Študija primera: Ameriška šola Zagreb

 In Arhitektura, Energetska učinkovitost, hladilni agregat, Hlajenje, Komfortna klimatizacija, Obnovljivi viri, Ogrevanje, Ogrevanje sanitarne vode, Toplotna črpalka, Trajnost, Učinkovita raba energije

Ameriška šola – Visoko energetsko učinkovita zgradba

Gradnja “Američke internacionalne Škole Zagreb” se je pričela lansko leto septembra, v dobrem letu kasneje pa se na njej že odvijajo zaključna dela. Ameriška šola je locirana v okolišu Zagreba poznanem kot Bundek, njena površina pa znaša 12.000 m², po 6000 m² v vsaki izmed dveh etaž.

Objekt je projektiran in zgrajen kot visoko energetsko učinkovita zgradba.

Koncept energetske zasnove omogoča doseganje ničelnih emisij škodljivih plinov v ozračje. Na strehi zgradbe se nahaja solarna elektrarna, ki ustvarja električno energijo za hlajenje in ogrevanje preko toplotne črpalke voda-voda. Sistem priprave ogrevne vode je v poletnem obdobju tudi sistem za pripravo hladilne vode za hlajenje objekta.

 

Zanimivost
Vrednost celotnega projekta znaša okrog 14,5 miljonov EUR.

 

Ogrevanje objekta – toplotna črpalka in hladilni agregat v eni napravi – Rewatemp

V objektu je vgrajen sistem:

 • talnega ogrevanja,
 • ogrevanja z ventilatorskimi konvektorji in
 • ogrevanje z klimatskimi napravami.

Sistem priprave ogrevne vode v strojnici objekta ima dve hibridni toplotni črpalki Rewatemp, ki sta obenem tudi hladilna agregata. Sistema sta namenjena pripravi grelne vode za ogrevanje objekta, ogrevanju sanitarne vode in pripravi hladilne vode za hlajenje objekta.

 

Rewatemp-Toplotna-Crpalka-Hladilni-Agregat

Rewatemp – Toplotna Crpalka Hladilni Agregat

 

Posamezni sistem sestavljajo sledeči sklopi:

 • črpalna vrtina z vgrajeno frekvenčno regulirano potopno črpalko in ponorna vrtina,
 • sistem filtracije vode, merjenje pretočne količine vode in predaja toplote v toplotnem menjalniku,
 • toplotna črpalka TČ1 in TČ2, tip Rewatemp, toplotne moči 304,5 kW, hladilne moči 285 kW, sistem voda- voda. Izvedba omogoča ogrevanje in hlajenje posamično in hkrati,
 • sistem akumulacije in razdelitve ogrevne in hladilne vode.

Voda iz vrtine se s pomočjo frekvenčno regulirane potopne črpalke vodi preko avtomatskega samočistilnega filtra v toplotni menjalnik, kjer preda svojo toploto (ohladi se za 5°C) indirektno preko mešanice glikol/voda v izparilnik toplotne črpalke TČ1 oz. TČ2. Vrtinska voda se nato preko ponorne vrtine vrne v zemljo.

Ogrevna voda se iz kondenzatorja toplotne črpalke s pomočjo frekvenčno vodene cirkulacijske črpalke vodi v akumulacijsko posodo tip Accutemp. Volumen akumulacijske posode ogrevne vode znaša 5000 L. Posebnost te posode je vgrajen poseben sistem, ki omogoča laminarno gibanje toka vode z vrha proti dnu posode in obratno. S tem je poskrbljeno dobro razslojevanje temperature po višini kar omogoča učinkovitejšo delovanje toplotne črpalke.

Zalogovnik-hidraulicni-locevalnik-AccuTemp-Menerga

Zalogovnik in hidravlični ločevalnik AccuTemp

Iz akumulacijske posode se nato ogrevna voda vodi v posamezne ogrevalne veje, ki s pomočjo cirkulacijske črpalke v vsakem krogu oskrbujejo posamezne funkcionalne dele zgradbe.

 

Ogrevanje sanitarne vode pri čemer sodeluje akumulator sanitarne vode Sanitemp

Sanitarne voda se ogreva in shranjuje v akumulatorju sanitarne vode tip Sanitemp. Akumulator sanitarne tople vode ima volumen  V=3000 L.

Osnovno ogrevanje sanitarne vode je v spodnjem delu akumulatorja s pomočjo ogrevne vode iz toplotne črpalke režima 45/40°C preko toplotnega menjalnika.

Dogrevanje sanitarne vode v zgornji polovici akumulatorja na višji temperaturni režim , to je do 60°C, se vrši s pomočjo ogrevne vode iz desuperheaterja toplotne črpalke, ki dosega tudi do 70°C. Tudi akumulator tip Sanitemp ima vgrajen poseben sistem, ki omogoča laminarno gibanje toka vode z vrha proti dnu posode in obratno.

Za zaščito pred Legionelo je predvideno pregrevanje celotnega sistema sanitarne tople vode s pomočjo v akumulator vgrajenega električnega grelnika.

 

Sistem pasivnega hlajenja in aktivnega hlajenja objekta

Objekt ima vgrajen sistem pasivnega in aktivnega hlajenja.

Pasivno hlajenje je omogočeno s pomočjo hladu vode iz vrtine, preko toplotnega menjalnika, s hladilno vodo režima 14/19°C. Izvaja se vedno, kadar določeno število prostorov v objektu zahteva hlajenje. Pasivno hlajenje je izvedeno s sistemom talnega hlajenja, hkrati se lahko pasivno hlajenje vrši tudi s pomočjo ventilatorskih konvektorjev in klimatskih naprav.

Aktivno hlajenje se začne v obdobju višjih zunanjih temperatur, oziroma večjih notranjih toplotnih obremenitev prostorov, ko samo pasivno hlajenje ne zadošča več in se temperature v prostorih dvignejo nad nastavljeno željeno vrednost. Omogočeno je s pomočjo delovanja toplotnih črpalk, ki pripravljata hladilno vodo režima 7/12°C. Hladilna voda se shranjuje v akumulatorju hladilne vode volumna V= 3000 L. Pri hlajenju nastala kondenzacijska toplota se koristno uporablja za pripravo ogrevne vode v kondenzatorju in desuperheaterju in se koristi za ogrevanje sanitarne vode. Aktivno hlajenje je izvedeno s pomočjo ventilatorskih konvektorjev in klimatskih naprav.

 

Centralno nadzorni sistem

Celotna zgradba uporablja najsodobnejšo tehnologijo, ki je povezana v CNS (centralno nadzorni sistem) preko katerega lahko spremljajo in upravljajo s podatki o:

 • Prostorski regulaciji (ogrevanje in hlajenje prostora, prezračevanje učilnic),
 • Prezračevanju in klimatizaciji športne dvorane in predavalnice (Blu-Boksa),
 • Toplotni postaji (dve toplotni črpalki in trije razdelilci energije),
 • Zunanji razsvetljavi,
 • Gretju žlebov,
 • Prevzemu merilnikov porabe energije,
 • Sončni elektrarni.

 

Zanimivosti o Ameriški šoli

 • Šola nudi izobraževanje v angleškem jeziku otrokom v starosti od 3 do 18 let, kar pomeni, da so v njej otroci vključeni v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo.
 • Ameriška mednarodna šola je prvenstveno namenjena otrokom ambasadorjev in otrokom tujih staršev, ki na Hrvaškem živijo zaradi delovnih obveznosti, vendar sprejema tudi domače otroke, teh je okoli 30%.
 • Nova zgradba šole bo povečala kapacitete že obstoječe šole, ki se nahaja na drugi lokaciji in sicer iz sedanjih 270 učencev iz 36 držav na 480 učencev.
 • Na razpolago bodo: vrtec, osnovna šola, srednja šola.
 • V okviru učilnic so tudi učilnice za kemijo, fiziko, biologijo, glasbeni pouk, prostor za snemanje, plesni studio, delavnice za mehaniko in predelavo lesa. Zunaj objekta so še nogometno in rokometno igrišče ter atletska steza.
 • Po vzoru na ameriške šole bo tudi v tej šoli dovolj odprtih površin, ki niso le hodniki, ampak prostori za učenje.
 • Šola nudi srednješolsko diplomo, katero priznavajo vse fakultete na svetu.

VAS ZANIMA VEČ O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI ZGRADBE?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search