Indirektno adiabatsko hlapilno hlajenje brez fluoriranih toplogrednih plinov (HFC)

 In Energetska učinkovitost, Hlajenje, Hlapilno hlajenje, Klimatizacija, Klimatske naprave, Prezračevalne naprave, Prezračevanje, Razvlaževanje

Adconair Adiabatic – hlajenje brez fluoriranih toplogrednih plinov (HFC)

Podjetje Menerga že od leta 1980 razvija in proizvaja inovativno prezračevalno in klimatizacijsko tehniko za najrazličnejša področja uporabe, s ciljem biti na vseh področjih vodilni v tehnoloških rešitvah in s tem narekuje merila za energetsko učinkovitost.

Filozofija »Ustvariti dobro klimo z minimalno porabo energije« nas spremlja že od ustanovitve podjetja. Ponosni smo na to, da smo eno od podjetij v branži, ki že od ustanovitve naprej stavi na energetsko učinkovitost, kljub temu, da smo za voljo tega tudi večkrat ubirali neobičajne poti.

 

Klimatske spremembe in novi tehnološki procesi zahtevajo hlajenje

Vsled klimatskim spremembam, povečanim zahtevam za ugodje kot posledica, tako zakonodaje, kot tudi pričakovanja uporabnikov in vedno strožje tehnološke zahteve v proizvodnji, narekujejo sisteme klimatizacije z intenzivnim hlajenjem in razvlaževanjem. To pa je povezano s stroški za primarno energijo ter posledično z obremenjevanjem okolja zaradi povečane koncentracije toplogrednih plinov (GWP-Global Warming Potential).

Da bi čim bolj zmanjšali ali celo nadomestili potrebo po freonskih hladilnih sistemih, je Menerga razvila klimatske naprave s procesi hlajenja, ki velikem deležu ali v celoti nadomeščajo omenjene klasične hladilne sisteme – tako imenovano serijo Adconair Adiabatic.

 

Trendi hladilne tehnike

Od 1.1.2015 je pravnomočno v veljavi EU uredba 517/2014, ki ima za cilj emisije industrijskega sektorja do leta 2030 zmanjšati za 70 % v primerjavi z letom 1990. To pomeni tudi enormna redukcija proizvodnje hladilnih medijev (freonov) s ciljem popolne opustitve v klimatizacijski tehniki. Hladilne procese bodo mogli nadomestiti okolju prijazni in energetsko učinkovitejši sistemi.

 

Indirektno adiabatsko hlapilno hlajenje

 

Hlajenje brez električne energije – Adiabatsko hlapilno hlajenje

Menerga je skozi dolgoletni razvoj razvila do praktične uporabe sisteme na osnovi indirektnega adiabatskega hlajenja v klima napravah do takšne mere, ki lahko delno ali v celoti nadomestijo uporabo klasičnih kompresorskih hladilnih sistemov.

Nova generacija klima naprav ADCONAIR Adiabatic je že v osnovi opremljena s protismernim rekuperatorjem z učinkom vračanja energije preko 90%. V letnem režimu delovanja – hlajenje, je rekuperator opremljen z omenjenimi sistemi indirektnega adiabatnega hlajenja sveži zrak ohladi za 10-14°C.

Glede na moč hlajenja (brez kompresorjev) so možni naslednji tipi klima naprav:

 

ADCONAIR Adiabatic in ADCONAIR AdiabaticDX (opcija)

Ima vgrajeno enostopenjsko indirektno adiabatno hlajenje, učinek preko 90% z ozirom na temperaturo vlažnega termometra odvodnega zraka, ki sveži zunanji zrak ohladi od +32°C do +20°C.

Naprava je primerna za prezračevanje prostorov, kjer ni potrebe po intenzivnem hlajenju, vpihovani zrak pa ne povečuje toplotnih obremenitev prostora.

Prednost je v tem, da brez porabe električne energije zunanji zrak ohladi pod želeno temperaturo prostorov in jih ne obremenjuje s toploto zraka, kot je to slučaj pri običajni ventilaciji, še več, delno celo hladi prostor.

 

ADCONAIR AdiabaticDX: v primeru potrebe za nižje vpihovalne temperature je možna dogradnja integriranega hladilnega sistema (DX izvedba), ki v kombinaciji z adiabatnim hlajenjem dosega hladilno število EER do 12 in vtočno temperaturo 16°C.

76er_Adiabatic_Adiabatik hlajenje

ADCONAIR AdiabaticPro

Ima vgrajeno dvostopenjsko indirektno adiabatno hlajenje s podhlajevanjem odvodnega zraka, učinek preko 100% z ozirom na temperaturo vlažnega termometra odvodnega zraka, ki sveži zunanji zrak ohladi od +32°C na +18°C. Naprava je primerna za prezračevanje in klimatizacijo prostorov, kjer je potreba po normalnem hlajenju in ni zahtevano ciljno razvlaževanje.

Prednost je v tem, da brez porabe električne energije zunanji zrak ohladi na primerno temperaturo vtočnega zraka in prostor hladi z ugodno temperaturo vpiha, brez porabe električne energije za hlajenje.

Adconair_AdiabaticPro-letni rezim

ADCONAIR AdiabaticzeroGWP

Ima vgrajeno dvostopenjsko indirektno adiabatno hlajenje in povečano količino procesnega zraka v rekuperatoru, ki sveži zunanji zrak ohladi od +32°C do +16°C.

Naprava je primerna za prezračevanje in klimatizacijo prostorov, kjer je potreba po intenzivnem hlajenju in ni zahtevano ciljno razvlaževanje.

Prednost je v tem, da brez porabe električne energije zunanji zrak ohladi znatno nižje in prostor učinkovito hladi.

76er_Adiabatic_Zero_GWP_letni rezim

ADCONAIR AdiabaticDXcarbonfree

Ima vgrajeno dvostopenjsko indirektno adiabatno hlajenje in integrirano pripravo hladilne vode po adsorbcijskem principu, ki sveži zunanji zrak ohladi od +32°C do +16°C. Istočasno se vrši desorbcija, ki s pomočjo zunanjega toplotnega vira (>60°C) regenerira Silikagel in je proces hlajenja kontinuiran.

Naprava je primerna za prezračevanje in klimatizacijo prostorov, kjer je potreba po intenzivnem hlajenju z razvlaževanjem in seveda tam, kjer je na voljo toplotni vir vsaj 60°C (odpadna toplota termo elektrarn, kogeneracija itd.).

Prednost je v tem, da brez porabe električne energije zunanji zrak ohladi in razvlaži, brez porabe električne energije za hlajenje in razvlaževanje, porablja pa odpadno toploto za hlajenje.

Adconair_Adiabatic_DX_carbonfree

Če zaključimo…

Evropske direktive na področju hladilnih medijev, ki imajo za posledico fluorirane toplogredne pline (HFC), imajo za cilj v doglednem času (do leta 2030) popolnoma odpraviti uporabo takšnih hladilnih medijev (freonov). Menerga ima že danes v predstavljeni seriji Adconair Adiabatic klima naprav rešitev hlajenja vtočnega zraka brez fluoriranih toplogrednih plinov (HFC), ker v hladilnih sistemih uporablja hladilni medij vodo, ki ima GWP = 0. Vse naprave pa poleg tega, izpolnjujejo tudi zahteve direktive Ecodesign 1253/2014.

 

VAS ZANIMA ADIABATSKO HLAJENJE?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search