
 • hladilnik vode (mešanica glokol/voda do -30°C)
 • ventilator z eC elektromotorjem
 • kompresor hladilnega sredstva, 2 kom
 • vodni izparilnik
 • vodni kondenzator
 • zračni kondenzator
 • žaluzija z el.mot. pogonom

 

Osnovni tehnični podatki:

Ventilator zunanjega zraka
Volumski pretok zraka 13.000 m3/h
Nazivna moč elektromotorja 6,5 kW
Zračni hladilnik vode – Freecooling
Hladilna moč 30 kW
Integrirano mehansko hlajenje
Hladilna moč 32,4 kW
Grelna moč 43,4 kW
Dodatni zračni kondenzator
Hladilna moč 44 kW

 

Pogled na klimo napravo v strojnici

 

DDC regulacija

Naprava je opremljena z elektrokomandno omaro in je v celoti vodena z prosto programabilnim procesorjem, v katerem je program z ustreznimi funkcijami.

Vklop naprave

Vklop naprave je možen na displayu elektro komandne omare naprave ali na daljinskem posluževalnem tabloju v prostoru Merilnica. Po vklopu se najprej vklopi priprava hladilne in ogrevne vode (s kompresorji) v MB8, ali samo hladilne vode, če so izpolnjeni pogoji za Freecooling. Ko je hladilna oz. ogrevna voda pripravljena, se vklopi tudi MB4.

Vklop MB4 – priprava dovodnega zraka:

Povratni zrak se zajema iz prostora, primeša se 5 do 10% zunanjega zraka.

Količina zraka v obtoku se vzdržuje na konstantni vrednosti – v ta namen ima ventilator vgrajen sistem meritve pretoka zraka. V napravi se zrak glede na stanje v prostoru Merilnica filtrira, hladi ali ogreva, razvlaži ali dovlaži.

Regulacija temperature in relativne vlage:

Predvideno je kombinirano prostorsko tipalo temperature in vlage v prostoru. Glede na odstopanje dejanske vrednosti temperature in vlage od željene vrednosti, se regulira temperatura oz. vlaga dovodnega zraka.

Za vlaženje je predviden elektro parni vlažilnik z dovodom pare v vlažilno komoro klimata.

Vklop MB8 – Priprava hladilne in ogrevne vode v AKU 1 in AKU2 (zalogovniku tople in hladne vode)

Predvidena sta dva režima priprave hladilne vode in sicer:

 1. Priprava hladilne vode s Freecoolingom:V hladnejšem letnem obdobju je možno hladilno vodo v hranilniku AKU1, za hlajenje zraka v klimatu MB4, pripravljat s pomočjo hladnega zunanjega zraka.Preklop na Freecooling se izvede, ko je zunanja temperatura zraka nižja od nastavljene željene vrednosti. Zunanji zrak se s pomočjo ventilatorja v napravi MB8 vodi preko hladilnika vode in jo ohlaja.Voda cirkulira namesto preko vodnega izparilnika skozi zračni hladilnik vode. Hladilna voda se akumulira v hranilniku AKU1.
 2. Priprava hladilne in grelne vode s kompresorji:V napravi MB8 sta vgrajena dva hladilna kompresorja. V vodnem izparilniku se pripravlja hladilna voda, ki se s pomočjo črpalke vodi v hranilnik AKU1 hladilne vode.Kondenzacijska toplota se prenaša v vodnem kondenzatorju na ogrevno vodo, ki se hrani v hranilniku ogrevne vode AKU2. Ogrevna voda se uporablja za dogrevanje zraka po hlajenju zaradi potrebnega razvlaževanja. Ko je AKU2 poln ogrete vode, se višek kondenzacijske toplote predaje preko zračnega kondenzatorja v napravi in se z zrakom odvaja v okolje.

Ogrevanje zraka v zimskem obdobju:

V obdobju, ko ni potrebno hlajenje zraka z hladilno vodo pripravljeno s kompresorji, tudi ni na voljo kondenzacijske toplote oz. ogrevne vode. Takrat se dovodni zrak ogreva s pomočjo ogrevne vode iz kotlovnice.

 

Touch panel DDC regulacije na elektrokomandni omari

 

Če povzamemo…

Naprava MB8MB4 omogoča natančno vodenje temperature in vlage prostora. Pri tem si v letnem obdobju, ko je potrebno prostor hladit in razvlaževat, sama pripravi hladilno in ogrevno vodo, saj je z vodo bistveno lažje in natančneje voditi potrebno temperaturo vpiha v prostor, kot z direktno ekspanzijo hladiva. Naprava hladilno in ogrevno vodo pripravi oboje hkrati pri le enem delovanju hladilnih kompresorjev ter tako deluje energetsko zelo varčno. Skupni učinek delovanja hladilne naprave je tako bistveno višji, kot je le ta pri običajnih napravah.

Omenjena študija primera je ena številnih, ki prikazuje, da v podjetju Menerga lahko po želi stranke pripravimo tudi individualno rešitev. Naši inženirji na podlagi številčnih projektnih izkušenj upoštevajo želje in cilje investitorja, zunanje dejavnike in vse ostale faktorje ter tako predlagajo naučinkovitejšo in energetsko varčno rešitev. Ob tem lahko napravo opremimo tudi z digitalno regulacijo in stavbno avtomatiko prilagodimo glede na projektne zahteve. Ena zgradba nikoli ne more biti enaka drugi zgradbi, zaradi tega vsako rešitev skrbno priredimo potrebam posameznega projekta in ustvarimo celostno rešitev “na ključ”.

VAS ZANIMA VEČ O ENERGETSKO VARČNIH REŠITVAH V PROIZVODNIH HALAH?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search